Kundtjänst och vägledning

Tjänster som erbjuds av samarbetspartner i nationalparken

Måltidsservice, matlagning och anskaffning av matsäck

  • Det finns inte ställen att ta vatten på området.
  • Det finns ingen matservering på området. Närmaste servicecenter ligger i Broby i Pyttis.

Dagsstuga och eldplats

  • Moronvuori dagsstuga finns vid nationalparkens ostgräns, invid Morovuori bergets fot. I stugan finns en vedspis för matlagning. Det går en märkt led till stugan. På ödemarksstugans gårdsplan finns en grillplats.
  • Det finns en vedspis men inga kärl vid Moronvuori dagsstuga.
    • Observera att det är förbjudet att göra upp eld även på eldplatser då varning för terrängbrand har utfärdats. Kontrollera begränsningarna (ilmatieteenlaitos.fi). Förbudet gäller inte sådan kokskjul och eldplatser som är försedda med tak och fast rökkanal.

Avfallshantering

  • Det finns inga avfallskärl på området, d.vs. var och en ansvarar själv för sin avfallshantering. Detta betyder att besökaren själv tar ansvar för sitt skräp genom att föra bort det från terrängen hem för sortering. Läs mer om skräpfritt friluftsliv.
  • Avfall som förmultnar kan man lägga i torrtoaletten eller komposten och små mängder rent papper och kartong kan användas som eldstände.

Toaletter

Övernattning 

Tillgängliga tjänster

  • Det finns inga tillgängliga tjänster på området.

Övrig service i omnejden

Kontrollera varningarna

Då det råder varning för terrängbrand (ilmatieteenlaitos.fi) är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i ödemarksstugornas och i andra stugors eldstäder. Var extremt varsam vid hantering av öppen eld. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Observera att det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.

Tak, Rökkanal och Fritt från marken.

Kundservice

Maretarium (www.maretarium.fi, på finska)

Finlands Naturcenter Haltia, tel: 040 163 6200, info@haltia.com

Broschyr över Valkmusa


Pdf-fil 1.3 MB (julkaisut.metsa.fi)