Friluftsleder och stigar

Ledernas startpunkter

 • Kirkaslampi naturstig, 3,5 km, börjar vid Kirkaslampis parkeringsplats, där det också finns information om leden.
 • Sammakkosuo naturstig, 1,7 km , börjar vid parkeringsplatsen vid vägen Ruottisenharjuntie, där det finns information om Olvassuo och naturstigen.

Naturstigar

 • Den första hälften av
 • Kirkaslampi naturstig, 3,5 km, presenterar myren och återställning av den på åtta naturstigstavlor. Halvvägs längs leden, efter det återställda myravsnittet, finns det ett fågeltorn från vilken man ser flera kilometer över Olvassuos vida mosse. Etappen tillbaka till Kirkaslampi skärmskydd går huvudsakligen över myrar i naturtillstånd. Den del av stigen som går över myren har man spångat och markerat med vit färg.
  • Service: Kirkaslampi skärmskydd med eldplats och torrtoalett samt Kirkaslampis parkeringsplats.
  • Sevärt: fågeltornet.
 • Sammakkosuo naturstig, 1,5 km, är en avstickare som finns i norra delen av Olvassuo. Tavlorna presenterar myren och myrnaturen. I ändan av stigen finns det ett skärmskydd samt ett fågeltorn med utsikt över Resu-Sammakkos flarkmyr och den vida Sammakkosuo. Stigen är spångad och markerad i terrängen med vit färg.
  • Service: Sammakkosuo skärmskydd med eldplats och torrtoalett samt parkeringsplats vid Ruottisenharjuntie.
  • Sevärt: fågeltornet.

En hand håller i en mobiltelefon som visar Utflyktskarta.fi. Öppna Olvassuos karta i Utflyktskarta.fi.

Utflyktskarta är en gratis webbkarttjänst som ägs av Forststyrelsen. Där kan du söka efter destinationer, välja kartnivåer och skriva ut kartor.