Vad kan man göra i Hirvisuo?

Vandra längs markerade leder

OBS! Naturstigen är i dåligt skick och en del av naturstigen är stängdt. Stigen till fågeltornet är tillgängligt.

På Hirvisuo myrskyddsområde går en naturstig (1 km). Lederna är lättframkomliga. De sträckor som går över myrar är spångade. I synnerhet under vårflödet kan man trots det behöva gummistövlar då man vandrar längs lederna.

Skåda fåglar

Man kan bekanta sig med Hirvisuos mångsidiga fågelfauna från fågeltornet på myrens sydkant.

Titta på sevärdheter och utsikter

Från fågeltornet har man en fin utsikt över den öppna mossen, där olika sjöfåglar, gäss och svanar gärna håller till.

Göra skidturer i terrängen

I Hirvisuo prepareras inga skidspår regelbundet. Det är dock tillåtet att åka skidor på hela området. Man kan beundra det fina landskapet på skidor om man tar sig fram med långa skogsskidor eller åker skidor på den hårda skaren på vårvintern.

Fiska

Man får meta och pilka i myrskyddsområdets sjöar med stöd av allemansrätte. Fiskaren bör granska fiskebegränsningarna via Tjänsten med information om fiskebegränsningar under adressen kalastusrajoitus.fi.

Plocka bär och svamp

  • Hirvisuo är rikt på hjortron. Myrarna är ganska lättframkomliga med undantag av mittpartierna och de norra delarna.
  • Ta med lämplig utrustning, såsom gummistövlar och karta.
  • Det är tillåtet att plocka bär och svamp på hela området.