Vad kan man göra i Tuntsa?

En person som står bredvid en klar tjärn med klippor synliga i botten. Runt tjärnen växer gräs.

Vandra längs markerade leder

Genom området går den riksomfattande UKK-leden.

Göra långfärdertill fots

Man kan göra flerdagars vandringar längs UKK-leden. Man kan vandra längs den till exempel ända till Nuortti vandringsled.

En person med en stor ryggsäck som går längs spånger på en myr med en hund i koppel. Tuvsull blommar och vädret är molnigt.

Göra skidturer i terrängen

Tuntsaområdet lämpar sig för krävande friluftsliv om vintern. Det finns inga skidspår på området.

Fiska

Man får fiska på området med Forststyrelsens Östra Lapplands spöfisketillstånd 3410 (eräluvat.fi). Spöfisketillståndet berättigar inte till fiske på vattenområden i privat ägo, på Forststyrelsens platsspecifika spöfiskeområden (de tidigare rekreationsfiskeområdena), på insjöarnas allmänna vattenområden, samtillståndsområden, på uthyrningsområden med full fiskerätt eller på vattenområden med specialstatus. Vid Värriöjokis övre lopp kan man även fiska med Yli-Kemis gemensamma spöfisketillstånd.

Fisketillstånden kan köpas i Savukoski Naturum, där man även får tilläggsinformation. Fisketillstånd säljs också av Sallas (salla.fi, på finska) och Savukoskis turistföretag (savukoski.fi, på finska).

Man behöver även ha betalt den riksomfattande den nya fiskevårdsavgiften (eraluvat.fi)

Fiskaren bör granska fiskebegränsningarna via Tjänsten med information om fiskebegränsningar under adressen; kalastusrajoitus.fi


Jaga

För området säljs det tillstånd för jaktområdet 3611 Naruska - Tuntsa (eräluvat.fi, på finska). Tillstånd kan köpas bl.a. från Forststyrelsens webbutik (eräluvat.fi).

Plocka bär och svamp

Det finns fina hjortronmyrar och blåbärs- och lingonmarker på området.

Bada

Man kan bada i områdets vatten, men det finns inga egentliga badstränder.