Terrängcyklingledernas startpunkter

Naava Naturum i Pyhätunturi, södra delen av parken

Luoston Portti i Luosto, i norra delen av parken

Rykimäkero parkeringsplats vid Pyhä-Luosto vägen, i mittersta delen av parken

Terrängcyklingleder

Under den snöfria tiden av året kan du cykla på nästan 100 km markerade leder i nationalparken. Cirka 40 km av lederna är planerade speciellt för terrängcykling. Det är förbjudet att cykla i Isokurus begränsningsområde året runt och under snöfri säsong på Isokurunkangas och på Noitatunturi fjället. Det finns en MTB-karta i storlek A3 för Pyhä-Luosto nationalpark. Du kan ladda ner kartan här (julkaisut.metsa.fi, PDF 4,9 Mb, på finska och engelska) eller hämta den i Pyhä-Luostos naturum Naava.

Alla lederna är också vandringsleder. Vänligen ta hänsyn till andra ledanvändare genom att uppmärksamma om att du närmar dig och sakta in när ni möts. Läs mer om terräncykling och etikett för terrängcyklister.

Ukko-Luosto runt på terrängcykling, 18 km, rundslinga

Torrtoalett för rörelsehämmade symbol.

Sommarled, vandringstid 2 timmar

Lätt led, men vid regn kan stenarna på vissa ställen vara hala. De grusbelagda stigarna kan vara snabba och överraskande hala.

Rundslingan runt Ukko-Luosto för terrängcyklisten genom en 400 år gammal skog utmed foten av ett storslaget fjäll. Du har också möjlighet att ta en avkopplande paus på café.

En terrängcykel lutar mot en tall i skogen med fjäll i bakgrunden.

Startpunkt
Luoston portti (utflyktskarta.fi), Luostontie, 99555 Luosto
Koordinater: WGS84 lat: 67° 09.2725' lon: 26° 54.6508'
ETRS-TM35FIN N: 7448610m O: 496137m

Man kan även påbörja utflykten från Luostonluoma parkeringsplats (utflyktskarta.fi). Koordinater: WGS84 lat: 67° 10.3173' lon: 26° 50.8411' ETRS-TM35FIN N: 7450557m O: 493391m. 

Utflyktskonstruktioner
Tikkalaavu skärmskyddUkko-Laavu skärmskydd  och kåtan Ukko-KotaLampivaara skärmskydd samt Torvinens och Lampivaaras spårcaféer (utflyktskarta.fi); vid rastplatserna finns toalett och vedbod. Ta med eget toalettpapper. I Lampivaara finns en tillgänglig toalett.

Sevärdheter
Lampivaara ametistgruva, Ukko-Luostos gamla skogar.

Ledbeskrivning
Ledmarkering: trästolpar med blåvita vandrar-/skidsymboler, i korsningarna bruna metallskyltar eller träskyltar.

Rekommenderad färdriktning: du kan både medsols och motsols, men oftast är färdriktningen motsols.

En vandrare hugger ved framför en skärmskydd i skogen.

Leden sluttar först lätt uppåt förbi Tikkalaavu skärmskydd och klättrar sedan upp i passet mellan Ukko-Luosto och Keski-Luosto. Ett kort utförslut går förbi Luostonloma parkeringsplats mot Torvisen Maja. Leden fortsätter väster om Ukko-Luosto i lätt kuperad terräng mellan gamla furor. När du närmar dig rastplatsen vid Ukko-Laavu skärmskydd börjar Ukko-Luostos storslagna kala fjällbranter skymta fram mellan träden. Landskapet är fint från Ukko-Luosto fram till fjället. Från skärmskyddet fortsätter leden med mindre backar fram till den brantare stigningen före Lampivaara. Här är leden ställvis bara ett stigliknande spår och stigningen är brant. I Lampivaara finns ett skärmskydd och café, samt en ametistgruva som är öppen för besökare. Resten av leden tillbaka till Luosto är snabb utförsbacke.

På sommaren används leden också av vandrare och på vintern av skidåkare.

Observera
Längs leden finns inga vattenposter. Leden är populär, i synnerhet etappen Lampivaara-Luosto, där även vandrare använder leden – cyklister är skyldiga att sakta in när de möter någon annan på leden.

 

Rykimäkuruleden på terrängcykling, 12 km, rundslinga

Torrtoalett för rörelsehämmade symbol.

Sommarledvandringstid 2 timmar

En normal led på grund av höjdskillnaderna och den steniga terrängen. De grusbelagda stigarna kan vara snabba och överraskande hala. 

Rykimäkuruleden för terrängcyklisten på en omväxlande dagstur i det vackra fjällandskapet. Höjdskillnaderna gör leden ansträngande, men innebär också hisnande utförslöpor genom urskogarna.

En cyklist i skogen.

Startpunkt
Adress: Rykimäkero parkeringsområde (utflyktskarta.fi) längs Pyhä–Luosto-landsvägen (cirka 19 km från Pyhä i riktning mot Luosto, cirka 5,5 km från Luosto).  
Koordinater: WGS84 lat: 67° 07.1405' lon: 26° 58.8467'
ETRS-TM35FIN N: 7444644m O: 499169m

Utflyktskonstruktioner
Rykimäkero kåta och eldplats, Rykimäkuru skärmskydd (utflyktskarta.fi), Pyhälampi raststuga och skärmskydd samt Lampivaara skärmskydd (utflyktskarta.fi); vid alla rastplatser finns en torrtoalett och en vedbod. I Lampivaara och i Rykimäkero finns tillgänglig toalett. Ta med eget toalettpapper. I Lampivaara finns ett spårcafé som även är öppet under den tid av sommaren då ametistgruvan är öppen. I Rykimäkero finns en hushållsvattenbrunn där man får dricksvatten året runt.

Sevärdheter
Rykimäkero njalla och timmerbod, Lampivaara ametistgruva, Rykimäkuru.

Två cyklister cyklar i en grusväg i naturen.

Ledbeskrivning
Ledmarkering: röda kvadrater i träden. Vid korsningarna finns skyltar.

Rekommenderad färdriktning: både medsols och motsols.

Du kan färdas längs leden både medsols och motsols, i beskrivningen är färdriktningen motsols. Leden går först i riktning mot Rykimäkero kåta, men svänger före rastplatsen av till höger mot Lampivaara. Här finns breda spångar som kan vara hala i vått eller frostigt väder. Det branta, grusbelagda uppförslutet efter spångarna är nästan en kilometer långt. I Lampivaara finns ett café och mellan träden på den skogklädda höjden kan du beundra den vackra utsikten. Leden fortsätter från Lampivaara med ett utförslut som går söderut mellan träden mot Pyhälampi raststuga och skärmskydd. Här är leden ställvis stenig. Från Pyhälampi stiger leden över Latvavaaras sluttningar och går sedan utför igen till Pyhäjoki älv. Leden fortsätter huvudsakligen som en grusväg, och efter ett stycke längs älven stiger leden till Rykimäkuru skärmskydd, som ligger vid den ståtliga ravinen Rykimäkuru. Resten av leden från skärmskyddet till parkeringsplatsen går genom vacker skog i relativt jämn terräng. Den sista rastplatsen är Rykimäkero kåta, där du hittar en gammal njalla och timmerbod.

Observera
Från Pyhälampi raststuga söderut finns en 75 meter lång stålspång. Också vandrare använder leden – cyklister är skyldiga att sakta in när de möter någon annan på leden.

 

Luosto-Pyhä terrängcyklingled, 35 km

Sommarled, vandringstid 4-6 timmar

Till största delen lätt, ställvis normal led. Leden går längs en mestadels bred stig eller ett körstråk, men ställvis är leden en smalare och mer stenig stig. De grusbelagda stigarna kan vara snabba och överraskande hala, så åk försiktigt. Vid regn är etapperna med många stenar och rötter på stigen mycket hala.

Leden följer den fjällkedja som formats av istiden mellan Pyhä och Luosto fjällorter, längs stigar som är lätta att följa genom urskogarna. Mellan träden skymtar ståtliga fjällandskap. Det finns flera rastplatser längs leden, så du kan åka korta etapper i lugn takt och njuta av rasterna.

Uppifrån luften syns två cyklister på en cykkelled. I bakgrunden finns fjäll med en kanjon i mitten.

Startpunkt
Luoston portti (utflyktskarta.fi), Luostontie, 99555 Luosto
Koordinater: WGS84 lat: 67° 09.2725' lon: 26° 54.6508'
ETRS-TM35FIN N: 7448610m O: 496137m

Man kan även påbörja utflykten från Pyhä-Luosto naturum Naava, Luontotie 1 98530 Pyhätunturi. Koordinater: WGS84 lat: 67° 01.1655' lon: 27° 15.1473' 
ETRS-TM35FIN P: 7433567m I: 510998m

Utflyktskonstruktioner
Huttuloma ödestuga, Huttujärvi och Kuukkeli hyresstugor (vid hyrstugorna finns även en bastu), Kapusta och Pyhälampi raststugorna, Porontahtoma och Lampivaara skärmskydd (utflyktskarta.fi), Kiimaselkä raststugorna och skärmskydd; vid alla rastplatser finns torrtoalett och vedbod. Ta med eget toalettpapper. 

Från brunnarna vid Huttujärvi hyresstuga man ta upp dricksvatten året runt. 

En cyklist på en terrängcyckeln i skogen.

Sevärdheter
Ukko-Luostos gamla skogar, Lampivaara ametistgruva.

Ledbeskrivning
Ledmarkering: Lila kvadrater på träden och lila tejp på metallstolpar. I korsningarna vita skyltar för MTB-leden, på andra skyltar terrängcykelsymbolen på brun botten. Många andra leder och stigar korsar leden, så kom ihåg att ta med en karta.

Färdriktningen är i allmänhet från Luosto till Pyhä, eftersom utförslöporna är längre och vyerna vackrare. Leden börjar i närheten av skidbackarna vid Luoston portti och stiger först mot Lampivaara. Därifrån går leden utför mot Pyhälampi raststuga. Får Pyhälampi stiger leden igen uppför Latvavaara och fortsätter via Porontahtoma skärmskydd och Kapusta raststuga utför mot sjön Huttujärvi. Från Huttujärvi följer leden först vägen och sedan en skidled till Kiimaselkä raststuga och vidare till Pyhä centrum. Leden är ställvis krävande och stenig där den följer den traditionella stigen, men lätt där den är grusbelagd. Speciellt stenig är leden mellan Porontahtoma och Huttuloma, så där är det bäst att åka extra lugnt och se till att du har tillräckligt mycket luft i däcken. Mer erfarna och äventyrliga cyklister kan göra avstickare från leden exempelvis till Rykimäkero och Rykimäkuru eller till Huttutunturi. På Pyhä-Luosto MTB-karta finns information om begränsningar och rekommendationer.

Observera
Kontrollera var det finns vattenposter innan du åker och ta god tid på dig. Längs leden finns steniga etapper. En stor del av stenarna på leden är av mycket vass kvartsit som lätt leder till punktering.

En hand håller i en mobiltelefon som visar Utflyktskarta.fi. Öppna Pyhä-Luostos karta i Utflyktskarta.fi.

Kundtjänst

Pyhä-Luosto naturum Naava

Tfn. 0206 39 7302
pyhaluosto(at)metsa.fi