Kartor över och kommunikationer till Hirvisuo

Kommunikationer

Med bil

 • Man kan komma med bil till områdets södra del, till fågeltornet och naturstigen från Uleåborg - Kuusamo -vägen (riksväg nr 20).
 • Hirvisuo ligger på ca 45 km avstånd från Uleåborg och ca 40 km avstånd från Pudasjärvi.
 • Körinstruktion till Limingovikens naturum.
 • Parkeringsplatserna är noggrannare angivna nere på sidan under rubriken Lämpliga startpunkter.

Med allmänna kommunikationer

 • En del av de bussar som trafikerar linjerna Uleåborg - Kuusamo samt Uleåborg - Pudasjärvi stannar på en hållplats som ligger ca 1 km mot Pudasjärvihållet från Hirvisuos parkeringsplats. Det går flera turer om dagen.
 • Tidtabeller: Matkahuolto (matkahuolto.fi).

Lämpliga startpunkter

 • Spångarna till naturstigen och fågeltornet startar från parkeringsplatsen intill Uleåborg - Kuusamo -vägen (riksväg nr 20).

Kartor

Elektroniska kartor

Karta över Hirvisuo.

Övriga kartor

 • Grundkartor nummer 3513 02, 03 och 05, 1:20 000. Kartorna kan köpas från Karttakeskus och Lantmäteriverket samt välförsedda bokhandlar.
 • Terrängkarta R444 Hetekylä, 1:50 000. Kartor finns att köpas från Karttakeskus, Lantmäteriverket samt välförsedda bokhandlar.
 • Cykelkarta Pyöräily GT6 Lappi, 1:400 000. Genimap 2005. Kartan kan köpas från Karttakeskus och i välförsedda bokhandlar.
 • GT vägkarta Västra Finland, 2014, 1:250 000. Kartan kan köpas bl.a. från Karttakeskus och i välförsedda bokhandlar.

En hand håller i en mobiltelefon som visar Utflyktskarta.fi. Öppna Hirvisuos karta i Utflyktskarta.fi.

Utflyktskarta är en gratis webbkarttjänst som ägs av Forststyrelsen. Där kan du söka efter destinationer, välja kartnivåer och skriva ut kartor.