Instruktioner och regler för Torronsuo

Torronsuo nationalpark har grundats för att skydda den i Södra Finland typiska myrnaturen. Det är viktigt att du tar reda på fakta om parken i förväg och förbereder din utflykt noggrant genom att läsa parkens anvisningar och ordningsstadgan för Torronsuo nationalpark (pdf 324 Kb, julkaisut.metsa.fi, på finska).

En vandrare går längs en spångstig genom en öppen myr som lyser i höstens gulaktiga sken.

Respektera naturen
Sällskapsdjur
Röra sig i nationalparken 
Slå läger 
Göra upp eld 
Skräpfritt friluftsliv 
Plocka bär, svamp eller växter
Cykla 
Rida
Flyga drönare
Andra regler och anvisningar
Förbjudna aktiviteter
Högsäsong
Säkerhet

Respektera naturen

Friluftslivet i Torronsuo nationalpark styrs av ordningsstadgan. Det är alltså viktigt att följa den när du rör dig i naturen. Läs mer om Etikett i friluftslivet.

Var vänlig och dela inte innehåll online som bryter mot nationalparkens regler.

Det är förbjudet att låta sällskapsdjuren gå lösa. Hundar och andra sällskapsdjur är välkomna i nationalparken, men endast kopplade.

Röra sig i nationalparken 

Det är tillåtet att röra sig i nationalparken i enlighet med allemansrätten med följande begränsningar:

 • Det är förbjudet att vistas i områden som berörs av begränsningar under tiden 1.4–15.7 för att trygga fåglarnas häckning.
 • Cykling och ridning är tillåtna endast på vägarna i området.

Slå läger 

Det är förbjudet att slå läger i Torronsuo nationalpark.

Göra upp eld 

Det är tillåtet att göra upp eld på Kiljamo lägereldplats och i kokskjulet. Då varning för terrängbrand har utfärdats, får man göra upp eld endast på Kiljamo koksjulets eldstad som är försedd med tak och rökkanal. Kontrollera begränsningarna (ilmatieteenlaitos.fi). Ansvaret ligger alltid på den som tänder elden.

Användning av stormkök är tillåten på platser där det är tillåtet att röra sig. 

När det råder varning för terrängbrand är användning av vildmarkskök inte tillåten på grund av risken för gnistbildning.

Skräpfritt friluftsliv 

Det finns inga avfallskärl på området , d.vs. var och en ansvarar själv för sin avfallshantering. Detta betyder att vandraren själv tar ansvar för sitt skräp genom att föra bort det från terrängen till sortering. Avfall som förmultnar kan man lägga i torrtoaletten eller komposten och små mängder rent papper och kartong kan användas som eldstände. Annat avfall, såsom förpackningar som innehåller aluminiumfolie eller plast, får inte brännas i brasan eftersom det kan ge upphov till icke-nedbrytbart avfall och giftiga gaser.

Läs mera om skräpfritt friluftsliv.

Plocka bär, svamp eller växter

Det är tillåtet att plocka bär och matsvamp förutom i områden som berörs av begränsningar

Det är förbjudet att ta eller skada träd, buskar eller andra växter eller delar av dem, förutom matsvampar. Det är förbjudet att samla vilda örter.

I närbilden skinande röda tranbär i vandrarens hand.

Cykla

Det är tillåtet att cykla endast på områdets väg.

Rida

Det är tillåtet att rida endast på områdets väg.  

Flyga drönare

Det är tillåtet att flyga drönare där man rör sig, förutsatt att verksamheten inte stör andra människor eller vilda djur. Särskild försiktighet ska iakttas under fåglarnas häckningstid.

Andra regler och anvisningar

För annan verksamhet än den som ingår i allemansrätten behövs i regel Forststyrelsens tillstånd. Sådana tillstånd är bl.a. forskningstillstånd och anmälningar angående större evenemang. Till exempel inspelning av filmer eller reklam i terrängen kräver alltid tillstånd från Forststyrelsen. Tilläggsuppgifter angående erforderliga tillstånd: forsknings- och rörelsetillstånd (metsa.fi) och anmälan angående evenemang (metsa.fi).

Att använda Torronsuo nationalparks leder och konstruktioner i affärsverksamhet är alltid avgiftsbelagt, och för upprepad företagsanvändning krävs ett avtal med Forststyrelsen (metsa.fi). Dagsvisa användningsavgifter betalas i webbutiken Eräluvat (eraluvat.fi).

Andra förbjudna aktiviteter i Torronsuo nationalpark

 • Att fånga, döda eller ofreda djur eller att förstöra deras bon.
 • Att fånga eller samla ryggradslösa djur.
 • Att ta marksubstanser och att skada markgrunden eller berggrunden.
 • Att köra motorfordon på andra ställen än på särskilt anvisade vägar
 • Att skräpa ned eller förstöra friluftsanordningar
 • Att gräva i, täcka över, förändra, skada, avlägsna eller på annat sätt inkräkta på fasta fornminnen.
 • Att utföra aktiviteter som stör andra människor.
 • Bergsklättring och nedfiring.
 • Andra åtgärder som kan inverka ogynnsamt på naturförhållandena i området, på landskapet eller på arternas fortbestånd.

Torronsuo ordningsstadga

Ordningsstadga för Torronsuo nationalpark (pdf 324 Kb, julkaisut.metsa.fi, på finska), fastställd 28.6.2010.

Högsäsong

Fåglarnas flytt på hösten och våren är populära tidpunkter för utflykter. Under soliga vårvinterveckoslut kan det finnas många skidåkare i spåren i Torronsuo. Lugnare skidterränger hittar du genom att göra upp ett eget spår i parken.

Två vandrare tittar på fåglar i klart vårväder högst uppe i utsiktstornet.

Säkerhet

Det är viktigt att man bekantar sig med resmålet på förhand och förbereder sig noga. Det underlättar en lyckad naturutfärd att hålla sig till leden samt att följa med väderprognosen och varningar (ilmatieteenlaitos.fi). 

 • Det lönar sig att ta en första hjälpen-förpackning med sig. Om du råkar ut för en nödsituation under din utfärd, t.ex. går vilse, skadar dig eller upptäcker en skogsbrand, gör en nödanmälan till nummer 112. Information ifall av en nödsituation från Friluftslivets ABC.
 • Mobiltelefoner har rätt bra hörbarhet i Torronsuo nationalpark med undantag för vissa områden med radioskugga. Läs mera om Mobiltelefonens hörbarhet.
 • Det är bra att ta med sig kartan för rutten Piippurinsuo i parkens östra delar. Längs andra markerade rutter räcker det med parkens broschyr (pdf, 2,3 Mb, julkaisut.metsa.fi).
 • Klä dig färggrant och enligt vädret. Torronsuo är en blöt myr, så åtminstone under höst- och vårsvämningen är stövlar nödvändiga, även om man går längs spångerna. Snön dröjer längre kvar i skogarna på myrens holmar och på myrens södra kant än på de öppna vidderna i mitten.
 • Det saknas vattenpost eller café- eller butiksservice, så det är skäl att packa med egen vägkost och dricksflaska i ryggsäcken. Under fåglarnas flyttningstider lönar det sig dessutom att ta med kikare och en fågelbok i ryggsäcken.
 • Om sommaren kan besökare bekanta sig med myrens rikliga insektbestånd. Har man en paus på spångarna kan man se att otaliga myggor, bromsar och flugor trivs på myren. En blåsig dag på de öppna delarna av Torronsuo räddar vandraren från insekternas anfall.
 • Observera att det inte finns toalettpapper i toaletterna.
 • Friluftslivets ABC:

Kontrollera varningarna

Då det råder varning för terrängbrand (ilmatieteenlaitos.fi) är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i ödemarksstugornas och i andra stugors eldstäder. Var extremt varsam vid hantering av öppen eld. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Observera att det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.

Tak, Rökkanal och Fritt från marken.

Nödnummer 112

Om du råkar ut för en nödsituation under resan, t.ex. om du går vilse, skadas eller upptäcker en terrängbrand, ring 112. Läs mer om nödsituationer.

112 Suomi -appens logo.

Ladda ner appen 112 Finland (112.fi) till din telefon. När du ringer ett nödsamtal via 112 Finland-applikationen får larmcentralen automatiskt information om var du befinner dig.

Etikett i friluftslivet

En tecknad bild av en familj som går på en sommarstig.

1. Respektera naturen.

2. Håll dig till markerade leder.

3. Slå läger endast på anvisade platser.

4. Gör upp eld endast där det är tillåtet.

5. Skräpa inte ner. 

Läs mer

Jakt- och fiskeövervakarna övervakar naturområdena

Två människor står på toppen av fjället i snöskoterkläder. I bakgrunden ett öppet landskap.

Jakt- och fiskeövervakningen (eräluvat.fi) är ett service- och upplysningsarbete för den finländska naturens bästa. Jakt- och fiskeövervakarens uppgift är att övervaka lagenlighet och lovlighet i den verksamhet som förekommer på statens områden och i naturen.

Om du upptäcker eller misstänker att en överträdelse har skett kan du anmäla dina observationer till jakt- och fiskeövervakaren (eräluvat.fi). Vi önskat att du anger dina kontaktuppgifter i samband med anmälan, men du kan även göra det anonymt.