Aktuellt i Punkaharju

Kontrollera varningarna

Då det råder varning för skogs- eller gräsbrand (ilmatieteenlaitos.fi) är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i ödemarksstugornas och i andra stugors eldstäder. Var extremt varsam vid hantering av öppen eld. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Observera att det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.

Tak, Rökkanal och Fritt från marken.

Sommarkiosks öppettider

(Uppdaterad  16.5.2023)

Sommarkiosken i Punkaharjus åsområde är öppen 3 juni - 13 augusti 2023 varje dag kl 11-18. Vid bra väder, möjligen ännu längre.

Statsrådet godkände förslaget till ändring av gränsen för Punkaharju naturskyddsområde

(Uppdaterad  16.9.2021)

Miljöministeriets pressmeddelande: Statsrådet har i dag vid sitt sammanträde överlämnat en regeringsproposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av gränsen för Punkaharju naturskyddsområde. Naturskyddsområdets areal utökas med cirka 112 hektar upp till närmare 791 hektar. Lagen är planerad att träda i kraft den 1 januari 2022. Läs pressmeddelanden (ym.fi).

Kuikonniemis korsu -utgrävning är stängt på grund av ras

(Uppdaterad 11.4.2019, 17.9.2020)

Kuikonniemis korsu i Punkaharju är stängd på grund av ras. För att säkerställa kundsäkerheten kan man inte gå in i korsu och särskild försiktighet skall vidtas när man rör sig i området. Området kring korsu är avgränsad med ett repstak.

Nyheter från Punkaharju