Instruktioner och regler för Punkaharju

Punkaharju naturskyddsområde grundades för att skydda den nationellt värdefulla åsnaturen och nationallandskapet. Det är viktigt att du tar reda på fakta om naturskyddsområdet i förväg och förbereder din utflykt noggrant genom att läsa anvisningar.

Respektera naturen
Sällskapsdjur
Röra sig i naturskyddsområde
Slå läger
Göra upp eld
Skräpfritt friluftsliv
Fiska
Plocka bär, svamp eller växter
Cykla
Rida
Andra regler och anvisningar
Förbjudna aktiviteter
Högsäsong
Säkerhet

Respektera naturen

Friluftslivet i Punkaharju naturskyddsområde styrs av ordningsstadgan. Det är alltså viktigt att följa den när du rör dig i naturen. Läs mer om Etikett i friluftslivet.

Var vänlig och dela inte innehåll online som bryter mot naturskyddsområdets regler.

Det är förbjudet att låta sällskapsdjuren gå lösa. Hundar och andra sällskapsdjur är välkomna i naturskyddsområde, men endast kopplade.

Röra sig i naturskyddsområde

Man får vistas och färdas på naturskyddsområdet fritt till fots, på skidor och med vattenfordon (med undantag för nöjeskörning på vattenskoter eller liknande).

Slå läger

Det är förbjudet att campa på naturskyddsområdet.

Göra upp eld

Det är förbjudet att göra upp eld på naturskyddsområdet.

Den närmaste eldningsplatsen ligger på norra stranden av Laukansaari i Punkaharju Tutkimuspuisto (forskningspark).

Skräpfritt friluftsliv

Det finns inga blandavfallskärl i Punkaharju naturskyddsområde. Det du hade med dig när du kom tar du med dig när du går.

Matrester och annat bioavfall kan lämnas i rastplatsens torrtoalett.

Små mängder rent papper och kartong kan användas som eldstände på eldplatserna eller i stugornas eldstäder.  Annat avfall, såsom förpackningar som innehåller aluminiumfolie eller plast, får inte brännas i brasan eftersom det kan ge upphov till icke-nedbrytbart avfall och giftiga gaser.

Läs mera om skräpfritt friluftsliv.

Fiska

Allemansrätten ger dig rätt att meta och pilka.

För handredskapsfiske ska personer mellan 18 och 69 år betala en fiskevårdsavgift (eraluvat.fi). Om du fiskar med fler än ett spö behöver du dessutom Forststyrelsens spöfisketillstånd för Södra Finland nr 7413 (eraluvat.fi). Tillstånden kan köpas i webbutiken för jakt- och fisketillstånd (eraluvat.fi).

Fiskaren bör granska fiskebegränsningarna via Tjänsten med information om fiskebegränsningar under adressen; kalastusrajoitukset.fi!

Plocka bär, svamp eller växter

Det är tillåtet att plocka bär och matsvamp.

Det är förbjudet att ta eller skada träd, buskar eller andra växter eller delar av dem, förutom matsvampar. Det är förbjudet att samla vilda örter.

Cykla

Det är tillåtet att cykla endast på vägar, Trädslagsleden, Hakki leden och Topelius naturstig, samt på sträckan Lusto - Harjutie via Pususilta.

Rida

Det är förbjudet att rida.

Andra regler och anvisningar

Andra förbjudna aktiviteter i Punkaharju naturskyddsområde

  • Att jaga och att döda, fånga och ofreda djur i övrigt samt störa och förstöra bon.
  • Att ta marksubstanser eller gruvmineral och att skada markgrunden eller berggrunden.
  • Att fånga eller samla ryggradslösa djur.
  • Att köra motorfordon på andra ställen än på särskilt anvisade vägar.
  • Att skräpa ned eller förstöra.
  • Att skada provytor, fornlämningar, byggnader, skyltar och andra anläggningar på naturskyddsområdet.
  • Att utföra aktiviteter som stör andra människor.
  • Att landa med luftfarkoster.

Högsäsong

Högsäsong i Punkaharju är högsommaren, mellan midsommaren och början av augusti.

Säkerhet

Det är viktigt att man bekantar sig med resmålet på förhand och förbereder sig noga. Genom att hålla dig på leden och följa med väderprognoser och varningar (sv.ilmatieteenlaitos.fi) säkerställer du en lyckad utflykt.

Kontrollera varningarna

Då det råder varning för terrängbrand (ilmatieteenlaitos.fi) är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i ödemarksstugornas och i andra stugors eldstäder. Var extremt varsam vid hantering av öppen eld. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Observera att det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.

Tak, Rökkanal och Fritt från marken.

Nödnummer 112

Om du råkar ut för en nödsituation under resan, t.ex. om du går vilse, skadas eller upptäcker en terrängbrand, ring 112. Läs mer om nödsituationer.

112 Suomi -appens logo.

Ladda ner appen 112 Finland (112.fi) till din telefon. När du ringer ett nödsamtal via 112 Finland-applikationen får larmcentralen automatiskt information om var du befinner dig.

Etikett i friluftslivet

En tecknad bild av en familj som går på en sommarstig.

1. Respektera naturen.

2. Håll dig till markerade leder.

3. Slå läger endast på anvisade platser.

4. Gör upp eld endast där det är tillåtet.

5. Skräpa inte ner. 

Läs mer

Jakt- och fiskeövervakarna övervakar naturområdena

Två människor står på toppen av fjället i snöskoterkläder. I bakgrunden ett öppet landskap.

Jakt- och fiskeövervakningen (eräluvat.fi) är ett service- och upplysningsarbete för den finländska naturens bästa. Jakt- och fiskeövervakarens uppgift är att övervaka lagenlighet och lovlighet i den verksamhet som förekommer på statens områden och i naturen.

Om du upptäcker eller misstänker att en överträdelse har skett kan du anmäla dina observationer till jakt- och fiskeövervakaren (eräluvat.fi). Vi önskat att du anger dina kontaktuppgifter i samband med anmälan, men du kan även göra det anonymt.