Kundtjänst och vägledning

 • Hossa naturum
 • Områdets informationstavlor finns på parkeringsplatserna vid Martinselkosen Eräkeskus, Porrasaho och Taivalvaara samt Liejukangas.

Tjänster som erbjuds av samarbetspartner i Martinselkonen naturskyddsområde

Måltidsservice, matlagning och anskaffning av matsäck

Caféer och restauranger

 • Lokala företagare erbjuder café- och restaurangservice.

Eldplatser

 • Juoksutuksenaho: eldplats
 • Haatajalampis nordöstra strand: skärmskydd med eldplats
 • Lintulampi ödestuga med eldplats
 • Teerilampi ödestuga med eldplats
 • (Hoikanpää: eldplats, underhållet upphöras)
 • (Mustalampi skärmskydd med eldplats, underhållet upphöras)
 • (Martinjoki skärmskydd med eldplats, underhållet upphöras)
 • På naturskyddsområdet är det tillåtet att göra upp öppen eld endast på de markerade eldplatserna.

Då varning för terrängsbrand utfärdats är det förbjudet att även på eldplatserna göra upp öppen eld.

 • Förbudet gäller inte sådan kokskjul och eldplatser som är försedda med tak och fast rökkanal.

Dricksvatten

 • Ytvatten, såsom sjöars, älvars och bäckars vatten, lönar det sig att rena innan man dricker det, eftersom vattnets kvalitet varierar områdesvis.

Avfallshantering

 • Det finns inga avfallskärl i terrängen på området, så avfallshanteringen ligger på var och ens eget ansvar. Avfall som förmultnar kan man lägga i torrtoaletten eller komposten och små mängder rent papper och kartong kan användas som eldstände.
 • I Porrasaho söder om området, vid Itärajan retkeilyreittis sommarled, finns det en ekopunkt för sortering av sopor som upprätthålls av Forststyrelsens naturtjänster.
 • Läs mer om skräpfritt friluftsliv.

WC

 • Det finns torrtoaletter i samband med eldplatserna, skärmskydden och ödestugorna.

Övernattning

Tältning och skärmskydd

 • Haatajalampi skärmskydd på nordöstra stranden av Haatajalampi, vid Itärajan retkeilyreittis vinterled.
 • (Mustalampi skärmskydd på östra stranden av Mustalampi, underhållet upphöras)
 • (Martinjoki skärmskydd finns söder om Martinjoki på stranden av en liten namnlös tjärn, underhållet upphöras)
 • Det är tillåtet att tälta överallt på hela området

Ödestugor

Övernattning i omnejden

Uthyrning av utrustning

Tillgängliga tjänster

 • Det finns inga tillgängliga tjänster på området.

Övrig service i omnejden

 • I Suomussalmi kommuncenter i Ämmänsaari (ca 70 km från området) finns den närmaste hälsocentralen och det närmaste apoteket samt bensinstationer, bankautomater, butiker, restauranger, ett resandehem och ett hotell.
 • I Suomussalmi kyrkby (ca 60 km från området) finns det en butik, och ett café.
 • I Juntusranta (ca 20 km från området) finns närmaste ombudsmannapost och butik.
 • De lokala turistföretagarna erbjuder det närmaste stället där man kan köpa fisketillstånd och hyra utrustning, samt där man kan få sin bil flyttad till ett annat ställe. Ytterligare erbjuder de tvättmöjligheter.
 • Sevärdheter i omnejden
  • Invid Lehtovaarantie finns ett minnesmärke över att vinterkriget bröt ut (visitsuomussalmi.fi, på finska).
  • Peuro kvarn är belägen vid Karttimojoki, i närheten av Pirttivaarantie.
  • Värikallios hällmålningar som finns på Hossa nationalpark, dit det är ca 50 km.
  • Raatteen portti (hossa.fi, på finska) är belägen ca 60 km från området.
  • Riistapolku (naturstig), 2,2 km. Längs stigen, som börjar vid Martinselkosen Eräkeskus och återvänder tillbaka, finns det flera naturstigstavlor med vilttema. Stigen upprätthålls av Martinselkosen Eräkeskus.
  • Kalmosärkkä är en förhistorisk boplats sydväst om Juntusranta by på västra stranden av Kylmäjärvi.