Lumusjärvi ås

På några kilometers avstånd från Sulaoja börjar Luomusjärvi ås, som korsar sjön Luomusjärvi. De högsta ställena av åsen höjer sig över 20 meter ovanför sjöns yta. Sjön omger åsen på bägge sidorna.

Ändan av Kevos kanjon

För många är utsikten som breder ut sig vid Kevo kanjons södra ända bekant redan från fotografier. Utsikten över ravindalen som breder ut sig vid ens fötter ser ytterst massivt ut för finska förhållanden. Ca en kilometer norr om Suohppášaja eldplats och tältningsområde har man en överväldigande utsikt över kanjonen, som plötsligt öppnar sig i terrängen.

Bland diset väcker en vaccinliknande ström.

Fiellus vattenfall

Den fotogeniska Fiellujoki faller som ett 26 meters vattenfall ned i Kevos kanjon. Dimmolnet som uppkommer vid vattenfallet förser växtligheten under vattenfallet med fuktighet vida omkring. 

Ett vattenfall leder till en strömmande älv, omgiven av växtlighet i höstfärger.

Njakalajärvet sjöarna

I norra ändan av kanjonleden, då stigen kommer fram till ravinens kant, har man en fantastisk utsikt över Njakalajärvet. De här sjöarna är utvidgningar av Kevojoki och är ställvis över tio meter djupa. De bildar en flera kilometer lång kedja av sjöar med smalare, strömmande partier emellan.