Instruktioner för att vistas och färdas i Kevo

I Kevo naturreservat är det begränsat

Att röra sig

 • På sommaren det är tillåtet att endast röra sig på de utstakade lederna, på fjällområdet 1 maj - 15 oktober och på ravinområdet 15 juni - 15 oktober.
 • På vintern är det fritt tillåtet att skida på fjällområdet 16 oktober - 30 april och på ravinområdet 16 oktober - 31 mars.

Att tälta och göra upp eld

 • att göra upp öppen eld och slå läger, vilka tillåts endast på de för ändamålet anvisade platserna. Det är tillåtet att tälta och göra upp eld endast i stugorna och på eldplatserna. Då varning för skogsbrand utfärdats är det dock förbjudet att göra upp öppen eld.
 • Det är alltid förbjudet att göra upp öppen eld även på eldplatserna och med markägarens tillstånd om det i området har utfärdats varning för skogsbrand (ilmatieteenlaitos.fi).
 • Förbudet gäller inte sådan kokskjul och eldplatser som är försedda med tak och fast rökkanal.
Område omgivet av björkar, med träsitsar, med mörklagd lägereldsram i mitten och informationsskyltar i kanten av området.

Förbjudet

 • att röra sig på ravinområdet 1 april - 15 juni
 • att plocka bär och svamp
 • att meta och pilka
 • att göra upp öppen eld då varning för skogsbrand har utfärdats
 • att låta sällskapsdjuren gå lösa
 • att ta marksubstanser eller gruvmineral och att skada markgrunden eller berggrunden
 • att ta eller skada svampar, träd, buskar eller andra växter eller delar av dem
 • att fånga, döda eller ofreda vilda ryggradsdjur eller att förstöra deras bon
 • att fånga eller samla ryggradslösa djur
 • att köra motorfordon eller cykla
 • att skräpa ned eller förstöra friluftsanordningar.

Observera förhållningsreglerna.

 • Följ ordningsstadgan för Kevo naturreservat när du vistas på området.

Renar

Naturreservatet ligger inom renskötselområdet. Vid olika renbeteslags gränser finns det renstängsel. Det är svårt att komma över dem förutom vid grindarna och övergångsbroarna. Vid vandringslederna finns det övergångsställen. Det är ytterst viktigt att man stänger grinden efter sig. Om man möter en renhjord som vallas av renskötare, stör man dem minst genom att söka sig till närmaste ställe utom synhåll eller att stanna orörlig på stället och vänta att hjorden tar sig förbi.

Höstfärgad fjällplatå med en hundrahövdad renhjord.

Förberedelser

Mobiltelefonens hörbarhet

 • Även om Finlands mobiltelefonnät är täckande kan det finnas områden med radioskugga på Kevo naturreservat område. Kontrollera mobiltelefonnätets hörbarhet från din egen telefonoperatör. Dessutom finns det alltid platser, där mobiltelefonen inte fungerar eller där samtalen har störningar. I sådana situationer kan det hjälpa att t.ex. söka sig till någon öppen plats som befinner sig högre än den omgivande terrängen och/eller ta bort mobilens SIM-kort under den tid man ringer nödsamtalet. Man bör också ta i beaktande, att olika mobiltelefoner har olika god hörbarhet.

 • Det lönar sig att hålla telefonen varm och ha mat och dryck med sig. Vissa telefonmodeller fungerar inte vid köldgrader, så det är viktigt att låta någon veta den planerade rutten och tidtabellen. För att du ska ha tillräckligt med ström i din telefon är det bäst att du tar med exempelvis en reservströmkälla, ett reservbatteri eller en gammal telefon med fungerande batteri.

En miljövänlig vandrare

Utrustning och säkerhet

 • Kevo är ett tätt krävande utflyktsmål, så utrustningen bör vara i sin ordning. Eftersom det är frågan om ett fjällområde, rekommenderas det i utrustningen särskilt bör ingå stadiga skor och varma och vindtäta kläder. Man bör ha tält med sig, eftersom det endast finns två ödestugor på området.
 • Kom ihåg, att man måste vada över Kevojoki tre gånger och Fiellujoki en gång. För vadandet bör man förbereda sig med lätta gummibottnade tossor, med vilka man får bättre grepp om bottnet.
 • Man bör ha ett tält med sig, för det finns bara några få ödestugor längs leden och de flesta av dem ligger längs Kuivileden med undantag av Ruktajärvi ödestuga. 
 • Myggen uppenbarar sig kring midsommaren. De friska vindarna på kalfjället håller dock myggen borta, där får man i allmänhet vandra i fred. I slutet av augusti är det slut på myggplågan. Varma septemberkvällar kan man dock vid lägerelden bli antastad av en svärm svidknott.
 • Det lönar sig också att ta en första hjälpen-förpackning med sig.
 • Om du råkar ut för en nödsituation under din utfärd, t.ex. går vilse, skadar dig eller upptäcker en skogsbrand, gör en nödanmälan till nummer 112. Information ifall av en nödsituation från Friluftslivets ABC.
 • Friluftslivets ABC:

Vandrare som korsar den smala bäcken, den första av dem bor bara i vattnet med byxbenen upplindade till knäna, bara fötter och en ryggsäck på ryggen.

Högsäsong

 • Man bör reservera 3 - 4 dagar för färden.
 • Den bästa tiden för höstbrand (ruska) är oftast första hälften av september. Kevo forskningsstations grundare, Åbo universitets professor Paavo Kallio, definierade på sin tid att höstbranden börjar i Kevo den 10 september kl. 14.00. Från detta datum kan tidpunkten variera med 5 dygn framåt eller bakåt.

Hundar

 • Det är förbjudet att låta hundar, katter och andra djur lösa i naturskyddsområdet. Keldjur får följa med på stigarna bara de är kopplade. I parkens ödestugor är det förbjudet att ta keldjur inomhus.

Nödnummer 112

Om du råkar ut för en nödsituation under resan, t.ex. om du går vilse, skadas eller upptäcker en skogsbrand, ring 112. Läs mer om nödsituationer.

112 Suomi -appens logo.

Ladda ner appen 112 Finland (112.fi) till din telefon. När du ringer ett nödsamtal via 112 Finland-applikationen får larmcentralen automatiskt information om var du befinner dig.

Etikett i friluftslivet

En tecknad bild av en skidåkare som plockar skräp från pisten.

1. Respektera naturen.

2. Håll dig till markerade leder.

3. Slå läger endast på anvisade platser.

4. Gör upp eld endast där det är tillåtet.

5. Skräpa inte ner. 

Läs mer