Kundtjänst och vägledning

 • Vid parkeringsplatsen finns en informationstavla på finska och en karta över området.

Måltidsservice, matlagning och anskaffning av matsäck

Eldplatser

 • Det finns en eldplats på sjöstranden i närheten av parkeringsplatsen.
 • En andra eldplats och ett skärmskydd ligger på sjöstranden en halv kilometer från parkeringsplatsen.
 • Det är förbjudet att göra upp öppen eld även på eldplatserna då varning för skogsbrand eller risk för gräsbrand har utfärdats. Kontrollera begränsningarna (sv.ilmatieteenlaitos.fi)
 • Mera information om att göra upp eld på eldplatserna ingår i instruktionerna i Friluftslivets ABC.

Dricksvatten

 • Det finns inget ställe där man kan ta dricksvatten på området. Det är bäst att ha dricksvatten med sig.
 • Läs vattentipsen i Friluftslivets ABC.

Avfallshantering

Toaletter

 • Det finns torrtoalett vid parkeringsplatsen.

Övernattning

Tältning och skärmskydd

 • På Pääjärvi rekreationsområde gäller allemansrätten. Vi önskar att besökarna tältar endast i närheten av eldplatserna.

En man sitter på ett vindskydd på hösten. I bakgrunden finns en sjö och en skog.

Övernattning i omnejden

Tillgängliga tjänster

 • Området har inga tillgängliga tjänster.

Övrig service i omnejden

 • Närmaste butik ligger i Vojakkala på ca 7 km avstånd och följande i Räyskälä på 12 km avstånd från parkeringsplatsen.
 • Övrig service finns i Loppis, Tammela och Renko centrum på lite över 20 km avstånd.
 • På Räyskäläområdet, på 15 km avstånd, finns det ett flygfält för amatörflygare, matservering, logi, programtjänster och uthyrning av utrustning (kanot, snöskor m.m.). Mer information fås från Loppis kommun (loppi.fi, på finska).