Skidleder, 150 km

Landskapen i Pyhä-Luosto nationalpark är en dröm för skidåkaren. Packa matsäck och ta god tid på dig i spåret! I området finns cirka 150 km underhållna skidspår. En erfaren skidåkare kan skida från ett fjäll till ett annat under en dagstur och åka tillbaka med SkiBus. Alla underhållna spår i nationalparken lämpar sig för skidåkning i både klassisk stil och fristil. Det finns 40 km upplysta spår, så du kan avsluta en dag i skidbackarna med en skidtur. Ta en paus under skidturen i ett skidcafé. Spårkartor delas ut av företagare i regionen och i Naava naturum. Mer information om spårens skick finns här (pyha.fi, på engelska)

Två skidåkare i spåren i den snötäckta skogen. Bredvid spåren finns två stugor. Solljuset silas genom trädtopparna.
 

Populära skidleder:

Ukko-Luosto spårslinga, 18 km, rundslinga

Torrtoalett för rörelsehämmade symbol.

Vinterled, för skidåkning
Normal led, vandringstid 2-4 timmar

Ett skönt kuperat spår som leder runt fjället, genom Luostos urskogar och upp på Lampivaara, så att hemfärden blir fartfylld.

Skidor och stavar lutar mot en stor tall i den snötäckta skogen.
 

Startpunkt
Adress: Luoston portti (utflyktskarta.fi), Luostontie, 99555 Luosto
Koordinater: WGS84 lat: 67° 09.2725' lon: 26° 54.6508'
ETRS-TM35FIN N: 7448610m O: 496137m.

Man kan även påbörja utflykten från Luostonluoma parkeringsplats (utflyktskarta.fi). Koordinater: WGS84 lat: 67° 10.3173' lon: 26° 50.8411' ETRS-TM35FIN N: 7450557m O: 493391m.

Utflyktskonstruktioner
Tikkalaavu skärmskydd, Ukko-Laavu skärmskydd och kåtan Ukko-Kota, Lampivaara skärmskydd (utflyktskarta.fi) samt Torvinens och Lampivaaras spårcaféer; vid rastplatserna finns toalett och vedbod. Ta med eget toalettpapper. I Lampivaara finns en tillgänglig toalett.

Sevärdheter
Lampivaara ametistgruva, Ukko-Luostos gamla skogar.

Ledbeskrivning
Ledmarkering: Det tydliga spåret följer sommarleden, som är markerad med blåvita vandrar-/skidsymboler på korta trästolpar. I korsningarna finns skyltar.

Rekommenderad färdriktning: Leden skidas ofta motsols, men om du åker medsols är etappen från Lampivaara norrut mot Ukko-Laavu skärmskydd markerad som mycket krävande, eftersom spåret utför backen i den riktningen är brant och slingrande.

Du kan åka leden både medsols och motsols, men de flesta väljer att åka motsols, det vill säga från Luoston portti mot Torvisen Maja. Leden sluttar först lätt uppåt förbi Tikkalaavu skärmskydd och klättrar sedan upp i passet mellan Ukko-Luosto och Keski-Luosto, som under förvintern står snötäckt i sin vinterskrud. Ett kort utförslut går förbi Luostonloma parkeringsplats mot mysiga Torvisen Maja, regionens äldsta café som fortfarande drivs utan el. Spåret fortsätter väster om Ukko-Luosto i kuperad terräng mellan gamla furor. När du närmar dig rastplatsen vid Ukko-Laavu skärmskydd börjar Ukko-Luostos storslagna kala fjällbranter skymta fram mellan träden. Landskapet är fint från Ukko-Luosto fram till fjället. Från skärmskyddet fortsätter leden med mindre backar fram till den brantare stigningen före Lampivaara. I Lampivaara finns ett skärmskydd och skidcafé, samt en ametistgruva som är öppen för besökare. Resten av leden tillbaka till Luosto är snabb utförsbacke.

Längdspåren i den snötäckta skogen.  En timmerstuga ligger vid spåren omkringad med snöklädda träd.

Observera
Leden rekommenderas inte för nybörjare eftersom det finns några relativt branta utförsbackar, snabba kurvor och långa uppförsbackar. Skidleden sätts i skick så fort det finns tillräckligt mycket natursnö och beroende på snöläget är spåret öppet fram till mitten eller slutet av april. Det är inte tillåtet att vandra, använda snöskor eller vintercykla på spåret.

Rykimäkuruleden (skidspår), 14 km, rundslinga

Torrtoalett för rörelsehämmade symbol.

Vinterleder, leden är öppen för skidåkning från och med vecka 8 när spåret har satts i
Normal led, vandringstid 2-4 timmar

Utmed leden kan du beundra den storslagna ravinen Rykimäkuru, den mysiga raststugan vid Pyhälampi och vyerna från Lampivaara samt njuta av fartens tjusning i utförsbackarna.

Vinterlandskap med en skidåkare i spåren.

Startpunkt
Adress: Rykimäkero parkeringsområde (utflyktskarta.fi) längs Pyhä–Luosto-landsvägen (cirka 19 km från Pyhä i riktning mot Luosto, cirka 5,5 km från Luosto).  
Koordinater: WGS84 lat: 67° 07.1405' lon: 26° 58.8467'
ETRS-TM35FIN N: 7444644m O: 499169m

Utflyktskonstruktioner
Rykimäkero kåta och eldplats, Rykimäkuru skärmskydd (utflyktskarta.fi), Pyhälampi raststuga och skärmskydd samt Lampivaara skärmskydd (utflyktskarta.fi); vid alla rastplatser finns en torrtoalett och en vedbod. I Lampivaara och i Rykimäkero finns tillgänglig toalett. Ta med eget toalettpapper. I Lampivaara finns ett spårcafé. I Rykimäkero finns en hushållsvattenbrunn där man får dricksvatten året runt.

Sevärdheter
Rykimäkero njalla och timmerbodLampivaara ametistgruva, Rykimäkuru

Ledbeskrivning
Ledmarkering: Där leden följer sommarleden är den markerad med orangeröda kvadrater på träden. På vissa platser går spåret en annan rutt (vid Pyhälampi och Rykimäkero). I korsningarna finns skyltar.

Rekommenderad färdriktning: Motsols, det vill säga från Rykimäkero parkeringsplats mot Lampivaara. Om du åker medsols är utförslöporna brantare och en av dem slutar med en tvär sväng.

En snöklädd kåta i den snöiga skogen.
 

Spåret står i förbindelse med Pyhä-Luostos spårnät med skidåkare startar vanligtvis från Rykimäkero parkeringsplats. Spåret börjar från norra ändan av parkeringsplatsen och går en sväng fram till Rykimäkero där det sedan stiger ganska brant i cirka en kilometer mot Lampivaara skidcafé. Från Lampivaara kan du beundra den vackra utsikten mellan träden och spåret fortsätter söderut från caféet utför sluttningen mellan snötyngda träd mot Pyhälampi raststuga och skärmskydd. Från Pyhälampi stiger leden över Latvavaaras sluttningar och går sedan utför igen till Pyhäjoki älv. Efter ett stycke längs älven stiger leden till Rykimäkuru skärmskydd, som ligger vid den ståtliga ravinen Rykimäkuru. Resten av leden fram till parkeringsplatsen går genom vacker skog i relativt jämn terräng. Den sista rastplatsen är Rykimäkero kåta, där du hittar en gammal njalla och timmerbod.

Observera
Skidleden är öppen från och med vecka 8 beroende på snöläget fram till mitten eller slutet av april. Det är inte tillåtet att vandra, använda snöskor eller vintercykla på spåret.

Luosto-Pyhä skidspår, circa 38 km / riktning

Vinterled, leden är öppen för skidåkning från och med vecka 8 när spåret har satts i 
Normal till krävande led, vandringstid 4-7 timmar

En storslagen längre skidled utmed fjällkedjan från Luosto till Pyhä. 

Det finns en timmer stuga bredvid längdspåren i den snöiga skogen.

Startpunkt
Adress: Luoston portti (utflyktskarta.fi), Luostontie, 99555 Luosto
Koordinater: WGS84 lat: 67° 09.2725' lon: 26° 54.6508'
ETRS-TM35FIN N: 7448610m O: 496137m.

Man kan börja vandringen från Naava naturum, Luontotie 1 98530 Pyhätunturi.
Koordinater: WGS84 lat: 67° 01.1655' lon: 27° 15.1473'
ETRS-TM35FIN N: 7433567m O: 510998m

Utflyktskonstruktioner
Huttuloma ödestugaHuttujärvi och Kuukkeli hyresstugor (vid hyrstugorna finns även en bastu), Kapusta och Pyhälampi raststugorna, OravalampiPorontahtoma och Lampivaara skärmskydd och Lampivaaras spårcaféer (utflyktskarta.fi), Kiimaselkä raststugorna och skärmskydd; vid alla rastplatser finns torrtoalett och vedbod. Ta med eget toalettpapper. Du kan också göra en avstickare till Karhunjuomalampi raststuga (2,5 km/riktning).

Sevärdheter
Ukko-Luostos gamla skogar, Lampivaara ametistgruva.

Två skidåkare i spåren. Det växer skog i bakgrunden.
 

Ledbeskrivning
Ledmarkering: Leden är ett tydligt spår som till största delen följer sommarleder med många olika ledmarkeringar. I korsningarna finns skyltar.

Rekommenderad färdriktning: Färdriktningen är i allmänhet från Luosto till Pyhä, eftersom utförslöporna är längre och vyerna vackrare. 

Leden börjar i närheten av skidbackarna vid Luoston portti och stiger först mot Lampivaara, där du hittar din första rastplats och ett skidcafé. Från Lampivaara susar du behändigt nerför backen mot Pyhälampi raststuga. Från Pyhälampi slingrar spåret uppför Latvavaara, dyker nedåt nära Kuukkeli hyresstuga och klättar sedan på nytt uppåt mot Porontahtoma skärmskydd och Kapusta raststuga. Spårets högsta punkt finns på Kapusta och med lite tur får du skida genom skog i vinterskrud med snötyngda grenar. Spåret fortsätter utför mot Huttujärvi hyresstuga. Därifrån får du välja om du vill åka den kortare leden via Kiimaselkä eller ta en längre tur runt Pyhä fjällkedja via raststugorna vid Salmiaapa och Haarainselkä. Om du väljer den kortare leden åker du efter en liten höjd förbi Huttuloma ödestuga och fortsätter sedan utför en flack sluttning mot Kiimaselkä raststuga. Resten av leden mot Pyhä går över myrmark och genom skogar där fjällandskapet skymtar mellan träden. Det går bra att åka turresan eller returresan med SkiBus.

Observera
Skidleden är öppen från och med vecka 8 beroende på snöläget fram till mitten eller slutet av april. Det är inte tillåtet att vandra, använda snöskor eller vintercykla på spåret.

Snöskoleder, 36 km

På snöskor får du njuta av friden i nationalparken. Ta en tur i skogen längs Tunturiaapa naturstig eller vandra bland snötyngda träd till Pikku-Luosto. I Pyhä-Luosto nationalpark och dess omgivning finns det totalt cirka 36 km markerade snöskoleder. I Pyhä går lederna längs Tunturiaapa naturstigen (8-12 km) och utanför nationalparken till Soutaja (6 km/rikting). I Luosto går lederna mot  Lampivaara (10 km rundslinga) och över Ukko-Luosto till Torvisen Maja (8 km rundslinga). I Pyhä börjar lederna från Pyhä-Luostos naturum Naava och i Luosto från Luoston portti i närheten av skidbackarna. Observera att föret kan påverka i vilket skick lederna är och att de inte underhålls separat. Pyhä-Luosto vinterleder finns på vinterledskartan (julkaisut.metsa.fi, på finska och engelska)

En vandrare med snöskor på fötterna står på den snöiga fjällen.

Snöskolederna är markerade i terrängen med reflekterande blåa plogningsmärken. Snöskor kan du hyra av företagare i regionen.

Luosto-Torvisen Maja snöskoled, 8 km, rundslinga

 

Vinterled
Medelsvår led, vandringstid 2-3 timmar

Fin utsikt mellan träden från fjällkrönet, krokiga urskogstallar och rast på skidcafé är ledens höjdpunkter.

En vandrare med snöskor på fötterna står på den snöiga fjällen.

Startpunkt
Adress: Luoston portti (utflyktskarta.fi), Luostontie, 99555 Luosto
Koordinater: WGS84 lat: 67° 09.2725' lon: 26° 54.6508'
ETRS-TM35FIN N: 7448610m O: 496137m.

Man kan även starta från Luostonloma parkeringsplats (utflyktskarta.fi) (Torvinens stuga). Koordinater WGS84 lat: 67° 10.3173' lon: 26° 50.8411' ETRS-TM35FIN N: 7450557m O: 493391m.

Utflyktskonstruktioner
Tikkalaavu skärmskydd (utflyktskarta.fi); torrtoalett och vedbod. Ta med eget toalettpapper.

Sevärdheter
Fjällandskapet som skymtar mellan träden och Luostos urskogar.

En snötäckt skog.

Ledbeskrivning
Ledmarkering: blåa plogningsmärken, i korsningarna bruna metallskyltar

Leden börjar vid Luostonportti, där du först går brevid längdskidspåret, förbi parkeringen nedanför skidbacken. Snöskorstigen mot Tikkalaavu avviker från längdskidspåret till vänster i utkanten av parkeringsplatsen och stiger bredvid fritidsbostadsområdet in i skogen. Leden går först till Tikkalaavu, varifrån den börjar klättra uppför en brant backe mot den norra delen av Ukko-Luosto fjällen. Högsta punkten på leden är en magisk plats, speciellt när träden är täckta av krönsnö. Leden fortsätter längs åsen i norr, då och då öppnas fina landskap. Leden går så småningom ner till längdskidspåret runt Ukko-Luosto, vid vilken tidpunkt den röda träbyggnaden, Torvisen Maja Cafén redan är framför dig. Du kan komma tillbaka till Luosto genom att först återvända en kort stund på samma stig som du precis har gått på, returvägen avviker åt vänster efter ett par hundra meter. Returleden går genom fantastiska landskap genom den gamla skogen, ibland när du går brevid steniga sluttningar öppnar landskapet sig snyggt. Denna rutt är en nyare inriktning, den går lägre än den gamla rutten och har inte lika branta upp- och nedgångar.

Observera
Leden är ställvis brant och kan vara hal. Vandrare bör beakta att snömassor kan falla från träden under vissa omständigheter på vintern.

Lampivaara snöskoled, 10 km, rundslinga

Torrtoalett för rörelsehämmade symbol.

Vinterled
Medelsvår led, vandringstid 2-3 timmar

Leden slingrar fram till foten av ståtliga Ukko-Luosto och genom gammelskogen över Pikku-Luostos krön. I Lampivaara kan du besöka ametistgruvan och hitta en egen ametist.

En vandrare med snöskor på fötterna står på den snöiga fjällen.

Startpunkt
Adress: Luoston portti (utflyktskarta.fi), Luostontie, 99555 Luosto
Koordinater: WGS84 lat: 67° 09.2725' lon: 26° 54.6508'
ETRS-TM35FIN N: 7448610m O: 496137m.

Man kan även starta från Luostonloma parkeringsplats (utflyktskarta.fi) (Torvinens stuga). Koordinater WGS84 lat: 67° 10.3173' lon: 26° 50.8411' ETRS-TM35FIN N: 7450557m O: 493391m.

Utflyktskonstruktioner
Lampivaara skärmskydd och Lampivaaras spårcaféer (utflyktskarta.fi); vid rastplatserna finns toalett och vedbod. Ta med eget toalettpapper. I Lampivaara finns en tillgänglig toalett.

Sevärdheter 
Lampivaara ametistgruva, Pikku-Luosto gammelskog och fjällkrönet

Två vandrare sitter vid ett skärmskydd. Brasan är tänd i en eldstad och två par snöskor står i snön.

Ledbeskrivning
Ledmarkering: blåa plogningsmärken, i korsningarna bruna metallskyltar

Rekommenderad färdriktning: motsols

Leden börjar från Luoston portti, där den först går i närheten av skidspåret och i skogsdungen till höger om spåret. Efter cirka 300 m svänger leden av till höger från skidspåret och börjar stiga mot Ukko-Luostos sluttning. Leden går nästan fram till kalfjället och sedan förbi ett litet stugområde. Strax före Ukko-Luosto parkeringsplats svänger snöskoleden av till höger. Leden slingrar fram genom skogen på Ukko-Luostos sluttning, går över Pikku-Luostos nästan kala krön och kommer till slut fram till Lampivaara skärmskydd. På tillbakavägen följer leden servicevägen till Lampivaara genom skogen. Leden går på vänstra sidan av vägen och kommer tillbaka till den första delen av leden efter Ukko-Luosto parkeringsplats. Du kan vandra leden både medsols och motsols, men med snöskor är det lättare att vandra uppför branta backar, så den rekommenderade färdriktningen är motsols. Du kan också starta från Ukko-Luosto parkeringsplats.

En vandrare med snöskor på fötterna står på den snöiga fjällen.

Observera
Början och slutet av leden går längs en stig som också används till vintercykling. Cyklister är skyldiga att väja för fotgängare, men det är alltid bra att ta hänsyn till andra på leden.

Tunturiaapa naturstig (snöskoled), 8 km, rundslinga

Torrtoalett för rörelsehämmade symbol.

Vinterled, vandringstid 2 timmar
Lätt led (Medelsvår till krävande på etapper med trappor)

Bekanta dig med naturen i Pyhä-Luosto nationalpark längs denna omväxlande led. Här får du se gammelskog, aapamyrar och nationalparkens finaste fjällandskap.

Vinterlandskap med ett fågeltorn. En vandrare står vid tornet med en hund.

Startpunkt
Adress: Naava naturum, Luontotie 1, 98530 Pyhätunturi
Koordinater: WGS84 lat: 67° 01.1655' lon: 27° 15.1473'
ETRS-TM35FIN N: 7433567m O: 510998m.

Utflyktskonstruktioner
Vid Tiaislaavu skärmskydd (utflyktskarta.fi) finns en torrtoalett och en vedbod. Vid Isokuru kåta (utflyktskarta.fi) finns vedbod, skärmskydd och tillgänglig toalett (med sugtank, inte kompost). Ta med eget toalettpapper.

Sevärdheter
Nationalparkens bästa panoramautsikt över Pyhä-Luosto fjällkedjas sydligaste krön.

Ledbeskrivning
Ledmarkering: blåa plogningsmärken, i korsningarna bruna metallskyltar

Rekommenderad färdriktning: både medsols och motsols

Two vuxna och ett barn sitter vid en brasa och grillar korv.
 

Från naturum Naava går leden först 600 m längs gång- och cykelleden intill Pyhäntie i riktning mot Kemijärvi. Från korsningen vid Kerontie går du 300 m längs en separat led som är markerad med blåa plogningsmärken längs skidspårets högra kant. Leden svänger av till höger bort från spåret i följande korsning och går djupare in i nationalparken genom gammelskogen. Om du vandrar leden medsols är den första rastplatsen Tiaislaavu skärmskydd invid myren. Härifrån fortsätter leden med en slinga över den öppna myren med nationalparkens bästa utsikt över landskapet. Efter etappen över myren slingar leden fram genom slogen fram till Isokuru ravin. Här finns det trappor som på vintern kan vara snötäckta och svårframkomliga, eftersom inget vinterunderhåll utförs. Längst ner i ravinen svänger leden åt höger och efter 350 meter avviker den åt vänster upp mot skogen. Denna del av leden är en ny och säkrare inriktning förbi de på vintern svåra Isokuru-trapporna. Stigen slingrar sig genom en vacker, gammal skog som följer kanten av en ås och ansluter sig till leden som leder till Isokuru rastplats cirka 100 meter före rastplatsen. På Isokuru rastplats finns ett skärmskydd och en kåta. Från Isokuru fortsätter leden mot skidbackarna nedför backen längs nationalparkens gräns till etappen bredvid skidspåret i början av leden. Du kan vandra leden både medsols och motsols.

Observera
Leden har en etapp med trappor som inte underhålls på vintern. Trapporna kan vara snötäckta och svårframkomliga. Den gamla inriktningen av rutten följde också långa trappan ner från Isokuru kåtan. Dessa trappor har ingen underhållning på vintern  och kan vara farliga. Vi rekommenderar att du följer en säkrare nya inriktningen av rutten förbi trappan. Tidigare fanns ett fågeltorn i träsket, men det revs hösten 2023 på grund av dåligt skick.

Vintercykelleder, 43 km

På en fatbike kan du beundra Pyhätunturis vackra fjällkedja från Tunturiaapa myr eller susa utför backen från Lampivaara i Luosto. Det finns lite över 43 km underhållna vintercykelleder i Pyhä-Luosto nationalpark och dess omgivning. En del av leder går som flerbruksleder som följer nationalparkens sommarleder och andra är övergångsleder som går längs gångväg eller vägar. Den 31-33 km långa Pyhä vildmarksleden löper i mitten av en längdskidspår runt de fem Pyhätunturis fjäll. Förutom att cykla får du också gå / snöskor på vintercykelleder och övergångsrutter, eller ta hunden med i koppel. Men observera att på Pyhä vildmarksled får du, förutom skidåkning, endast köra en fatbike i mitten av skidspåret, promenader eller husdar är inte tillåtna på denna leden. I Pyhä startar lederna från Naturum Naava och går runt Tunturiaapa-myren förbi Isokuru kåtan, samt Tiaislaavu och Porolaavu skärmskydd och Pyhä vildmarksleden fortsätter från Porolaavu mot Huttuloma öppna vildmarksstugaa. I Luosto startar lederna från Luostoportti-porten nära skidbacken, varifrån cirkelleden till Lampivaara startar, liksom envägsspåret till Tikkalaavu skärmskydd, varifrån man också kan cykla runt Ahvenlampi-dammen. Om du är på väg mot Lampivaara, kan du ochså göra en 4,2 sväng från Ukko-Luosto parkeringsplats till Rykimäkero kåta, och köra samma vägen tillbaka. Luosto har också en bycykelleder som går längs gångväg och byvägar till Orresokka och tillbaka till Luosto. Observera att även om leder har vinterunderhåll kan väderförhållandena påverka ledernas skick, i öppna områden kan ledena bli lätt snöblåsta. Pyhä-Luosto vinterleder finns på vinterledskartan (julkaisut.metsa.fi, på finska och engelska).

Vinterfjälllandskap från en fågeltorn. Lägre ner, två cyklar lutar mot träskyltar.

Vintercykellederna är markerade i terrängen med reflekterande blåa plogningsmärken, eller blåa vintercykelsymboler. Lederna sladdas en gång i veckan med snöskoter och underhållet anpassas i mån av möjlighet till vädret. Leden som går längs skispåret, föjer underhållet skidspårarnas underhållningstidtabeller. Observera att cyklaren bör vara uppmärksamma på andra användare av lederna och undvika vid behov. Fatbikes kan du hyra av företagare i regionen.
 

Lampivaara vintercykelled, 10 km, rundslinga

Torrtoalett för rörelsehämmade symbol.

Vinterled, vandringstid 2,5 timmar
Medelsvår led

Leden går fram till foten av ståtliga Ukko-Luosto och upp på vackra Lampivaara, där du kan ta rast och gräva upp en egen ametist. 

Fyra cyklister i den snöiga skogen omringade av snöklädda träden.

Startpunkt
Adress: Luoston portti (utflyktskarta.fi), Luostontie, 99555 Luosto
Koordinater: WGS84 lat: 67° 09.2725' lon: 26° 54.6508'
ETRS-TM35FIN N: 7448610m O: 496137m.

Man kan även starta från Luostonloma parkeringsplats (utflyktskarta.fi) (Torvinens stuga). Koordinater WGS84 lat: 67° 10.3173' lon: 26° 50.8411' ETRS-TM35FIN N: 7450557m O: 493391m.

Utflyktskonstruktioner
Lampivaara skärmskydd och Lampivaaras spårcaféer (utflyktskarta.fi); vid rastplatserna finns toalett och vedbod. Ta med eget toalettpapper. I Lampivaara finns en tillgänglig toalett.

Sevärdheter
Lampivaara ametistgruva

En cyklist med en terrängcykel i den snöiga skogen.

Ledbeskrivning
Ledmarkering: blåa plogningsmärken, i korsningarna blåa vintercykelskyltar och bruna metallskyltar

Rekommenderad färdriktning: motsols

Leden börjar från Luoston portti, där den först går i närheten av skidspåret och i skogsdungen till höger om spåret. Efter cirka 300 m svänger leden av till höger från skidspåret och börjar stiga mot Ukko-Luostos sluttning. Leden går nästan fram till kalfjället och sedan förbi ett litet stugområde och Ukko-Luosto parkeringsplats. Här börjar ledens rundslinga som först korsar skidspåret och sedan börjar stiga mot Lampivaara. Leden slingrar fram till vänster om skidspåret och cirka en kilometer från parkeringsplatsen går den över nationalparkens gräns. Leden går ända fram till Lampivaara skärmskydd. På tillbakavägen följer leden servicevägen till Lampivaara genom skogen. Leden går på vänstra sidan av vägen och kommer tillbaka till den första delen av leden vid Ukko-Luosto parkeringsplats. Från  Ukko-Luosto parkeringsplats kan du ochså göra en 4,2 sväng till Rykimäkero kåta, och köra samma vägen tillbaka. Rekommenderad färdriktning på Lampivaara vintercykelleden är motsols, eftersom det är säkrast att åka de svåraste, ojämnaste och mest slingrande etapperna i uppförslut. 

Observera
På vintercykelleden är det också tillåtet att vandra och leden är populär, så du kan möta andra både på cykel och till fots. Cyklister är snabbare och ska därför väja för fotgängare. På grund av höjdskillnaderna kräver leden god kondition. När det har snöat kan det vara tungt att ta sig fram på cykel speciellt på öppnare etapper.

Tunturiaapa vintercykelled, 8,5 km, rundslinga

Torrtoalett för rörelsehämmade symbol.

Vinterled, vandringstid 2 timmar
Lätt led (ibland medelsvår led på grund av föret)
Längden på leden varierar mellan 6,5-10,5 km med olika alternativ

Bekanta dig med naturen i Pyhä-Luosto nationalpark längs denna omväxlande led. Här får du se gammelskog, aapamyrar och nationalparkens finaste fjällandskap.

Två glada cyklister ler i bilden med terrängcyklar i den snöiga skogen.
 

Startpunkt
Adress: Naava naturum, Luontotie 1, 98530 Pyhätunturi
Koordinater: WGS84 lat: 67° 01.1655' lon: 27° 15.1473'
ETRS-TM35FIN N: 7433567m O: 510998m.

Utflyktskonstruktioner
Tiaislaavu skärmskydd (utflyktskarta.fi)  och Porolaavu skärmskydd (utflyktskarta.fi); vid rastplatserna finns torrtoalett och vedbod. Ta med eget toalettpapper.

Sevärdheter 
Panoramautsikten från Tunturiaapa över fjällkedjans sydligaste krön, renskiljningsplats

Ledbeskrivning
Ledmarkering: blåa plogningsmärken, i korsningarna blåa vintercykelskyltar och bruna metallskyltar

Rekommenderad färdriktning: både medsols och motsols

Från naturum Naava går leden först 600 m längs gång- och cykelleden intill Pyhäntie i riktning mot Kemijärvi. Från korsningen vid Kerontie åker du 300 m längs en separat led som är markerad med blåa plogningsmärken längs skidspårets högra kant. Leden svänger av till höger bort från spåret i följande korsning och går djupare in i nationalparken genom gammelskogen. Om du åker leden motsols är den första rastplatsen Tiaislaavu skärmskydd invid myren. Härifrån fortsätter leden mot den nästän trädlösa myren. Kom ihåg att stanna ibland och ta en titt bakom dig, för i norr kan du beundra ett av nationalparkens mest storslagna fjällandskap. Etappen över myren kan vara svårframkomlig, eftersom leden kan yra igen när det blåser hårt eller nyss har snöat. Efter etappen genom skogen fortsätter leden till Porolaavu skärmskydd invid renskiljningsstängslet. Efter skärmskyddet kommer en kort skogsetapp, som snart mynnar ut på en öppnare myr. Leden går över skidspåret och en liten höjd fram till gång- och cykelleden intill Pyhäntie, som leder tillbaka till startpunkten. Du kan åka leden både medsols och motsols samt variera rutten genom att göra en avstickare till Isokuru kåta eller åka direkt från Tiaislaavu till Porolaavu skärmskydd. 

En cyklist i ett vinterfjälllandskap.

Observera
På vintern kan vattennivån stiga i myrområdena och speciellt på förvintern kan leden ställvis vara fuktig. Beroende på vädret kan leden också yra igen på myrarna.

Pyhä Vildmarksleden, 31-33 km, rundslinga

Vintercycklingsled, cycklingstid 4-6 h
Medelsvår / krävande (längd, vinterväderförhållanderna)

Längd beroende på ruttval ca. 31-33 km.

Den här längre cykelleden tar dig cycklande runt Pyhätunturi’s fem fjälltoppar. Upplev vildmarkens atmosfär, se de finaste landskaperna i södra delen av nationalparken, rymliga landskap vid myrarna och många ålders skogar. Du kan ta en paus vid stugorna längs leden eller till och med övernatta i några av dem.

Vintermyrlandskap med skidspår. Skog i bakgrunden.

Startpunkt

Adress: Naava naturum, Luontotie 1, 98530 Pyhätunturi
Koordinater: WGS84 lat: 67° 01.1655' lon: 27° 15.1473'
ETRS-TM35FIN N: 7433567m O: 510998m.

Utflyktskonstruktioner

Beroende på ruttval Isokuru kåta och skärmskydd, Tiaislaavu och Porolaavu skärmskyddarna, Haarainselkä och Salmiaapa raststugorna, (700 m/riktning till Huttujärvi hyresstugan) och Huttuloma ödestugan. Vid rastplatserna finns torrtoalett eller toalett med sugtank, och vedbod. Ta med eget toalettpapper. Det finns ingen avfallshantering i nationalparken, så snälla ta med dig skräpet.

Sevärdheter 

Panoramautsikter nära myrarna mot de fem topparna av Pyhätunturi-fjällen. Sympatiska stugor och viloplatser i nationalparken, atmosfären i vildmarken och olika ålders skogar.

Två cyklar lutar mot träskyltar. Vinterfjälllandskap i backgrundet.

Ledbeskrivning

Ledmarkering: blåa plogningsmärken i början, annars blåa vintercycklingssymboler.

Rekommenderad färdriktning: motsols

Från Naturum Naava går leden först längs gångvägen för 600 meter mot Kemijärvi. Vid Kerontie-korsningen, kör över Kerontie vägen och fortsätt på högra sida av skidspåret, följ blåa plogningsmärken. Vintercykelleden skiljer sig från nästa korsning till höger, strax efter nationalparkens gräns och passerar genom gamla skogar djupare in i nationalparken.


Beroende på ruttval är den första rastplatsen antingen Isokuru kåtan eller Tiaislaavu skärmskydden vid myren. Från Tiaslaavu kan du fortsätta förbi Tunturiaapa fågeltornet genom Tunturiaapa myran eller välja en kortare och mer skogsklädd väg mot Porolaavu skärmskydd. Hittills har rutten gått som ett så kallat fleranvändningsspår, där du på samma rutt kan gå med snöskor, promenera och cykla.


Efter Porolaavu skärmskydden går vintercykelleden längs i mitten av skidspåren de närmaste 17 km. På den här delen av leden använder skidåkarna högra och vänstra sidor av leden, fristilsleden och cykelleden ligger i mitten. Cyklister bör därför tänka på skidåkarna som följer samma rutt.

 

Nästa rastplatser efter Porolaavu är Haarainselkä och Salmiaapa raststugorna, till vilka leden följer längs nationalparkens gräns, mestadels i ganska platt terräng. Mellan Tiaslaavu och Salmiaapa finns det skogar i olika åldrar och här och där, i myrsektionerna, ser man vackra landskap mot fjällområdet. Efter Salmiaapa dyker leden in i skogen och klättrar så småningom mot Huttujärvi-sjön.

Vintermyrlandskap med skidspår. Bredvid leden finns en gränsskylt för Pyhä-Luosto nationalpark och ledskyltar. Skog i bakgrunden.


Efter sjön Huttujärvi kommer man till en korsning, varifrån man kan fortsätta till Huttujärvi hyresstuga som en enkelväg. Observera att leden som fortsätter från hyresstugan mot Luosto är endast för skidåkare. Från Huttujärvi hyresstugas korsning fortsätter leden att gå upp och efter cirka 500 m avviker en stig till höger mot Huttuloma ödestugan. Vägen till denna stugan upprätthålls inte, så den bildas bara av besökare. Från Huttuloma fortsätter leden nedförsbacke mot Kiimaselkä, men skiljer sig åt vänster från skidspåret strax efter Huttujärventie parkeringsområdet (inte plogat på vintern). Pyhä Vildmarksleden följer 2 km längs Huttujärventie vägen, som inte plogas på vintern, men den underhålls för vintercykling (underhålls sällan än skidspåret, vilket innebär att vid kraftigt snöfall kan denna delen av leden bli svår att cykla på).

Ödestugan i vinter väder, skidor lutar mot terassen.

Huttujärventie vägen slutar till Pyhä-Luosto-vägen (vägnummer 962) och Pyhä Vildmarksleden fortsätter till höger och följer vägen i cirka 5 km mot Pyhä. Vid Pyhäjärvi korsningen växlar leden till gångvägen och fortsätter cirka 4 km tillbaka till Naturum Naava.

Observera

Pyhä Vildmarksleden öppnas i vecka 8 när skidspåret runt fjällen öppnas. Det finns många öppna myrsnitt längs leden som kan bli vindblåsta av snö, leden kan bli mycket svår att cykla på, och i värsta fall till och med förhindra cykling. Ledavsnitter med fleranvändningsspår underhålls ungefär en gång i veckan, skidspåren underhålls oftare, beroende på vädret. Sista delen av leden går längs Pyhä-Luosto-vägen och gångvägar. Pyhä Vildmarksleden går långt från tjänster och vägar som underhålls på vintern, så du bör vara väl förberedd och utrustad. Medan du också kan promenera på andra vintercykelleder, kan du bara cykla eller åka skidor på skidspårdelen av Pyhä Vildmarksleden. Kom ihåg också att ta med dig en papperskarta. Du kan kolla spårunderhållssituationen på Pyhä-Luosto spår-, och skidspårunderhållstjänsten (https://www.infogis.fi/pyhaluosto/).

Snöskoterleder och -rutter

Snöskoterleden "Arctic trail" går väster om Pyhä-Luosto nationalpark och genom Keski-Luosto. Även vid Huttujärvi går en snöskoterled genom nationalparken.

Kartor över snöskoterleder finns på Metsähallitus sidor (eräluvat.fi).

Det finns också information om behövliga snöskotertillstånd (metsa.fi).

Skidspårkarta och skidspårraport i Pyhä-Luosto

Se skidspårkartan i Pyhä-Luosto och spårernas skick här (infogis.fi, på finska).

Områdets karta - utflykstkarta.fi

Kundtjänst

Pyhä-Luosto naturum Naava

Tfn. 0206 39 7302
pyhaluosto(at)metsa.fi