Tjänster som erbjuds av samarbetspartner i Kilpisjärvi och Lapska armen

En grupp människor med sparkstöttingar. Man har fäst utrusning på sparkstöttingarna. Bredvid står Forstyrelsens snöskoter.

Följande företag eller andra samarbetspartners erbjuder tjänster i Lapska armen. De har ett samarbetsavtal med Forststyrelsen, och de tillämpar principerna för hållbar naturturism (metsa.fi).

Guidade turer

Uthyrning av utrustning

Matservice

Färdtjänst

Inkvarterning och uthyrning av lokaler

Övriga tjänster

Till företagare

Företagare, ta kontakt och bli samarbetspartner med Forststyrelsens naturtjänster.

  • Fyll i den här blanketten (pdf, 19,7 kb) om du är intresserad av att samarbeta.
  • Skicka blanketten med e-post: kirjaamo(at)metsa.fi

En bild av en vit giron i ödemarken.