Kilpisjärvi byn ligger i Lapska armen, i nordvästra änden av Enontekiö kommun, intill norska gränsen. Det är 173 km från Enontekiös kyrkby Hetta till Kilpisjärvi. Riksvägen 21 / E 8, eller Käsivarrentie, går genom byn Kilpisjärvi. Vägen slingrar i västra sidan av ödemarksområdet. I norr och öster gränsar det till den väglösa norska gränsen.

Till vandringslederna

Det är lättast att ge sig ut på vandringslederna från Kilpisjärvi naturum eller Malla och Saana fjällens parkeringsplats. Det är 10 km till det själva ödemarksområdet.
 

Ledernas startpunkter

Vandringen till ödemarksområdet kan också startas från olika platser på Käsivarrentie (VT21 / E 8), där det är några kilometer till ödemarksområdets gräns.

All service i nationalparken finns markerad på Utflyktskartan nedan. Du kan flytta kartan med musen och zooma in och ut med hjälp av +/- knapparna. Genom att klicka på ikonerna i högerkanten kan du ta fram olika ledtyper och rastplatser.

Med buss till Kilpisjärvi

Kilpisjärvi kan nås dagligen med buss (matkahuolto.fi) från Rovaniemi. Under en del av året finns det en Arctic Route-bussförbindelse till Kilpisjärvi från Tromsø, Norge (eskelisen.fi, på finska).

Med bil till Kilpisjärvi och Lapska armen 

Kilpisjärvi naturum, Käsivarrentie 14123, Riksväg 21 (E 8), Kilpisjärvi. Plats för cirka 50 bilar. Vinterunderhåll. Körinstruktion till Kilpisjärvi naturum.

Malla / Saana parkeringsplats, Käsivarrentie 14850, Kilpisjärvi. Plats för cirka 50 bilar. Vinterunderhåll på vårvinter. Körinstruktion till ledernas startpunkt.

Iitto palsmyr, liten parkeringsplats, Käsivarrentie 9914, Riksväg 21 (E 8), Iitto. Plats för cirka 10 bilar. Ej vinterunderhåll.

Andra parkeringsplatser på Käsivarrentie, Riksväg 21 (E8) hittar du från Väylävirastos karttjänst (paikkatieto.vaylapilvi.fi).

Med tåg till Rovaniemi eller Kolari

De närmaste järnvägsstationerna ligger i Kolari och Rovaniemi, dit man kommer bl.a. med nattåg. Tidtabeller (vr.fi). Därifrån kan man buss till Kilpisjärvi.

Med flyg till Kittilä eller Tromsö

Med flygplan (finavia.fi) varje dag till Kittilä, anslutnings-förbindelser med buss eller flygplatstaxi (enontekiolapland.com, på finska och engelska).

Den närmaste flygplanen i Norge är i Tromsö (avinor.no).