Instruktioner och regler för Pyhä-Luosto

Kontrollera varningarna

Då det råder varning för terrängbrand (ilmatieteenlaitos.fi) är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i ödemarksstugornas och i andra stugors eldstäder. Var extremt varsam vid hantering av öppen eld. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Observera att det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.

Tak, Rökkanal och Fritt från marken.

Pyhä-Luosto nationalpark är ett naturskyddsområde som grundats som en allmän naturattraktion. Naturen och arterna i parken är bland de mest spektakulära i Finland. Det är viktigt att du tar reda på fakta om parken i förväg och förbereder din utflykt noggrant genom att läsa parkens anvisningar och ordningsstadga.

Pyhä-Luosto har olika regler för hur man får röra sig, slå läger och göra upp eld i olika zoner av parken: i rekreationsområden, och i Isokuru och Peurakero begränsningsområder. Zonerna hittar du i Pyhä-Luosto ordningsstadga (på finska, sidan 4, pdf, julkaisut.metsa.fi).

Rörelsefriheten är begränsad i begränsningsdelarna Isokuru och Peurakero. Ta en titt på parkens begränsningsområden på Utflyktskarta.fi.

Respektera naturen

Friluftslivet i Pyhä-Luosto nationalpark styrs av ordningsstadgan. Det är alltså viktigt att följa den när du rör dig i naturen. Läs mer om Etikett i friluftslivet.
Var vänlig och dela inte innehåll online som bryter mot nationalparkens regler.

Det är förbjudet att låta husdjur springa fritt. Hundar som används för jakt och renskötsel får vara lösa i samband med aktiviteten i fråga.

Röra sig i nationalparken

I nationalparken får man röra sig fritt till fots, med snöskor, på skidor, med roddbåt och kanot, förutom i begränsningsområdena:

 • I Isokuru begränsningsområde är det tillåtet at färdas bara längs den markerade sommarleden. Det finns ingen vinterled i Isokuru på grund av lavinfara. Detaljerad karta (Utflyktskarta.fi) över Isokuru begränsningsområde (begränsningen markerad med röd).
 • I Peurakero begränsningsområde är det tillåtet at röra sig mellan 1.6.-14.2. Detaljerad karta (Utflyktskarta.fi) över Peurakero begränsningsområde (begränsningen markerad med röd).

Slå läger

Det är tillåtet att tillfälligt slå läger utom begränsningsområden på omedelbar närhet av de rast- och eldplatser samt stugor som är markerade på kartan och i terrängen. Ödestugorna finns listade på Service-sidorna. Alla Pyhä-Luostos stugor, vindskydd och eldplatser finns på Utflyktskarta.fi.

Göra upp eld

Det är tillåtet att göra upp öppen eld i nationalparken på de underhållna eldplatser som finns markerade på kartan och i terrängen, och enbart med den ved som förts till platsen för ändamålet. Ansvaret ligger alltid på den som tänder elden.

Användning av stormkök är tillåten på platser där det är tillåtet att röra sig.

När varning för terrängbrand har utfärdats:

 • Att göra upp öppen eld är förbjudet överallt, också på markerade eldplatser, när varning för terrängbrand (ilmatieteenlaitos.fi) har utfärdats för området.
  • Förbudet gäller inte kokskjul eller andra eldstäder som är utrustade med skorsten: Ahvenlampi och Huttujärvi kokskjul, Isokuru och Ukko-Laavu kåta, och Isokuru och Karhunjuomalampi täckta eldplatser med skorsten. Vänligen notera, det är förbjudet at göra upp eld i vindskydd i Karhunjuomalampi.
  • Förbudet gäller inte stugornas eldstäder i Yli-Luosto och Huttuloma ödestugor och Huttujärvi, Kuukkeli och Yrjölä hyrestugor heller.
 • När det råder varning för terrängbrand är användning av vildmarkskök inte tillåten på grund av risken för gnistbildning.

Skräpfritt friluftsliv

Det finns inga blandavfallskärl i Pyhä-Luosto nationalpark. Det du hade med dig när du kom tar du med dig när du går.
I Pyhätunturi och Luosto byar finns ekopunkter.

 • Vid ekopunkten kan man sortera återvinningsbart avfall som metall och glas.
 • Matrester och annat bioavfall kan lämnas i rastplatsens torrtoalett eller kompost. Vänligen notera, att det finns också toaletter med ingen komposteringstank. Där är det inte tillåttet att lämna (bio)avfall. Toaletter med ingen komposteringstank ligger i: Isokuru och Rykimäkero kåta, Karhunjuomalampi raststuga, Huttuloma ödestuga, Huttujärvi hyresstuga och Lampivaara vindskydd.

Små mängder rent papper och kartong kan användas som eldstände på eldplatserna eller i ödestugornas eldstäder.  Annat avfall, såsom förpackningar som innehåller aluminiumfolie eller plast, får inte brännas i brasan eftersom det kan ge upphov till icke-nedbrytbart avfall och giftiga gaser.

Fiska

Isfiske och mete är tillåtet i nationalparkens sjöar.

Fiske i i Pyhä-Luosto kräver fiskevårdsavgift (eräluvat.fi), och i några områder ett separat fisketillstånd (eräluvat.fi).  Pyhä-Luosto kundtjänst ger mer information om spöfisketillstånden. Den som tänker fiska bör kontrollera fiskebegränsningarna på adressen kalastusrajoitus.fi (på finska).

Plocka bär och svamp

Att plocka bär samt svamp som inte växer på träd är tillåtet om det inte finns rörelsebegränsningar som hindrar det.

Cykla

Under den snöfria perioden är det tillåtet att cykla längs markerade leder, förutom: Isokuru, Isonkurunkangas och Noitatunturi leder.

I vintertiden är det tillåtet att cykla längs alla leder men inte på skidspår och i Isokuru och Peurakero begränsningsområder.

Andra regler och anvisningar

 • Forskningsverksamhet, organiserade evenemang och till exempel inspelning av filmer eller reklam i terrängen kräver alltid tillstånd från Forststyrelsen. Ytterligare information om obligatoriska tillstånd: forsknings- och rörelsetillstånd (metsa.fi) samt tillstånd och anmälningar gällande evenemang (metsa.fi).
 • Att använda Pyhä-Luosto nationalparks leder och konstruktioner i affärsverksamhet är alltid avgiftsbelagt, och för upprepad företagsanvändning krävs ett avtal med Forststyrelsen (metsa.fi). Dagsvisa användningsavgifter betalas i webbutiken Eräluvat (eraluvat.fi).
 • Det säljs inga jakttillstånd för Pyhä-Luosto nationalpark, men ortsbor har rätt att jaga i vissa delar av nationalparken.
 • I Pyhä-Luosto nationalpark är det förbjudet att flyga drönare i Isokuru och Peurakero begränsningsområder. Också är det förbjudet att flyga drönare så att det stör andra människor eller djur. Särskild försiktighet måste iakttas under fåglarnas häckningstid.

Förbjudna aktiviteter i Pyhä-Luosto nationalpark

 • att röra sig i Isokuru-ravinens begränsat område utanför de markerade lederna. Detaljerad karta (Utflyktskarta.fi) över Isokuru begränsningsområde (begränsningen markerad med röd).
 • att röra sig i i Peurakero begränsat område mellan 15.2.-31.5. Detaljerad karta (Utflyktskarta.fi) över Peurakero begränsningsområde (begränsningen markerad med röd).
 • att terrängcykla på stigarna i Isokuru-ravinen, Noitatunturi och runt Isonkurunkangas. Det är också förbjudet att terrängcykla utanför de markerade lederna.
 • att simma och låta hunden simma i Pyhänkasteenlampi dammen och i andra i dammer i Isokuru samt i Karhunjuomalampi dammen
 • att skada jordmånen eller berggrunden och att ta jordmaterial eller gruvmineraler
 • att fånga, döda eller ofreda vilda ryggradsdjur eller förstöra deras bon
 • att jaga eller samla in ryggradslösa djur
 • att köra motorfordon på andra ställen än på särskilt anvisade vägar
 • att skräpa ner och skada konstruktioner
 • att ta eller skada träd, buskar eller andra växter eller delar av dem
 • att ta jordmaterial, skada jordmånen och berggrunden samt dika ut en skog, myr eller annat område
 • att uppföra byggnader, konstruktioner eller vägar
 • att gräva i, täcka över, förändra, skada, avlägsna eller på annat sätt inkräkta på fasta fornminnen
 • att utföra aktiviteter som stör andra människor
 • att vidta andra åtgärder som kan påverka naturförhållandena, landskapet eller bevarandet av djur- eller växtarterna i nationalparken negativt.

Pyhä-Luosto ordningsstadga

Ordningsstadga för Pyhä-Luosto nationalpark (på finska, julkaisut.metsa.fi), fastställd 29.6.2017.

Högsäsong

Största delen av de ca 230 000 årliga besökarna i Pyhä-Luosto besöker parken under sommaren. Högsäsongen varar från början av juli till slutet av september. De flesta besökarna vandrar längs Tunturiaava naturstiget, Karhunjuomalampileden, och Ukko-Luostos krön leden.

Säkerhet

Det är viktigt att man bekantar sig med resmålet på förhand och förbereder sig noga. Det underlättar en lyckad naturutfärd att hålla sig till leden samt att följa med väderprognosen. Det är också lönt att ta reda på ifall det utfärdats varning för terrängbrand för området. Pyhä-Luosto 1:50 000 är en bra friluftskarta, som det lönar sig att skaffa redan innan man börjar vandringen.

 • Det lönar sig också att ta en första hjälpen-förpackning med sig. Om du råkar ut för en nödsituation under din utfärd, t.ex. går vilse, skadar dig eller upptäcker en skogsbrand, gör en nödanmälan till nummer 112. Information ifall av en nödsituation från Friluftslivets ABC.
 • Friluftslivets ABC: Säkerhetsaspekter och Miljötips.

 • Höjdskillnaderna är ställvis stora på fjällkedjan.
 • Spångerna kan vara hala vid regn.
 • Anteckna ditt besök i gästböckerna på rastplatserna. Dina anteckningar hjälper räddningstjänsten att hitta dig om något skulle hända. Även förbättringsförslag är välkomna!
 • Det lönar sig att hålla telefonen varm och ha mat och dryck med sig. Vissa telefonmodeller fungerar inte vid köldgrader, så det är viktigt att låta någon veta den planerade rutten och tidtabellen. För att du ska ha tillräckligt med ström i din telefon är det bäst att du tar med exempelvis en reservströmkälla, ett reservbatteri eller en gammal telefon med fungerande batteri.

Årstiderna

 • I Pyhä-Luosto är höstbranden (ruskan) vanligtvis i mitten av september och varar till slutet av september, då den första hårda kölden får löven att lossa från träden. Snötäcket kommer årligen omkring mitten av oktober
 • Friluftsliv på vintern är krävande. Väder- och ljusförhållandena är svåra under midvintern eftersom det kan vara t.o.m. -40 ºC kallt och det är ljust endast ett par timmar.
 • Vårvintern är en populär tid för friluftsliv, men även då måste man utrusta sig enligt förhållandena. Man bör inte åka utanför skidspåren med vanliga terrängskidor!
 • Man bör iaktta försiktighet då man följer snöskoterspår, eftersom bl.a. renkarlar kör med snöskoter på området.

En vandrare håller en mobiltelefon i handen med en karta öppen på skärmen. I bakgrunden två hundar i ett koppel.
 

Nödnummer 112

Om du råkar ut för en nödsituation under resan, t.ex. om du går vilse, skadas eller upptäcker en terrängbrand, ring 112. Läs mer om nödsituationer.

112 Suomi -appens logo.

Ladda ner appen 112 Finland (112.fi) till din telefon. När du ringer ett nödsamtal via 112 Finland-applikationen får larmcentralen automatiskt information om var du befinner dig.

Etikett i friluftslivet

En tecknad bild av en familj som går på en sommarstig.

1. Respektera naturen.

2. Håll dig till markerade leder.

3. Slå läger endast på anvisade platser.

4. Gör upp eld endast där det är tillåtet.

5. Skräpa inte ner. 

Läs mer