Kartor över och kommunikationer till Olvassuo

Norra delen av Olvassuo är beläget i Pudasjärvi kommun. Dess sydvästra del hör till Utajärvi kommun och det sydöstra hörnet hör till Puolanka. Olvassuo är beläget söder om riksväg nr 20 (Uleåborg - Kuusamo). Från Pudasjärvi är det ca 20 km till området.

Kommunikationer

Med bil

 • Till Kirkaslampi delområde kommer man behändigast från Utajärvi - Puolanka -vägen (nr 837) genom att ta av norrut vid Juorkunas korsning. Till Juorkuna är det ca 95 km från Uleåborg och ca 35 km från Puolanka. I korsningen finns det en informationstavla som presenterar Olvassuo och där det finns närmare information samt köranvisning till Kirkaslampi. Från Juorkunas korsning är det ännu 24 km till Kirkaslampis parkeringsplats.
 • Till Sammakkosuo delområde kör man längs vägen Ruottisenharjuntie, som avviker från Uleåborg - Kuusamo -vägen (riksväg 20). Ruottisenharjus korsning är belägen fyra kilometer från Pudasjärvi i riktning mot Uleåborg. Man kör 14 km längs vägen Ruottisenharjuntie, tills man kommer till Sammakkosuos parkeringsplats, som finns på högra sidan av vägen.
 • Körinstruktion till Syöte naturum.

Parkeringsplatserna är noggrannare angivna nere på sidan under rubriken Lämpliga startpunkter.

Med allmänna kommunikationer

 • Man kan inte komma till Olvassuo med allmänna kommunikationer.

Lämpliga startpunkter

 • För dem som vill besöka delområdet Kirkaslampi finns det en parkeringsplats i samband med Kirkaslampis skärmskydd som är tillräckligt stort att även bussar kan vända där. Naturstigen börjar vid parkeringsplatsen.
 • Sammakkosuo naturstig börjar vid parkeringsplatsen som finns vid vägen Ruottisenharjuntie.
 • Ledernas startpunkter.

Kartor

Elektroniska kartor

Övriga kartor

 • Terrängkartor R521 Puolanka, R522 Jaurakkajärvi, 1:50 000. Kartor finns att köpas från Karttakeskus och Lantmäteribyråer samt i välförsedda bokhandlar.
 • Terrängkartor nr 3423 10, 3432 02, 3432 03, 3414 11, 3414 12, 3442 03, 3442 06, 3531 01, 3531 02, 3531 04, 1:20 000. Kartor säljs av Karttakeskus, Lantmäteribyråer och välförsedda bokhandlar.
 • Terrängkartor 3442 Puolanka, 3531 Jonku, 1:50 000. Terrängkartorna kan köpas i välförsedda bokhandlar, från Lantmäteribyråer och Karttakeskus.
 • Cykelkarta Pyöräily GT6 Lappi, 1:400 000. Karttakeskus 2005. Kartan kan köpas från Karttakeskus och i välförsedda bokhandlar.
 • Cykelkarta Pyöräily GT5 Oulu - Suomussalmi, 1:200 000. Karttakeskus 2006. Kartan kan köpas från Karttakeskus och i välförsedda bokhandlar.
 • GT vägkarta Östra Finland, 2010, 1:250 000. Kartan kan köpas bl.a. från Karttakeskus och i välförsedda bokhandlar.

En hand håller i en mobiltelefon som visar Utflyktskarta.fi. Öppna Olvassuos karta i Utflyktskarta.fi.

Utflyktskarta är en gratis webbkarttjänst som ägs av Forststyrelsen. Där kan du söka efter destinationer, välja kartnivåer och skriva ut kartor.