Instruktioner och regler för Isojärvi

Isojärvi nationalpark har inrättats för att skydda skogbevuxet bergslandskap som är typiskt för trakterna väster om Päijänne samt för att bevara strändernas naturtillstånd. Det är viktigt att du tar reda på fakta om parken i förväg och förbereder din utflykt noggrant genom att läsa parkens anvisningar och ordningsstadga (pdf 306 kt, julkaisut.metsa.fi, på finska).

Rörelsefriheten är begränsad i begränsningsområdena. Kolla in kartorna över Södra Konnevesi på sidan Kartor och på Utflyktskarta.fi.

Respektera naturen
Sällskapsdjur
Röra sig i nationalparken
Slå läger
Göra upp eld
Skräpfritt friluftsliv
Fiska
Plocka bär, svamp eller växter
Cykla
Rida
Andra regler och anvisningar
Förbjudna aktiviteter
Högsäsong
Säkerhet

Respektera naturen

Friluftslivet i Isojärvi nationalpark styrs av ordningsstadgan. Det är alltså viktigt att följa den när du rör dig i naturen. Läs mer om Etikett i friluftslivet.

Var vänlig och dela inte innehåll online som bryter mot nationalparkens regler.

Det är förbjudet att låta sällskapsdjuren gå lösa. Hundar och andra sällskapsdjur är välkomna i nationalparken, men endast kopplade.

Röra sig i nationalparken

I nationalparken får man röra sig fritt till fots, på skidor, med roddbåt och kanot, förutom i begränsningsområdena:

 • Under barmarkstider är det förbjudet röra sig utanför lederna på områdena med tillträdesförbud vid Lortikanvuori och Latokuusikko. Under perioden 1.5 - 31.7 är det förbjudet att gå i land eller vistas på holmarna i Kaatselkä i sjön Isojärvi.

Slå läger

Det är tillåtet att tillfälligt slå läger på tältningsområden samt i vindskydd, vid eldplatser och i deras omedelbara närhet.

Göra upp eld

Det är tillåtet att göra upp eld på de underhållna eldplatser som finns markerade på kartan och i terrängen, och enbart med den ved som förts till platsen för ändamålet. Ansvaret ligger alltid på den som tänder elden.

När varning för terrängbrand har utfärdats, det är förbudet att göra upp öppen eld. Kontrollera begränsningarna (ilmatieteenlaitos.fi). Förbudet gäller inte Kannuslahti kokskjuls eldstad med skorsten där det är möjligt att elda med särskild försiktighet.

Användning av stormkök är tillåten på platser där det är tillåtet att röra sig. När det råder varning för terrängbrand är användning av vildmarkskök inte tillåten på grund av risken för gnistbildning.

Skräpfritt friluftsliv

Det finns inga blandavfallskärl i Isojärvi nationalpark. Det du hade med dig när du kom tar du med dig när du går.

I Isojärvi nationalpark finns det en torrtoalett vid varje eldplats samt vid Huhtala parkeringsområret. Matrester och annat bioavfall kan lämnas i torrtoaletten. I Heretty finns det en toalett som töms med sugtömning. Dit får man inte lämna matrester, annars orsakar det problem i avfallshanteringen. Det finns en återvinningsstation i Heretty bakom stallet.

Små mängder rent papper och kartong kan användas som eldstände på eldplatserna.  Annat avfall, såsom förpackningar som innehåller aluminiumfolie eller plast, får inte brännas i brasan eftersom det kan ge upphov till icke-nedbrytbart avfall och giftiga gaser.

Läs mera om skräpfritt friluftsliv.

Fiska

Allemansrätten ger dig rätt att meta och pilka förutom i områden som berörs av vistelsebegränsningar.

Handredskapsfiske är tillåtet med ett spö med beaktande av vistelsebegränsningar. För handredskapsfiske ska personer mellan 18 och 69 år betala en fiskevårdsavgift (eraluvat.fi). Fisketillstånd kan köpas i Forststyrelsens nätbutik för jakt- och fisketillstånd (eraluvat.fi).

Fiskaren bör granska fiskebegränsningarna via Tjänsten med information om fiskebegränsningar under adressen; kalastusrajoitukset.fi!

Plocka bär, svamp eller växter

Det är tillåtet att plocka bär och svamp.

Det är förbjudet att ta eller skada träd, buskar eller andra växter och delar av dem, förutom matsvampar. Det är förbjudet att samla vilda örter.

Cykla

Terrängcykling är enligt ordningsstadgan tillåtet endast på en för cykling utmärktrutt (julkaisut.metsa.fi, på finska och engelska) samt på vägar.

Rida

Ridning är tillåtet endast på vägfåror.

Andra regler och anvisningar

Andra förbjudna aktiviteter i Isojärvi nationalpark

 • Att ta marksubstanser eller gruvmineral och att skada markgrunden eller berggrunden.
 • Att fånga, döda eller ofreda vilda ryggradsdjur eller att förstöra deras bon.
 • Att fånga eller samla ryggradslösa djur.
 • Att köra motorfordon på andra ställen än på särskilt anvisade vägar.
 • Att skräpa ned eller förstöra friluftsanordningar.
 • Att gräva i, täcka över, förändra, skada, avlägsna eller på annat sätt inkräkta på fasta fornminnen.
 • Att utföra aktiviteter som stör andra människor.

Isojärvi ordningsstadga

Ordningsstadga för Isojärvi nationalpark (pdf 360 kt, julkaisut.metsa.fi, på finska).

Högsäsong

De populäraste tidpunkterna för friluftsliv är vår- och höstveckoslut samt juli och augusti.

Säkerhet

Det är viktigt att man bekantar sig med resmålet på förhand och förbereder sig noga. Genom att hålla dig på leden och följa med väderprognoser och varningar (ilmatieteenlaitos.fi) säkerställer du en lyckad utflykt.

 • Ta med matsäck och dricksflaska. Se dricksvattensituationen i Herettys brunnen här
 • Observera att det inte finns toalettpapper i toaletterna.
 • Lämpliga skor bör väljas enligt väder. Då man vid torrt väder vandrar längs kederna räcker det joggingskor – visserligen är lederna ställvis steniga, så terrängskor är mer praktiska.
 • I Isojärvi är det mycket vanligt att bävern orsakar översvämning på vandringslederna.
 • Klä dig färggrant och enligt vädret.
 • Det lönar sig också att ta en första hjälpen-förpackning med sig. Om du råkar ut för en nödsituation under din utfärd, t.ex. går vilse, skadar dig eller upptäcker en skogsbrand, gör en nödanmälan till nummer 112. Information ifall av en nödsituation från Friluftslivets ABC.
 • Mobiltelefonernas hörbarhet i Isojärvi nationalpark är relativt hyfsad, men det finns många skuggområden utan signal. Till exempel vid Lortikka stuga och eldplats fungerar inte telefonerna utan man måste klättra upp på de omgivande klipporna för att få bättre hörbarhet. Läs mer om mobiltelefonens täckning.
 • Friluftslivets ABC

Kontrollera varningarna

Då det råder varning för terrängbrand (ilmatieteenlaitos.fi) är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i ödemarksstugornas och i andra stugors eldstäder. Var extremt varsam vid hantering av öppen eld. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Observera att det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.

Tak, Rökkanal och Fritt från marken.

Nödnummer 112

Om du råkar ut för en nödsituation under resan, t.ex. om du går vilse, skadas eller upptäcker en terrängbrand, ring 112. Läs mer om nödsituationer.

112 Suomi -appens logo.

Ladda ner appen 112 Finland (112.fi) till din telefon. När du ringer ett nödsamtal via 112 Finland-applikationen får larmcentralen automatiskt information om var du befinner dig.

Etikett i friluftslivet

En tecknad bild av en familj som går på en sommarstig.

1. Respektera naturen.

2. Håll dig till markerade leder.

3. Slå läger endast på anvisade platser.

4. Gör upp eld endast där det är tillåtet.

5. Skräpa inte ner. 

Läs mer

Jakt- och fiskeövervakarna övervakar naturområdena

Två människor står på toppen av fjället i snöskoterkläder. I bakgrunden ett öppet landskap.

Jakt- och fiskeövervakningen (eräluvat.fi) är ett service- och upplysningsarbete för den finländska naturens bästa. Jakt- och fiskeövervakarens uppgift är att övervaka lagenlighet och lovlighet i den verksamhet som förekommer på statens områden och i naturen.

Om du upptäcker eller misstänker att en överträdelse har skett kan du anmäla dina observationer till jakt- och fiskeövervakaren (eräluvat.fi). Vi önskat att du anger dina kontaktuppgifter i samband med anmälan, men du kan även göra det anonymt.