Vandring

  • Området erbjuder goda möjligheter till vandring och det finns ca 17 km markerade friluftsleder.

Göra långfärder till fots

  • Området korsas av Itärajan retkeilyreitti vandringsled. Det finns också en förbindelsestig mellan ödestugorna på området.
  • Man får fritt färdas och vistas på området med undantag för gränszonen där det är förbjudet att vara utan tillstånd.

Paddling

  • Karttimojoki är en populär kanotled. Älven strömmar lugnt vid naturskyddsområdet och man kan paddla både motströms och medströms. Man kan hyra kanoter av lokala turistföretagare.

Andra aktiviteter

  • Skåda fåglar: Martinselkonen är ett bra mål för fågelexkursioner. Speciellt våren är en bra tid för fågelskådning. Områdets fågelfauna är mycket representativ. Då man paddlar längs Karttimojoki kan man skåda fåglar på myrarna och på vattnet. Fågelfaunan är också mycket representativ i vildmarksskogarna.
  • Göra långfärder på skidor: Itärajan retkeilyreitti vinterled går längs områdets östra gräns. Skidspåret underhålls inte regelbundet. De skidspår, som de lokala turistföretagarna upprätthåller, kompletterar spårnätet. Man får fritt åka skidor på området, men det är förbjudet tillträde till gränszonen utan tillstånd (raja.fi).
  • Fiska: Enligt allemansrätten är det tillåtet att meta och pimpla.
  • Jaga: Området hör till småviltjaktområdet Martinselkonen 5603 (eraluvat.fi). Lokala invånare har s.k. fri jakträtt på området.
  • Plocka bär och svamp: Man får fritt plocka bär och svamp på området. Det finns rikligt med hjortronmyrar på området.
  • Bada: Man kan bada i sjöarna i Martinselkonen, men det finns dock ingen allmän badstrand.