Vad kan man göra i Unarinköngäs?

Vandra längs markerade leder

Från parkeringsplatsen leder en kort, delvis spångad stig (400 m) till hängbron vid vattenfallet.

Paddla

Meltausjoki är en populär kanotled. Meltausjoki lämpar sig också för flera dagars paddlingsfärder, och du kan fortsätta kanotturen längs Ounasjoki. Det finns flera rastplatser och stugor längs älven där du kan övernatta. Bekanta dig märmare med paddlingsmöjligheterna.

En kajakpaddlare håller på att vinka omkull i forsen. Vattnet sprätter.

Titta på sevärdheter och utsikter

Den främsta sevärdheten i Unarinköngas rekreationsskog är själva Unarinköngäs, dvs. älven Meltausjokis vattenfall. Älven Meltausjoki rinner på 4-5 meters djup mellan klipporna vid Unarinköngäs, varifrån vattnet faller ut i ett mäktigt vattenfall ("köngäs" på finska) och fortsätter nedströms. Forsen kan beskådas från hängbron som leder över älven.

Göra skidturer i terrängen

Området saknar skidspår men det är fritt fram att åka skidor i terrängen.

Fiska

Meltausjoki är ett populärt fiskeområde. Fisketillstånd till Meltausjoki fiskeområde nr 2561 kan köpas från Forststyrelsens webbutik (eräluvat.fi, på finska). Man kan också skaffa tre timmars eller ett dygns fisketillstånd med mobiltetelefon (eräluvat.fi). På fiskeområdet finns det en skylt på finska, med anvisningar och telefonnummer hur man ska gå till väga för att köpa mobiltillstånd. Förutom tillståndet för området krävs också erlagd statlig fiskevårdsavgift (eraluvat.fi).

Mete och pilka hör till allemansrätten och är således avgiftsfria allmänna fiskerättigheter. Man får dock inte meta eller pilka i forsar och strömmar där det finns sik eller lax och inte heller på sådana vattenområden, där fiske är förbjudet enligt bestämmelser som stöder sig på fiskelagstiftningen.

Fiskaren bör granska fiskebegränsningarna via Tjänsten med information om fiskebegränsningar under adressen; kalastusrajoitukset.fi!

Jaga

Forststyrelsen säljer småvilttillstånd för Meltausområdet (tillståndsområde nr 2614). Även om Unarinköngas och Meltausjoki hör till detta jaktområde avråder Forststyrelsen dig att jaga i närheten av Unarinköngas, eftersom många friluftsmänniskor vistas på området. Tillstånden kan köpas från Forststyrelsens webbutik (eräluvat.fi)

Plocka bär och svamp

Man får fritt plocka bär och svamp på området. Här finns främst lingon och blåbär samt hjortron på myrarna.