Övriga kartor

 

 

En hand håller i en mobiltelefon som visar Utflyktskarta.fi. Öppna Kevo karta i Utflyktskarta.fi.

Utflyktskarta är en gratis webbkarttjänst som ägs av Forststyrelsen. Där kan du söka efter destinationer, välja kartnivåer och skriva ut kartor.

Tryckta kartor

  • Utsjoki Kevo Paistunturit, vattentålig utflyktskarta, 1:50 000, Karttakeskus 2021.
  • Kevo Paistunturit, vattentålig fjällkarta, 1:25 000, 1:50 000, Calazo 2020.
  • GT utflyktskarta Norra Finland, 1:400 000, Karttakeskus 2016.
  • Terrängkartor nr W444 och X433, 1:50 000, Lantmäteriverket 2008-2009.