Kartor över och kommunikationer till Pääjärvi

Pääjärvi rekreationsområde ligger på gränsen mellan kommunerna Loppis, Tavastehus och Tammela, intill Tavastländska oxvägen, (nr 2831) i omedelbara närheten av stamväg 54.

 

Kommunikationer

Med bil

 • När man kommer från Forssa eller Tavastehus (dvs. norrifrån) viker man av från riksväg 10 till stamväg 54 mot Riihimäki och Loppis. Man kör ca 5 km längs stamvägen och tar sedan av till höger till Porras. Man kör längs den Tavastländska oxvägen (nr 2831) (Hämeen härkätie) ca 1 kilometer och viker av till höger till en parkeringsplats, där det finns en informationstavla om området.
 • Från Loppis (dvs. söderifrån) kör man ca 22 km från Loppis kyrkby längs stamväg 54 och viker av till vänster till Tavastländska oxvägen (nr 2831) (Hämeen Härkätie) till Porras. Man kör längs Oxvägen ca 1 km och tar av till vänster till en parkeringsplats, där det finns en informationstavla om området.
 • När man kommer längs den Tavastländska oxvägen (Hämeen Härkätie) från Tavastlands naturum kör man längs väg nr 2824 genom byn Porras. Från Porras kör man ca 11 km och tar sedan av till Oxvägen nr 2831 till vänster. Man kör längs Oxvägen ca 4 km och viker av till vänster till en parkeringsplats, där det finns en informationstavla om området.
  • Man kommer till Porras t.ex. från Forssa genom att köra genom Tammela centrum och fortsätta längs väg 2823.
 • När man kommer från Rengohåller längs den Tavastländska oxvägen (Hämeen Härkätie) kör man över väg nr 54. Efter korsningen kör man ca 1 km och vänder av till höger till en parkeringsplats, där det finns en informationstavla om området.

Med allmänna kommunikationer

Med cykel

Lämpliga startpunkter

 • Pääjärvi rekreationsområdes parkeringsplats ligger vid den Tavastländska oxvägen (nr 2831) (Hämeen Härkätie) och därifrån börjar också vandringslederna.

Kartor

Övriga kartor

 • GT utflyktskarta Södra Finland, 1:250 000. Karttakeskus 2019. Kartan kan köpas bl.a. från Karttakeskus och i välförsedda bokhandlar.
 • Terrängkarta L422, 1:50 000. Kartan kan köpas t.ex. från Karttakeskus och Lantmäteribyråer.
 • Friluftskartan över Tavastlands sjöplatå, 1:55 000. Karttakeskus 2010. Kartan kan köpas bl.a. i från Karttakeskus och hos välförsedda bokhandlar.
 • Cykelguiden Fillariopas Härkätietä itään, Genimap 2004. Kartor kan köpas t.ex. från Karttakeskus.
 • Terrängkarta nummer 2131 01, 1:20 000. Kartor kan köpas bl.a. från Karttakeskus och i välförsedda bokhandlar.

En hand håller i en mobiltelefon som visar Utflyktskarta.fi. Öppna Pääjärvis karta i Utflyktskarta.fi.