Kundtjänst och vägledning

En byggnad med ingången till naturum Naava och Café Loimu. Utanför i toppen av en flaggstång viftar Forststyrelsens flagga.

 • Pyhä-Luostos naturum Naava
  • En inspirerande utställning, som berättar om särdragen i Pyhä-Luostos geologi, natur och kulturhistoria på ett upplevelsegivande sätt.
  • Multivisionen Från fjälldalgångar till runda bergskrön diaserier, videofilmer, naturlitteratur och cd-rom.
  • Information om och vägledning till Pyhä-Luosto nationalpark samt skid- och vandringslederna på Pyhä-Luosto området. 
  • En café-restaurang Loimu öppet dagligen 
  • Ett auditorium för 160 personer och möteslokaler för 12 och 20 personer.
  • Service för grupper: avgiftsbelagda utställningsguidningar både för grupper av vuxna och av skolelever.
  • Naava Shop, där man kan finna ett och annat nyttigt för vandrarens ryggsäck.

Produkter till salu som naturböcker, vandringsutrustning, kramdjur och hantverksprodukter.

Tjänster som erbjuds av samarbetspartners i nationalparken

Måltidsservice, matlagning och anskaffning av matsäck

Anskaffning av matsäck

Eldplatser, kokskjul, kåtan och stugor

 • Ahvenlampi: kokskjul 
 • Huttujärvi: hyrestuga och kokskjul
 • Huttuloma: ödestuga, kåta och eldplats
 • Isokuru: kåta och eldplats
 • Kapusta: raststuga och eldplats
 • Karhunjuomalampi: raststuga och två eldplatser
 • Kuukkeli: hyrestuga och eldplats
 • Lampivaara: eldplats
 • Oravalampi: eldplats
 • Porolaavu: eldplats
 • Pyhälampi: raststuga och eldplats
 • Pyhänlatva: eldplats
 • Rykimäkero: kåta och eldplats. Rykimäkero kåta lämpar sig som rastplats även för större grupper.
 • Rykimäkuru: eldplats
 • Tiaislaavu: eldplats 
 • Tikkalaavu: eldplats
 • Ukko-Laavu: kåta och eldplats 
 • Ukko-Luosto utsiktsstuga, inte eldplats
 • Yli-Luosto: ödestuga och eldplats
 • Yrjölä: hyrestuga och eldplats
 • Det är förbjudet att göra upp eld även på eldplatser då varning för terrängbrand har utfärdats. Kontrollera begränsningarna (ilmatieteenlaitos.fi).
  • Förbudet gäller inte kokskjul i Ahvenlampi och Huttujärvi, kåtor i Isokuru och Ukko-Laavu och täckta eldplatser med skorsten i Isokuru och Karhunjuomalampi. Vänligen notera, det är förbjudet at göra upp eld i skärmskydd i Karhunjuomalampi.
  • Förbudet gäller inte stugornas eldstäder i Yli-Luosto och Huttuloma ödestugor och Huttujärvi, Kuukkeli och Yrjölä hyrestugor heller.
 • Mer information om att göra upp eld på de för ändamålet avsedda eldplatserna finns på sidorna Friluftslivets ABC.

 I mitten av en snöig skog en liten stuga med två par skidor och skidstavar som lutar sig mot räcket av stugans veranda.

Dricksvatten

 • Man kan fylla på dricksvattensflaskan i naturumet.
 • I Rykimäkero och Huttujärvi finns det brunnar, vars vattenkvalitet undersöks regelbundet.
 • Det lönar sig att koka ytvatten, dvs. vatten från sjöar, åar och bäckar, ett par minuter innan man använder det som dricksvatten, för vattenkvaliteten varierar beroende på område och temperatur.
 • Läs mer om drickvattnet på friluftslivets ABC.

Avfallshantering

 • På nationalparkens område gäller principen för skräpfritt friluftsliv. Forststyrelsens fältpersonal underhåller stugorna och skärmskydden i nationalparken. Vandrarna ansvarar för renheten och avfallshanteringen i stugorna och skärmskydden.
 • Avfall som förmultnar kan man lägga i torrtoaletten eller komposten och små mängder rent papper och kartong kan användas som eldstände.
 • Övrigt avfall bör du föra till ekopunkterna vid ledernas startpunkter där du kan sortera avfall av olika typ, såsom metall-, glas- och blandavfall. Du får tilläggsinformation om återanvändning och avfallshantering i Pyhä-Luostos naturum Naava och på webbsidorna för skräpfritt friluftsliv.

WC

 • Det finns torrtoaletter vid stugorna och eldplatserna.
 • Toaletter vid Isokuru och Rykimäkero kotor, Karhunjuomalampi raststuga, Huttuloma ödestuga, Huttujärvi hyrestuga, Lampivaara skärmskydd och Ukko-Luosto utsiksstuga töms genom sugtömning och man får inte lägga matrester eller skräp i den. 
 • Vid andra rastplatserna finns det torrtoaletter där kan man lägga avfall som förmultnar.
 • I Pyhä-Luostos naturum Naava finns det tillgängliga toaletter och vid Isokuru kåta och Rykimäkero finns det tillgängliga torrtoaletter.

Övernattning

Tältning och skärmskydd

 • Man får tälta i skärmskyddens och kåtornas omedelbara närhet. Man får också övernatta i skärmskydden och kåtorna på området.

Ödestugor

Hyresstugor

En grå stuga i en björkskog. Framför stugan finns det trätrappor som leder till stranden av en liten bäck och en träbro över bäcken.

Övernattning i omnejden

Uthyrning av utrustning

Tillgängliga tjänster

 • I Pyhä-Luostos naturum Naava finns all service i samma plan och det finns tillgänglig toalett i byggnaden. Byggnaden är tillgänglig med rullstol, och inga trösklar hindrar framfarten.
 • Till Rykimäkero kommer man längs en jämn sandstig (ca 300 m) som är tillgänglig med rullstol.
 • Det finns tillgänglig toaletter såväl vid Isokuru kåta som vid Rykimäkero.

En eldplats i skogen vid en vandringsled. En vandrare går längs stigen. Blåbärkvistar växer bredvid leden.

Övrig service i omnejden

Kontrollera varningarna

Då det råder varning för terrängbrand (ilmatieteenlaitos.fi) är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i ödemarksstugornas och i andra stugors eldstäder. Var extremt varsam vid hantering av öppen eld. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Observera att det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.

Tak, Rökkanal och Fritt från marken.