Instruktioner för att vistas och färdas i Soiperoinen

 • Soiperoinenområdet hör till Finlands Natura 2000 -nätverk och till ås- och strandskyddsprogrammen. Då man rör sig på området bör man minnas att Soiperoinen är ett värdefullt område, som reserverats för naturskydd och som är slitagekänsligt. Med undantag för följande begränsningar för att röra sig på området gäller allemansrätten.

Begränsningar

 • Att göra upp öppen eld är tillåtet endast på de byggda eldplatserna och med den ved Forststyrelsen reserverat för ändamålet. Då varning för terrängbrand (ilmatieteenlaitos.fi) är det helt och hållet förbjudet att göra upp öppen eld.
  • Förbudet gäller inte sådan kokskjul och eldplatser som är försedda med tak och fast rökkanal.
 • Att köra med motorfordon, cykel eller ridande är tillåtet endast längs landsvägen som går genom området.
 • Tältning är tillåtet med undantag för Soiperoinens raststugas och grillskjulets gårdsplaner.
 • Det är inte tillåtet att använda motorbåt på Soiperoisenjärvi. Även på de andra vattnen är det tillåtet endast i samband med fiske.
 • Bevaring av båtar och fiskeredskap är tillåtet endast på för ändamålet anvisade platser och med ett tillstånd beviljat av Forststyrelsen. Tilläggsinformation om tillstånden får du från Syöte naturum. Fiskaren bör granska fiskebegränsningarna via Tjänsten med information om fiskebegränsningar under adressen kalastusrajoitus.fi.
 • Parkering av fordon är tillåtet endast på för detta anvisade ställen. Det är förbjudet att parkera i terrängen.
 • Att röra sig med husbil eller husvagn är tillåtet endast längs den allmänna vägen som går genom området. Det är inte tillåtet att långvarigt slå läger på parkeringsplatsen.
 • För annan verksamhet än den som ingår i allemansrätten behövs i regel Forststyrelsens tillstånd. Sådana tillstånd är bl.a. forskningstillstånd och anmälningar angående större evenemang. Tilläggsuppgifter angående erforderliga tillstånd: forsknings- och rörelsetillstånd (metsa.fi) och anmälan angående evenemang (metsa.fi).

Förberedelser

Mobiltelefonens hörbarhet

 • Mobiltelefoners hörbarhet är svag på Soiperoinen området.
 • Det lönar sig att hålla telefonen varm och ha mat och dryck med sig. Vissa telefonmodeller fungerar inte vid köldgrader, så det är viktigt att låta någon veta den planerade rutten och tidtabellen. För att du ska ha tillräckligt med ström i din telefon är det bäst att du tar med exempelvis en reservströmkälla, ett reservbatteri eller en gammal telefon med fungerande batteri.
  • Information ifall av en nödsituation från Friluftslivets ABC.
  • Även om Finlands mobiltelefonnät är täckande, kan det finnas områden med radioskugga på Soiperoinenområdet. Kontrollera mobiltelefonnätets hörbarhet från din egen telefonoperatör. Dessutom finns det alltid platser, där mobiltelefonen inte fungerar eller där samtalen har störningar. I sådana situationer kan det hjälpa att t.ex. söka sig till någon öppen plats som befinner sig högre än den omgivande terrängen. Man bör också ta i beaktande, att olika mobiltelefoner har olika god hörbarhet.

Utrustning och säkerhet

 • På lederna finns det trappor eller tämligen branta stigningar på åsarnas sluttningar.
 • Det finns ingen organiserad avfallshantering på området. Var beredd på att ta hand om ditt avfall med respekt för naturen.
 • Om du råkar ut för en nödsituation under din utfärd, t.ex. går vilse, skadar dig eller upptäcker en skogsbrand, gör en nödanmälan till nummer 112. Information ifall av en nödsituation från Friluftslivets ABC.
 • Det lönar sig också att ta en första hjälpen-förpackning med sig.
 • Friluftslivets ABC:

Är renarna till fara för friluftsfolket? 

 • För det mesta väjer renar för människor. Om hösten under brunstperioden kan en stor hornprydd tjur som vaktar sin flock anfalla en människa som kommit för nära hans flock. Man vet fall, då en ilsken ren har anfallit en människa. Ifall man träffar på en renflock på sensommaren eller hösten, är det skäl att vänta tills flocken avlägsnar sig eller att runda flocken med ett öga på tjurens göromål.

Högsäsong

 • Höstbranden (ruska): Den bästa tiden för höstbrand infaller från mitten av september till början av oktober.
 • Årstider: Snön faller för att stanna för det mesta i slutet av oktober. Den sista snön smälter ofta före mitten av maj. Om vintern kommer det få besökare till området.
 • Rusningstoppar: Soiperoinen är ett populärt besöksmål för skolgrupper i maj och augusti. Då kan det förekomma trängsel vid områdets rastställen.

Nödnummer 112

Om du råkar ut för en nödsituation under resan, t.ex. om du går vilse, skadas eller upptäcker en terrängbrand, ring 112. Läs mer om nödsituationer.

112 Suomi -appens logo.

Ladda ner appen 112 Finland (112.fi) till din telefon. När du ringer ett nödsamtal via 112 Finland-applikationen får larmcentralen automatiskt information om var du befinner dig.

Kontrollera varningarna

Då det råder varning för terrängbrand (ilmatieteenlaitos.fi) är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i ödemarksstugornas och i andra stugors eldstäder. Var extremt varsam vid hantering av öppen eld. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Observera att det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.

Tak, Rökkanal och Fritt från marken.

Etikett i friluftslivet

En tecknad bild av en familj som går på en sommarstig.

1. Respektera naturen.

2. Håll dig till markerade leder.

3. Slå läger endast på anvisade platser.

4. Gör upp eld endast där det är tillåtet.

5. Skräpa inte ner. 

Läs mer