Finlands djupaste myr är lätt att nå från hela södra Finland. Vandra längs spångbelagda stigar i den karga myrmarken och klättra upp i fågeltornet för att betrakta tranor och gäss. Under snörika vintrar lockar skidspåren i Torronsuo skidåkande besökare.

I vissa områden i nationalparken är vistelsen begränsad under en del av året. Kontrollera alltid detta innan du ger dig iväg på utfärd.

En närbild av ett spindelnät. I bakgrunden finns ett kärr.

Skidåkning

Under snörika vintrar finns det som mest 45 km utfärdsspår för klassisk skidåkning i Torronsuo. Under tiden 1.1–30.3 svarar föreningen Torro-seura för underhållet av skidspåren. Underhållet sköts huvudsakligen på veckosluten. Du kan välja t.ex. Kiljamo-Kallioleden (5 km), Katavasaari-Riihivalkama-Kallioleden (13 km) eller den flacka Kiljamo-Katavasaari-Kiljamoleden (15 km), som går förbi en eldplats.

Lämpliga ställen att starta skidturen på är t.ex. nationalparkens parkeringsplats i Kiljamo eller Hakala gård vid Somerovägen. Spårkartor finns på Torro bys webbplats (på finska). Du kan njuta av vinterlandskapet i Torronsuo också genom att dra upp egna skidspår.

Fotvandring

I den jämna terrängen i Torronsuo finns det flera markerade leder (1,5–10 km). Leden Kiljamo runt (1,5 km) är delvis spångbelagd. Längs rundslingan ser man det öppna landskapet i Torronsuos mitt, tallmyrarna och den mångsidiga naturen i mossdungarna.

En familj på rullstolsutflykt på hösten på en stig av stenaska.

Intill eldplatsen i Kiljamo börjar en ca 3 km lång led som går över Torronsuo till ett gammalt stenbrott i Härksaari. Härifrån kan man fortsätta genom att följa kartan och gå via Torro by (10 km). Lederna i Torronsuo ingår i Ilvesleden i Tavastlands sjöplatå (hameenvirkistysalueyhdistys.fi, på finska).

Fågelskådning

Ta med dig kikaren och fågelboken och kom till Torronsuo för att titta på flyttfåglarnas vår- eller höstmigration. Tranorna samlas i stora flockar i omgivningarna runt parken för att äta och flyger sedan till myren för att övernatta. Också många andra fågelarter stannar i Torronsuo för att vila under flyttfärden. Från naturtornet i Kiljamo kan man iaktta fågellivet.

Övriga aktiviteter

  • Geocaching: Medan du letar efter geocacher kan du också upptäcka naturens egna skatter.
  • Snöskoturer: Hyr snöskor hos en lokal samarbetspartner och ge dig ut på en vintrig färd.
  • Bärplockning: På myrmarkerna växer odon, hjortron och tranbär och på skogsholmarna finns det blåbär.
  • Sevärdheter och vyer: Södra Finlands största högmosse, dess karga natur och tranorna som vilar under flyttfärden är en sevärdhet i sig. Från naturtornet i Kiljamo har du fin utsikt över den öppna myren.
  • Gruppguidningar: Lokala samarbetspartner i Torronsuo ordnar utfärder med guidning.

Snöskovandraren har stannat för att titta på myren, i förgrunden också några små träd, lite snö på marken.