Broschyr över Valkmusa


Pdf-fil 1.3 MB (julkaisut.metsa.fi)

Övriga kartor

En hand håller i en mobiltelefon som visar Utflyktskarta.fi. Öppna Valkmusas karta i Utflyktskarta.fi.

Utflyktskarta är en gratis webbkarttjänst som ägs av Forststyrelsen. Där kan du söka efter destinationer, välja kartnivåer och skriva ut kartor.

Med bil 

Näsegårdsforsen ligger i Bjärnå i Salo. Till området kommer man från Ekenäs i söder och längs med väg nr. 52/Bjärnåvägen när du kommer från Bjärnå i norr. Vid Pruukki vänder man till Hästöntie och kör den vägen ca 1,4 kilometer. Vid Hästöntie 140, där det finns en liten skylt, vänder man till vänster och kör med en liten väg ca 300 meter till parkeringsområdet.  Till Bjärnå centrum är det ca 10 kilometer. 


Kollektivtrafik kör inte till området eller ens till dess närhet. 
 

Tryckta kartor

  • GT utflyktskarta Södra Finland, 1:250 000, Karttakeskus 2019.
  • Terrängkarta L434, 1:50 000, Lantmäteriverket 2017.
  • Terrängkartblad nummer 3024 07, 1:50 000, Lantmäteriverket 1999.