Kundtjänst och vägledning

 • På Unarinköngäs parkeringsplats finns informationstavlor om Unarinköngäs och Meltausjoki. Skyltarna är på finska, svenska och engelska.
 • Forststyrelsens närmaste ställe med kundtjänst är Pilke i Rovaniemi.

Tjänster som erbjuds av samarbetspartners

 • Följande företag eller andra samarbetspartners erbjuder tjänster i Unarinköngäs och Meltausjoki.
  • De har ett samarbetsavtal med Forststyrelsen, och de tillämpar principerna för hållbar naturturism, då de verkar inom området.

Måltidsservice, matlagning och anskaffning av matsäck

Eldplatser och stuga

 • Det finns en eldplats nära forsen i Unarinköngäs. Det finns Kenttäpalo skärmskydd på Unarinköngäs rekreationsskogs- område, norr om Unarinköngäs längs Meltausjoki.
 • Fler skärmskydd och eldplatser finns nedåt längs Meltausjoki från forsen.
 • Det är förbjudet att göra upp eld även på eldplatser då varning för terrängbrand har utfärdats. Kontrollera begränsningarna (ilmatieteenlaitos.fi).
  • Förbudet gäller inte sådan kokskjul och eldplatser som är försedda med tak och fast rökkanal.
 • Mer om att göra upp eld på markerade eldplatser kan du läsa i Friluftslivets ABC.

Dricksvatten

 • Dricksvatten kan tas ur Meltausjoki. Det kan löna sig att koka ytvatten, såsom sjöars, älvars och bäckars vatten, några minuter, eftersom vattnets kvalitet är beroende av område och luftens temperatur.
 • Läs tipsen om dricksvatten i Friluftslivets ABC.

Avfallshantering

 • Det finns inga avfallskärl på området, d.vs. var och en ansvarar själv för sin avfallshantering. Detta betyder att vandraren själv tar ansvar för sitt skräp genom att föra bort det från terrängen till sortering. Avfall som förmultnar kan man lägga i torrtoaletten eller komposten och små mängder rent papper och kartong kan användas som eldstände.
 • Avfallsterminalen ligger längs vägen till Unarinköngäs, vid vägkorsningen ca 0,5 km före parkeringsplatsen där vägen tar slut. Terminalen har sortering av glas och blandavfall.
 • Läs mer om skräpfritt friluftsliv.

Toaletter

 • Det finns torrtoaletter vid alla eldplatser.

Övernattning

Tältning och skärmskydd

 • Du får övernatta i skärmskydden och om du tältar är det bra om du gör gör det i närheten av skärmskydden. Det finns en skärmskydd på Unarinköngäs rekreationsskogsområde, norr om Unarinköngäs vid Meltausjoki. Fler skärmskydd och övernattningsplatser finns nedströms längs Meltausjoki.

Hyresstugor

 • Hyresstuga Unarinköngäs bredvid Unarinköngäs vattenfall rymmer 8 personer. Stugan är utrustad med täljstensugn, vedkamin, stormlykta och stearinljus, gasspis, -ugn och -kylskåp samt en bastu i en separat byggnad.

Övernattning i omnejden

Tillgängliga tjänster

 • Unarinköngäs har inga tillgängliga tjänster.

Övrig service i omnejden

 • De närmaste tjänsterna för kost och logi finns på 13 kilometers avstånd i Unari-Luusua by. Den närmsta butiken och bensinstationen finns i Meltaus by 35 km från Unarinköngäs.

Kontrollera varningarna

Då det råder varning för terrängbrand (ilmatieteenlaitos.fi) är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i ödemarksstugornas och i andra stugors eldstäder. Var extremt varsam vid hantering av öppen eld. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Observera att det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.

Tak, Rökkanal och Fritt från marken.