Kundtjänst och vägledning på Soiperoinen:

 • Syöte naturum
  • Friluftssrådgivning och vägledning, försäljning av kartor och naturrelaterade tillbehör, auditorium för 60 personer, utställningar, en café-restaurang och programservice.

Måltidsservice, matlagning och anskaffning av matsäck

Eldplatser och kokskjul

 • Soiperoinens raststuga
 • Soiperoinens grillskjul
 • Rääpysjärvi skärmskydd

Då varning för terrängbrand är det förbjudet att göra upp öppen eld även på eldplatserna. Se dagens väder och varningar (ilmatieteenlaitos.fi).

 • Förbudet gäller inte sådan kokskjul och eldplatser som är försedda med tak och fast rökkanal.

Kaféer, restauranger och butiker

Dricksvatten

 • Ytvatten, såsom sjöars, älvars och bäckars vatten, lönar det sig att rena innan man dricker det, eftersom vattnets kvalitet varierar områdesvis.

Avfallshantering

 • I de inre delarna av Soiperoinenområdet finns det inga avfallskärl, så var och en ansvarar själv för sitt skräp. Avfall som förmultnar kan man lägga i torrtoaletten eller komposten och små mängder rent papper och kartong kan användas som eldstände. Läs mera om skräpfritt friluftsliv.

Toaletter

 • Vid Soiperoinens raststuga och grillskjul samt vid Rääpysjärvi skärmskydd finns det torrdass.

Övernattning

 • Det är tillåtet att slå läger över natten i tält eller vid ett skärmskydd enligt allemansrätten med undantag för Soiperoinens raststugas och grillskjulets gårdplaner.
 • På Soiperoinen finns det inga stugor för övernattning.

I omnejden

Uthyrning av utrustning

Tillgängliga tjänster

 • Från parkeringsplatsen vid Soiperoisenjärvis östra ända kan man komma till Soiperoinens raststugas gårdsplan med hjälp av en assistent.

Övrig service i omnejden

Omnejdens sevärdheter

Kontrollera varningarna

Då det råder varning för terrängbrand (ilmatieteenlaitos.fi) är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i ödemarksstugornas och i andra stugors eldstäder. Var extremt varsam vid hantering av öppen eld. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Observera att det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.

Tak, Rökkanal och Fritt från marken.