Tjänster som erbjuds av samarbetspartner i Pyhä-Luosto nationalpark

En termos från vilken en varm dryck hälls i två kåsor.

Följande företag eller andra samarbetspartners erbjuder tjänster i Pyhä-Luosto nationalpark. De har ett samarbetsavtal med Forststyrelsen, och de tillämpar principerna för hållbar naturturism (metsa.fi), då de verkar inom nationalparken. 

Guidade turer och programtjänster

Uthyrning av utrustning

Matservice 

Inkvartering och uthyrning av lokaler

Färdtjänst

Övriga tjänster

Till företagare

Företagarna måste ha ett samarbetsavtal med Forststyrelsen för att kunna använda nationalparkens tjänster. Användningen av servicekonstruktioner i företagsverksamhet är avgiftsbelagd.