Valkmusa nationalpark är beläget norr om väg E18, invid landsväg nr. 3562 från Pyttis mot norr vid Broby. Avståndet från Kotka till Valkmusa är 19 km, från Kouvola 42 km och från Borgå 76 km.

Till vandringslederna

Man startar till vandringslederna från parkeringsplatserna i Simonsaari eller i ändan av Suolinnavägen. Startpunkter för vandringslederna.

Med buss till Valkmusa

Vardagar trafikerar bussar (kotkanaikataulut.fi, på finska) från Kotka till Vastila och Hirvikoski. Rutten går längs väg nr 3562 bredvid nationalparken. Från närmaste hållplats (Vastilantie 849) är det cirka 200 meter till nationalparken.

Med bil till Valkmusa

Simonsaari parkeringsplats, Vastilantie 886, Pyttis (väg nr 3562).

Suolinnavägens parkeringsplats, Suolinnantie 740, Pyttis.

Med tåg till Kyminlinna och Kotka

Med tåg (vr.fi) kommer du närmast Valkmusa nationalpark till Kyminlinna i Kotka (14 km) eller Kotka (19 km).