Friluftsleder och stigar

Ledernas startpunkter

Start- och ändpunkt för lederna vid rekreationsområdets parkeringsplats vid den Tavastländska oxvägen (nr 2831) (Härkätie).

Träskylt, i bakgrunden finns en skog.

Rundslingor

  • Led, 1,5 km, startar från parkeringsplatsen och gör en kort rundslinga i skogen och i närheten av stranden. Leden är markerad med gula målarfärgsfläckar på träd. Den är rätt så lättframkomlig även om det förekommer höjdskillnader.
    • Service: Det finns torrtoalett vid parkeringsplatsen och det finns två rastplatser utmed leden, båda är försedda med eldplats.
    • Förbindelser: Leden sammanfaller delvis med den längre leden (4,5 km). Lederna är dessutom en del av Hämeen Ilvesreitti -leden.
  • Led, 4,5 km, startar från parkeringsplatsen och följer först den kortare leden. Leden är markerad med gula målarfärgsfläckar på träd. Leden är rätt så lättframkomlig men det finns korta branta upp- och nedförsbackar utmed den.
    • Service: Det finns torrtoalett vid parkeringsplatsen och det finns två rastplatser utmed leden, båda är försedd med eldplats. Därtill finns det en rastplats med bord och bänkar i Kynnysniemi. Skyltarna i terrängen är endast på finska.
    • Förbindelser: Leden följer först samma rutt som den kortare leden (1,5 km). Lederna ingår dessutom i Hämeen Ilvesreitti -leden.

Övriga leder

En man går längs en skogsstig. Bredvid stigen ligger ett tall med en gul ledmarkering.