Instruktioner och regler för Kevo

Kevo naturreservat har grundats särskilt för naturskydds- och forskningssyften. I naturreservatet finns det två vandringsleder: Kevoleden och Kuivileden. I Kevo naturreservat ingår även ett renskötselområde som tillhör Paistunturi renlag.

Respektera naturen
Sällskapsdjur
Röra sig i naturreservatet
Slå läger
Göra upp eld
Skräpfritt friluftsliv
Förbjudna aktiviteter
Högsäsong
Renar
Säkerhet

Respektera naturen

I naturreservatet styrs friluftslivet bland annat av en ordningsstadga och en skötsel- och användningsplan.
Vi respekterar alltså bestämmelserna när vi agerar och rör oss i naturen. Läs mer om Etikett i friluftslivet.
Respektera regler och dela inte innehåll online, om det bryter mot natureservatets regler.

Det är förbjudet att låta sällskapsdjuren gå lösa. Hundar ska alltid vara kopplade. I parkens ödestugor är det förbjudet att ta keldjur inomhus.

Röra sig i naturreservatet

Under den tjälfria tiden får man röra sig i Kevo naturreservat endast längs utstakade leder. Naturreservatet är indelat i en fjällområdet och en ravinområdet. För vardera delen gäller särskilda bestämmelser om hur man får färdas i området. Bekanta sig till områdena på kartor sidan och på utflyktskarta.fi -sidorna (retkikartta.fi).

I Kevo ravinområdet

 • får man röra sig längs utskakade Kevo leder till fots under perioden 15.6–15.10. 
 • på skidor under perioden 16.10–31.3.

I fjällområdet

 • får man röra sig till fots längs den utstakade Kuivileden under perioden 1.5.–15.10.
 • på skidor under perioden 16.10–30.4.

Det är förbjudet att cykla i naturreservatet. 

Slå läger

I Kevo naturreservat det är tillåtet att slå läger endast på de för ändamålet anvisade platserna. Det är tillåtet att tälta endast i stugorna och på eldplatserna, så även på vintern. Alla vindskydd och eldplatser kan hittas på webbsidan Utflyktskarta.fi och är upp räknat på Kevo ravinområdets och Kuivileden sidorna.

Göra upp eld

Att göra upp öppen eld tillåts endast i stugorna och på eldplatserna av rastplatsor. Man får endast använda ved som hämtats dit och reserverats för ändamålet. Kom ihåg att ansvaret alltid ligger hos den som tänder elden. Användning av stormkök är tillåten på platser där det är tillåtet att röra sig.
 • Det är alltid förbjudet att göra upp öppen eld även på eldplatserna och med markägarens tillstånd om det i området har utfärdats varning för terrängbrand (ilmatieteenlaitos.fi).
 • När det råder varning för terrängbrand är användning av vildmarkskök inte tillåten på grund av risken för gnistbildning.

Skräpfritt friluftsliv

Kevo naturreservatet blir skräpfritt och sopkärlen tas bort från området våren 2023. Närmaste sopkärl finns vid startpunkterna för rutterna, från Sulaoja och Kenesjärvi.

 • Små mängder rent papper och kartong kan användas som eldstände på eldplatserna eller i stugornas eldstäder. Annat avfall, såsom förpackningar som innehåller aluminiumfolie eller plast, får inte brännas i brasan eftersom det kan ge upphov till icke-nedbrytbart avfall och giftiga gaser.
 • Matrester och annat bioavfall kan du lämna i komposttoaletten på rastplatsen.

Det är förbjudet att skräpa ned. Läs mera om skräpfritt friluftsliv.

Förbjudna aktiviteter

Kevo är ett naturreservat, vilket innebär att de som rör sig i området på alla sätt ska undvika att skada och förstöra vegetation och annan natur. Följande är förbjudet i naturreservatet:
 • att röra sig på ravinområdet 1 april - 14 juni.
 • att plocka bär och svamp.
 • att fiska och jaga.
 • att fånga, döda eller ofreda vilda ryggradsdjur eller att förstöra deras bon och att fånga eller samla ryggradslösa djur.
 • att ta marksubstanser eller gruvmineral och att skada markgrunden eller berggrunden.
 • att ta eller skada svampar, träd, buskar eller andra växter eller delar av dem.
 • att skräpa ned eller förstöra friluftsanordningar.
 • att låta sällskapsdjuren gå lösa.
 • att skada konstruktionerna, staketen och ruinerna i naturreservatet.
 • att köra motorfordon eller cykla samt att landa med luftfarkoster.
 • att rida och hundspannsåkning.

Högsäsong

Man bör reservera 3 - 4 dagar för färden.
Den bästa tiden för höstbrand (ruska) är oftast första hälften av september. Kevo forskningsstations grundare, Åbo universitets professor Paavo Kallio, definierade på sin tid att höstbranden börjar i Kevo den 10 september kl. 14.00. Från detta datum kan tidpunkten variera med 5 dygn framåt eller bakåt.

Renar

Naturreservatet ligger inom renskötselområdet. Vid olika renbeteslags gränser finns det renstängsel. Det är svårt att komma över dem förutom vid grindarna och övergångsbroarna. Vid vandringslederna finns det övergångsställen. Det är ytterst viktigt att man stänger grinden efter sig. Om man möter en renhjord som vallas av renskötare, stör man dem minst genom att söka sig till närmaste ställe utom synhåll eller att stanna orörlig på stället och vänta att hjorden tar sig förbi.

Säkerhet

 • Ravindalen i Kevo är ett krävande utflyktsmål och därför bör man vara väl utrustad. Som när man rör sig i fjälltrakter i allmänhet behöver man i första hand stadiga skor samt varma och vindtäta kläder. Under en vandring på Kevo ska man ha ett eget tält med sig.
 • Kom ihåg, att man måste vada över Kevojoki tre gånger och Fiellujoki en gång. För vadandet bör man förbereda sig med lätta gummibottnade tossor, med vilka man får bättre grepp om bottnet.
 • Man bör ha ett tält med sig. Längs rutterna finns det underhållna tältområden där man kan slå läger. Inom naturreservatets gränser finns det en ödestuga i Kuivi och strax utanför, längs de omgivande leden, finns det ödestugor även i Ruktajärvi och Njavoaivi.
 • Myggorna brukar komma kring midsommar. Blåsten på kalfjället håller bort insekterna under den varmaste perioden och då kan man oftast vandra ostört. I slutet av augusti är den värsta myggtiden över. Särskilt under varma höstkvällar kan de allra minsta myggarterna – svidknotten – närma sig i stora svärmar kring kvällsbrasan.
 • Det lönar sig också att ta en första hjälpen-förpackning och myggmedel med sig.
 • Om du råkar ut för en nödsituation under din utfärd, t.ex. går vilse, skadar dig eller upptäcker en skogsbrand, gör en nödanmälan till nummer 112. Information ifall av en nödsituation från Friluftslivets ABC.
 • Friluftslivets ABC:

Nödnummer 112

Om du råkar ut för en nödsituation under resan, t.ex. om du går vilse, skadas eller upptäcker en terrängbrand, ring 112. Läs mer om nödsituationer.

112 Suomi -appens logo.

Ladda ner appen 112 Finland (112.fi) till din telefon. När du ringer ett nödsamtal via 112 Finland-applikationen får larmcentralen automatiskt information om var du befinner dig.

Etikett i friluftslivet

En tecknad bild av en familj som går på en sommarstig.

1. Respektera naturen.

2. Håll dig till markerade leder.

3. Slå läger endast på anvisade platser.

4. Gör upp eld endast där det är tillåtet.

5. Skräpa inte ner. 

Läs mer

Kontrollera varningarna

Då det råder varning för terrängbrand (ilmatieteenlaitos.fi) är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i ödemarksstugornas och i andra stugors eldstäder. Var extremt varsam vid hantering av öppen eld. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Observera att det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.

Tak, Rökkanal och Fritt från marken.