Isojärvi nationalpark ligger öster om vägen mellan Kuhmois och Länkipohja (väg nr 3284). Avståndet till Isojärvi från Tammerfors är 90 km, från Jyväskylä 90 km och från Lahtis 100 km.

Till vandringslederna

Vandringslederna börjar från Heretty eller Kaatvuori parkeringsplatser. Du kan dessutom ge dig ut på vandring från Huhtala parkeringsplats eller sjösätta en kanot i Nokipohja. Startpunkter för vandringslederna.

Med bil till Isojärvi

Heretty parkeringsplats, Kylämäntie 1335, Kuhmois. Plats för minst 40 bilar. Skyltarna till nationalparken leder till parkeringsplatsen från väg nr 9 från Länkipohja i norr och från väg nr 24 från Kuhmois i söder. Parkeringsplatsen är i bruk även vintertid.

Kaatvuori parkeringsplats, Huhtalantie, Kuhmois. Kör till parkeringsplatsen via Huhtalantie. Plats för cirka 25 bilar. Huhtalantie plogas inte vintertid. 

Huhtala parkeringsplats, Huhtalantie, Kuhmois. Plats för cirka 10 bilar. Huhtalantie plogas inte vintertid.

Nokipohja parkeringsplats, sjösättningsramp, Nokiniementie 48, Kuhmois. Plats för cirka 15 bilar. Vägen plogas inte vintertid.

Observera att nationalparkens skogsbilvägar är stängda med bommar.

Med buss till Isojärvi

Det finns ingen kollektivtrafik till området. Främst vardagar finns några turer (matkahuolto.fi) mellan Tammerfors och Jyväskylä, som stannar på hållplatsen Länkipohja th vid riksväg 9. Från hållplatsen är det cirka 9 km till Huhtala parkeringsplats. 

På turerna mellan Lahtis och Jämsä (matkahuolto.fi) är Kuhmois den närmaste hållplatsen till parken. Därifrån är det 19 km till Heretty och parkens närmaste parkeringsplats.

Transporttjänster till Isojärvi

I Kuhmois finns en taxistation, men från Länkipohja-hållet är det skäl att reservera taxi på förhand.

En del samarbetspartner erbjuder också transporttjänster till nationalparken.