Friluftsleder och stigar

Ledernas startpunkter

  • Den västra högmosselänken börjar och slutar vid Simonsaari parkeringsområde, Vastilantie 886, Pyttis. 
  • Leden till Moronvuori dagstuga startar vid Suolinnavägen, Suolinnantie 740, Pyttis  och slutar på Moronvuori dagstuga.

Rundslingor

  • Västra högmosselänken är en 2,5 km lång rundslinga med spångar, som börjar vid Simonsaari parkeringsområde. Invid stigen finns det ett naturtorn med utsikt över det vida myrområdet.

Övriga leder

  • Leden (1,1 km) till Moronvuori dagstuga startar vid Suolinnavägen och slutar på Moronvuori dagstuga.

En vandrare går på träspångarna.