Friluftsleder och stigar

Ledernas startpunkter

  • Den västra högmosselänken börjar och slutar vid Simonsaari parkeringsområde, Vastilantie 886, Pyttis. 
  • Leden till Moronvuori dagstuga startar vid Suolinnavägen, Suolinnantie 740, Pyttis  och slutar på Moronvuori dagstuga.

Rundslingor

  • Västra högmosselänken är en 2,5 km lång rundslinga med spångar, som börjar vid Simonsaari parkeringsområde. Invid stigen finns det ett naturtorn med utsikt över det vida myrområdet.

Övriga leder

  • Leden (1,1 km) till Moronvuori dagstuga startar vid Suolinnavägen och slutar på Moronvuori dagstuga.

En vandrare går på träspångarna.

Kontrollera varningarna

Då det råder varning för terrängbrand (ilmatieteenlaitos.fi) är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i ödemarksstugornas och i andra stugors eldstäder. Var extremt varsam vid hantering av öppen eld. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Observera att det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.

Tak, Rökkanal och Fritt från marken.

En hand håller i en mobiltelefon som visar Utflyktskarta.fi. Öppna Valkmusas karta i Utflyktskarta.fi.

Broschyr över utflyktsmål

Pdf-fil 1.3 MB
(julkaisut.metsa.fi)