Friluftsleder och stigar

Ledernas startpunkter

 • Martinselkosen Eräkeskus, Porrasaho, Taivalvaara, ändan av vägen som går till Liejukangas.

Karta över Martinselkonen (retkikartta.fi, öppnas i ett nytt fönster).

Markerade leder

 • Itärajan retkeilyreitti vandringsled, 12 km på området. Etappen Martinselkosen Eräkeskus - Taivalvaara parkeringsplats är 14,7 km. Det kortare ledalternativet Porrasaho parkeringsplats - Taivalvaara parkeringsplats är ca 12 km. Leden är markerad med blå färg.
  • Service:
   • Längs leden finns det två eldplatser och en ödestuga.
    I samband med eldplatserna och ödestugan finns det torrtoaletter.
   • Itärajan retkeilyreitti vandringled fortsätter utanför området. Längs leden finns det flera skärmskydd och ödestugo Hämeaho och Tulijärvi.
   • På parkeringsplatserna vid Eräkeskus, Porrasaho och Taivalkoski finns det informationstavlor.
 • Leden till Lintulampi ödestuga, ca 1 km. Leden går från Liejukangas parkeringsplats till Lintulampi ödestuga. Av leden går 0,5 km över naturskyddsområdet. Leden börjar i ändan av vägen som går till Liejukangas. Leden är markerad med röd färg.
 • Förbindelseleden Lintulampi - Teerilampi, 4,2 km, förenar Liejukangas parkeringsplats samt Lintulampi och Teerilampi ödestugor. Underhållet av leden upphör.

Skidleder

 • Itärajan retkeilyreitti vinterled, 12 km på området. Vinterleden är sammanlagt cirka 60 km lång mellan Kuhmo och Hossa. Etappen Martinselkosen Eräkeskus -Taivalvaara parkeringsplats är ca 18 km. Av sträckan går ca 12 km inom naturskyddsområdet. Leden underhålls inte regelbundet; den är avsedd för hundspann och kan också användas av skidåkare. Leden, som i stor utsträckning följer gränszonen, är markerad med orange färg, medan gränszonens linje är märkt med gula färgmarkeringar.
  • Service:
   • Längs leden finns det Haatajanlampi skärmskydd med eldplatser.
   • I samband med skärmskydd finns det torrtoalett.
   • Itärajan retkeilyreitti vinterled fortsätter utanför området. Längs leden finns det flera skärmskydd och ödestugor.
   • På parkeringsplatsen vid Martinselkosen Eräkeskus finns det en informationstavla.
  • Det finns en förbindelse till Teerilampi ödestuga, som är belägen längs Itärajan retkeilyreitti vandringsled.
 • Martinselkosen Eräkeskus vinterleder, förenar Vildmarkscentret Martinselkonen (www.martinselkonen.fi, på finska), Teerilampi ödestuga samt Lintulampi ödestuga och återvänder till Martinselkosen Eräkeskus. Leden upprätthålls av företagare.
  • Service: I samband med Teerilampi och Lintulampi ödestugor finns det eldplatser och torrtoaletter.
 • Arolan Maatila- ja Erälomats skidspår, går från Arola gård (arolabear.fi, på finska) till Taivalvaara och tillbaka. Skidspåret går norr om Taivalvaara enligt Itärajan retkeilyreitti vandringsled och vinterled. Leden upprätthålls av företagare.

Kanotled

 • Karttimojoki kanotled, 10 km inom området. Den 12 km långa kanotleden går från Peurokoski till Kulmajärvi. Man kan starta vid Pirttivaaravägen men där finns ingen parkeringsplats. Halvvägs längs leden finns en markerad 400 m lång sträcka för bärning av kanoter från vilken man kommer till ändan av Palovaaras skogsbilväg, som avviker från vägen som går till Liejunkangas. I ändan av vägen, efter Taivalkoski, finns det en parkeringsplats.
  Älven strömmar lugnt, men man rekommenderar att inte ränna Taivalkoski, som är den sista forsen före Kulmajärvi. Fr.o.m. slutet av juni kan man vanligen inte paddla etappen Pystykoski - Lintulampi.
  • Service: Lintulampi ödestuga är belägen vid leden.

Karta över Karttimojoki kanotled (retkikartta.fi, öppnas i ett nytt fönster).

Snöskoterrutter

 • Snöskoterrutten Suomussalmi - Pirttivaara - Hossa passerar väster om området, men leder inte in i Martinselkonen naturskyddsområde.

En hand håller i en mobiltelefon som visar Utflyktskarta.fi. Öppna Martinselkonens karta i Utflyktskarta.fi.

Utflyktskarta är en gratis webbkarttjänst som ägs av Forststyrelsen. Där kan du söka efter destinationer, välja kartnivåer och skriva ut kartor.