Friluftsleder och stigar

Naturstig

OBS! Naturstigen är i dåligt skick och en del av naturstigen är stängdt. Stigen till fågeltornet är tillgängligt.

  • Naturstigen (1 km) startar från Hirvisuo parkeringsplats. Stigen går först över en öppen mosse och för sedan till fågeltornet på en skogsholme. Stigen är spångad. Naturstigen går från fågeltornet tillbaka till parkeringsplatsen.

Ett fågelskådartorn på kanten av en skogbevuxen myr.
 

En hand håller i en mobiltelefon som visar Utflyktskarta.fi. Öppna Hirvisuos karta i Utflyktskarta.fi.

Utflyktskarta är en gratis webbkarttjänst som ägs av Forststyrelsen. Där kan du söka efter destinationer, välja kartnivåer och skriva ut kartor.