Heretty skogsarbetarförläggning

Heretty skogsarbetarförläggning byggdes på vintern 1946 – 47 som inkvartering åt skogshuggarna som arbetade på området. Under de livligaste tiderna i slutet av 1940-talet och på 1950-talet höll där hus ett fyrtiotal män samt en husmor med hjälpredor.

Fortfarande finns alla byggnader på Herettys gårdsplan kvar. Förutom stugan finns där ett häststall, en klängstuga, en bastu och ett lider. Heretty är restaurerat till sitt forna utseende som en museistuga, och den fungerar även sommarcafé.

Huhtala torp

Huhtala torp, som ligger i nationalparkens nordvästra del, är ett nationellt sett betydande skyddsobjekt. Förutom huvudbyggnaden finns det kvar tre bodar, en bastu, en sytningsstuga, som användes som logi för far- och morföräldrar samt gäster, och en lada för förvaring av halmströ. Wuori-Huhta nämns i historieböckerna på 1700-talet. Den nuvarande boningen är byggd på 1850-talet, och bodarna härstammar från 1700-talets slut. Huhtala är ett värdefullt stycke gammal bebyggelsekultur. Torpets gårdstun sköts genom slåttring. I trädgården finns det kvar några gamla trädgårdsarter, bl.a. midsommarrosor och höstastrar.

Luutsaari fiskepörte

År 1833 byggde ett notfiskelag på åtta hus ett fiskepörteLuutsaaris södra spets i Isojärvi som bas för höstfisket. Till pörtet kom en man från vart hus som hörde till notlaget för att fånga och salta fisk för vintern, och man dröjde flera veckor där innan sjön frös till. Fiskepörtet är nuförtiden beläget på nationalparkens mark, men byggnaden hör till stödsförening Luutsaaren Kalapirtin Kannatusyhdistys ry (kalapirtti.fi) , som ansvarar för pörtets underhåll.