Torronsuo nationalpark ligger i Tammela kommun väster om riksväg 2. Till Torronsuo är det 11 km från Forssa, 15 km från Somero, 60 km från Tavastehus, 90 km från Åbo och 119 km från Helsingfors. Närmaste flygplats är Helsingfors-Vanda.

Till vandringslederna

  • Nationalparkens parkeringsplatser ligger vid Forssa - Somerovägen (nr. 282, Tammela).
    • Adressen till Kiljamo parkeringsplatsen är Somerontie 732, Tammela. Friluftsledernas startpunkter finns på samma ställe.
    • Adressen till Pehku parkeringsplatsen är Somerontie 840, Tammela. 

Med bil till Torronsuo

Från riksväg 2 (Helsingfors - Björneborg) finns det vägskyltning till Torronsuo nationalpark. Från riksväg 2 tar man av åt väster mot Somero (väg 282). Det är cirka 112 km från Helsingfors och 3 km från Forssa till Somerovägens avtag. Man kör cirka 7 km längs Somerovägen (Somerontie 732). Parkens parkeringsplatser är längs denna väg.

På Kiljamo parkeringsplatsen finns det plats för 35 personbilar och 2 bussar. På Pehku parkeringsplatsen finns det plats för 100 personbilar och flera bussar. Parkeringsplatser plogas under vintern. 

Observera: Särskilt på hösten och vintern, när det finns skidspår i Torronsuo, fylls Kiljamo parkeringsplatsen snabbt. Pehku parkeringsplatsen har gott om plats för parkering. Parkering är inte tillåten längs väg 282

Med buss till Torronsuo

Det finns ingen kollektivtrafik till området.