Kundtjänst och vägledning på Soiperoinen:

 • Syöte naturum
  • Friluftssrådgivning och vägledning, försäljning av kartor och naturrelaterade tillbehör, auditorium för 60 personer, utställningar, en café-restaurang och programservice.

Måltidsservice, matlagning och anskaffning av matsäck

Eldplatser och kokskjul

 • Soiperoinens raststuga
 • Soiperoinens grillskjul
 • Rääpysjärvi skärmskydd

Då varning för terrängbrand är det förbjudet att göra upp öppen eld även på eldplatserna. Se dagens väder och varningar (ilmatieteenlaitos.fi).

 • Förbudet gäller inte sådan kokskjul och eldplatser som är försedda med tak och fast rökkanal.

Kaféer, restauranger och butiker

Dricksvatten

 • Ytvatten, såsom sjöars, älvars och bäckars vatten, lönar det sig att rena innan man dricker det, eftersom vattnets kvalitet varierar områdesvis.

Avfallshantering

 • I de inre delarna av Soiperoinenområdet finns det inga avfallskärl, så var och en ansvarar själv för sitt skräp. Avfall som förmultnar kan man lägga i torrtoaletten eller komposten och små mängder rent papper och kartong kan användas som eldstände. Läs mera om skräpfritt friluftsliv.

Toaletter

 • Vid Soiperoinens raststuga och grillskjul samt vid Rääpysjärvi skärmskydd finns det torrdass.

Övernattning

 • Det är tillåtet att slå läger över natten i tält eller vid ett skärmskydd enligt allemansrätten med undantag för Soiperoinens raststugas och grillskjulets gårdplaner.
 • På Soiperoinen finns det inga stugor för övernattning.

I omnejden

Uthyrning av utrustning

Tillgängliga tjänster

 • Från parkeringsplatsen vid Soiperoisenjärvis östra ända kan man komma till Soiperoinens raststugas gårdsplan med hjälp av en assistent.

Övrig service i omnejden

Omnejdens sevärdheter