Instruktioner och regler för Lapska armen

En kvinna, en man och ett barn. Barnet är på mannens axlar. I bakgrunden finns en fjäll.

Lapska armen är ett arktiskt ödemarksområde med högfjäll. Det är viktigt att du tar reda på fakta om ödemarksområdet i förväg och förbereder din utflykt noggrant genom att läsa anvisningar och ordningsstadga.

 

Rörelsefriheten är begränsad i begränsningsområdena. Kolla in kartorna över Lapska armen på sidan Kartor och på Utflyktskarta.fi.

Respektera naturen
Sällskapsdjur
Röra sig i ödemarksområdet
Slå läger
Göra upp eld
Skräpfritt friluftsliv
Fiska
Plocka bär, svamp eller växter
Snöskoteråkning
Körning med hundspann
Andra regler och anvisningar
Högsäsong
Säkerhet

Respektera naturen

Friluftslivet i ödemarksområdet Lapska armen styrs bland annat av:

Vi respekterar alltså bestämmelserna när vi agerar och rör oss i naturen. Läs mer om Etikett i friluftslivet.

Var vänlig och dela inte innehåll online, om det bryter mot ödemarksområdets regler.

Det är förbjudet att låta sällskapsdjuren gå lösa. Hundar och andra sällskapsdjur är välkomna i ödemarksområdet, men endast kopplade.

Röra sig i ödemarksområdet

I ödemarksområdet Lapska armen gäller allemansrätten.

I Lapska armen korsar lederna riksgränserna många gånger och på dessa ställen bör man ta i beaktande att man inte får ha med sig något resgods som ska tullbehandlas. Den som planerar att gå över gränsen med hund bör i god tid före vandringen ta kontakt med Tullen (tulli.fi). Om du vill ta med din hund eller katt till Sverige måste du anmäla djuret till Tullverket (tullverket.se). Export och import av hundar över gränserna mellan Norge och Sverige är noga reglerat. Information om vaccinationer, avmaskningar och pass för sällskapsdjur som hunden behöver finns på Livsmedelsverkets webbplats (ruokavirasto.fi/sv).

Slå läger

Det är tillåtet att slå läger överallt enligt allemansrätten.

Göra upp eld

På ödemarksområdet kan man göra upp eld utan särskilt tillstånd, men i ett trädfattigt område är rekommendationen att man inte gör upp eld. Tillstånd för lågor säljs inte till Enontekis område, utan eld får endast göras på kvistar och ris som samlats upp från marken. Använd gamla eldplatser om sådana finns. Från stugornas vedförråd får man inte ta träd till lägerelden, utan de är endast avsedda för uppvärmning av stugorna.

När det råder varning för terrängbrand är det förbjudet att göra upp eld. I naturskyddsområden med en egen skötsel- och användningsplan eller en ordningsstadga ska de riktlinjer som finns i planerna och ordningsstadgan följas när man gör upp eld. När varning för terrängbrand råder är det förbjudet att göra upp eld också på eldplatserna. Kontrollera begränsningarna (ilmatieteenlaitos.fi).  Förbudet gäller inte sådan kokskjul och eldplatser som är försedda med tak och fast rökkanal.

Skräpfritt friluftsliv

Vid öde- och reserveringsstugorna i ödemarksområdet Lapska armen finns det sopkärl. Trots detta hoppas man att vandrarna för bort sitt eget avfall från terrängen.

Matrester och annat bioavfall kan lämnas i rastplatsens torrtoalett.

Små mängder rent papper och kartong kan användas som eldstände på eldplatserna. Annat avfall, såsom förpackningar som innehåller aluminiumfolie eller plast, får inte brännas i brasan eftersom det kan ge upphov till icke-nedbrytbart avfall och giftiga gaser.

Läs mera om skräpfritt friluftsliv.

Fiska

Allemansrätten gäller i ödemarksområdet Lapska armen. 

Mer information om fiske i ödemarksområdet Lapska armen.

Kontrollera dock fiskebestämmelserna för pilkfiske och mete (eraluvat.fi).

Fiskaren bör granska fiskebegränsningarna via Tjänsten med information om fiskebegränsningar under adressen; kalastusrajoitukset.fi!

Plocka bär, svamp eller växter

Det är tillåtet att plocka bär och svamp och samla flera vilda örter i ödemarksområdet Lapska armen.

För att samla upp delar av träd, såsom knoppar och sprängtickor, behövs dock alltid markägarens tillstånd.

Snöskoteråkning

Kom ihåg att snöskoteråkning inte är en del av allemansrätten. Fritidskörning med snöskoter är tillåten endast längs markerade snöskoterleder och -spår samt på isen till vattendrag.

En snöskoterförare kan köra utan guide:

 • Längs Victoria-leden som går längs gränsen mellan Finland och Sverige från Muonio till Kilpisjärvi. Leden är avgiftsfri.
 • På snöskoterspår från Palojärvi till Kilpisjärvi: Syväjärvi-Karesuvanto och Raittijärvi-Saarikoski. För körning på spår krävs ett avgiftsbelagt riksomfattande spårtillstånd av Forststyrelsen (eraluvat.fi).
 • I Kilpisjärvi byområde, där snöskoterspåren sköts av Kilpisjärven ladut ry. Den avgiftsbelagda skötseln av spåren betalas på adressen kilpisjarvenladut.fi (på finska).

Kom ihåg att det inte är tillåtet att vika av från spåret utan markägarens tillstånd!

På andra ställen i ödemarksområdet Lapska armen:

 • På en guidad tur med safariföretagare.
 • I specialfall är det möjligt att skaffa ett avgiftsbelagt terrängtrafiktillstånd för att köra utanför spåren till exempel för forskning eller för att ta sig till en fastighet.

Snöskoterkartor

Körning med hundspann

Det är tillåtet att köra med hundspann i ödemarksområdet, men det är viktigt att vara särskilt försiktig inom renskötselområdet. Det är förbjudet att störa renarna. Stanna inte spannet i närheten av renar ens för att fotografera. I synnerhet på vårvintern kan handlingar som stör renarna orsaka stor skada och leda till ersättningsanspråk. Kom alltid ihåg att stänga grindarna i renstängslen.

Ta hänsyn till andra besökare i synnerhet när du övernattar i områdets stugor. Det är förbjudet att ta in spannhundarna i öde- och reserveringsstugorna. Det är inte heller tillåtet att förvara den utrustning som behövs för hundspannet i stugorna och servicebyggnaderna.

Hundarna ska alltid vara kopplade. Hundarna ska kopplas minst 50 meter från stugan och de får inte heller kopplas vid servicebyggnaderna. Observera att det inte finns träd i närheten av stugan i Lapska armen där hundar kan kopplas. Det är förbjudet att använda stugans kärl till att utfodra hundarna. För att undvika att dricksvattnet förorenas får hundarna aldrig hållas vid ett vattendrag.

Lämna inte hundarnas avföring liggande i närheten av stugorna. Om det finns en hundparkering vid stugan ska avföringen läggas i hundlatrinen som är avsedd för ändamålet. Inget annat avfall får läggas i hundlatrinen. Det är förbjudet att lämna kvar halm som använts till bäddar för hundarna på stugans gårdsplan. Hundparkeringarna finns i Termisjärvi, Saarijärvi, Meekos ödestuga och Pitsusjärvi.

Tillstånd krävs för hundspannsverksamheten.

Andra regler och anvisningar

Ved från öde- och reserveringsstugor får endast användas för uppvärmning av stugan, inte för uppgörande av öppen eld. Agera hållbart och använd ved och gas sparsamt. All ved och gasflaskor hämtas från hundratals kilometer bort.

Armen är ett speciellt renskötselområde och det är förbjudet att störa renarna. Håll alltid hunden kopplad och stäng renstängslens grindar efter att du passerat genom dem.

För annan verksamhet än den som ingår i allemansrätten behövs i regel Forststyrelsens tillstånd. Sådana tillstånd är bl.a. forskningstillstånd och anmälningar angående större evenemang. Till exempel inspelning av filmer eller reklam i terrängen kräver alltid tillstånd från Forststyrelsen. Tilläggsuppgifter angående erforderliga tillstånd: forsknings- och rörelsetillstånd (metsa.fi) och anmälan angående evenemang (metsa.fi).

Användningen av Forststyrelsens leder och friluftsanordningar i företagsverksamhet är alltid avgiftsbelagd.

Högsäsong

De mest populära månaderna för friluftsliv är april och augusti. Den mest populära leden är Nordkalottleden.

Säkerhet

Det är viktigt att man bekantar sig med resmålet på förhand och förbereder sig noga. Genom att hålla dig på leden och följa med väderprognoser och varningar (ilmatieteenlaitos.fi) säkerställer du en lyckad utflykt.

 • När man rör sig i ödemarken Lapska armen bör man ha med sig åtminstone en karta, en kompass och saklig friluftsutrustning enligt utflyktens längd. Kom ihåg att väderförhållandena på fjällen växlar mycket snabbt och det kan snöa även på sommaren. Det är mycket farligt att gå vilse i snöyra.
 • Klä dig färggrant och enligt vädret.
 • Det lönar sig också att ta med dricksvatten och wc-papper.
  • Vattnet är i allmänhet drickbart i områdets strömmande vatten. Naturvattnen undersöks dock inte och var och en ansvarar själv för användningen. Vid varmt väder bör vattnet kokas. I närheten av stugorna lönar det sig att ta vatten uppströms tillräckligt långt från byggnaderna, från den plats som anges i stughäftet.
 • Utfärder i ödemarken är långt mera krävande än utfärder längs markerade leder så tidigare erfarenheter är att föredra.
 • Kom ihåg att lämna en ruttanmälan om dig själv, din tidtabell och utfärdsplan t.ex. vid Kilpisjärvi naturhus.
 • Det lönar sig också att ta en första hjälpen-förpackning med sig. Om du råkar ut för en nödsituation under din utfärd, t.ex. går vilse, skadar dig eller upptäcker en skogsbrand, gör en nödanmälan till nummer 112. Information ifall av en nödsituation från Friluftslivets ABC.
 • Mobiltelefonens hörbarhet:
  • Även om Finlands mobilnät är omfattande finns det skuggområden i ödemarksområdet Lapska armen. Kontrollera nätets täckning hos din egen teleoperatör. I skuggområden kan det hjälpa om man söker sig till en öppen plats som är högre än den övriga terrängen. Vanligtvis når telefonen nätet på 850–900 meters höjd. 
  • I armen nära den norska gränsen är det ganska enkelt att ansluta via det norska nätet när telefonen har automatval på. Framför mottagarens nummer ska då finnas landskoden +358 och telefonnumret utan den första nollan.
  • Ibland när man vill ringa från ett ytterområde fungerar det när man skickar ett textmeddelande till önskat nummer: ring mig, och håller telefonen så högt uppe som möjligt, varvid telefonen möjligen kan ta emot samtalen. Att ta bort telefonens SIM-kort under nödsamtal hjälper också med hörbarheten. Det lönar sig att observera att det finns skillnader mellan olika mobiltelefoners täckning.
  • Det lönar sig att hålla telefonen varm. Vissa telefonmodeller fungerar inte vid köldgrader. För att du ska ha tillräckligt med ström i din telefon är det bäst att du tar med exempelvis en reservströmkälla, ett reservbatteri eller en gammal telefon med fungerande batteri.
  • Läs mera om Mobiltelefonens hörbarhet.
 • Friluftslivets ABC

Kontrollera varningarna

Då det råder varning för terrängbrand (ilmatieteenlaitos.fi) är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i ödemarksstugornas och i andra stugors eldstäder. Var extremt varsam vid hantering av öppen eld. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Observera att det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.

Tak, Rökkanal och Fritt från marken.

Nödnummer 112

Om du råkar ut för en nödsituation under resan, t.ex. om du går vilse, skadas eller upptäcker en terrängbrand, ring 112. Läs mer om nödsituationer.

112 Suomi -appens logo.

Ladda ner appen 112 Finland (112.fi) till din telefon. När du ringer ett nödsamtal via 112 Finland-applikationen får larmcentralen automatiskt information om var du befinner dig.

Etikett i friluftslivet

En tecknad bild av en familj som går på en sommarstig.

1. Respektera naturen.

2. Håll dig till markerade leder.

3. Slå läger endast på anvisade platser.

4. Gör upp eld endast där det är tillåtet.

5. Skräpa inte ner. 

Läs mer