Tillgänglig Torronsuo

Känn dofterna och stämningen i den öppna myren enkelt med barnvagn, rullstol eller annat hjälpmedel. Från Kiljamo parkeringsplats kommer du till de tillgängliga lederna i Torronsuo nationalpark. Från parkeringsområdet kan man också ta sig fram med rullstol längs en skogbevuxen sandväg cirka 300 meter till Kiljamo rastplats. I nationalparken finns också tillgängliga friluftskonstruktioner.

Tillgängliga leder i Torronsuo

Bedöm behovet av en assistent genom att bekanta sig med ledbeskrivningarna för tillgängliga lederna.

Övriga leder i Torronsuo

Tillgänglighet i friluftskonstruktioner

Kiljamo parkeringsplats

Från väg 282 finns bra skyltar till startpunkten för de tillgängliga lederna i Torronsuo nationalpark vid Kiljamo parkeringsplats. Ytan på Kiljamo parkeringsplats är ojämn, där finns gropar här och där. Beläggningen består av tät sandig lerjord, makadam och sten. Tillgängliga bilplatser har inte märkts ut separat.

Kiljamo rastplats

Marktäcket består av storkornig sten och grus ovanpå den nedtrampade markytan.

Kokskjulet: I kokskjulet finns två bordsgrupper med bänkar samt en eldstad. Eldstadens höjd är 90 cm.

Eldplats: Eldstaden vid eldplatsen utomhus ligger lågt på marken. Kring eldstaden finns bänkar av brädor.

Toalett: Toalettbyggnadens dörrar urskiljs tydligt från väggen. Byggnaden har tre dörrar, av vilka de yttersta är toalettdörrar. Den tillgängliga toaletten har märkts ut. Dörren har inget handtag för att dra in dörrhandtaget. Rampen som leder till toaletten är 180 cm lång och 155 cm bred. Rampens utförslutning är 11,2 % och sidolutningen 2,2 %. Framför toalettdörren finns plats för en cirkel med en diameter på 170 cm. Toaletten har inga ledstänger.

Naturtornet och vedlidret är inte tillgänglighetsanpassade. Vedlidrets dörr är 97 cm bred.

Utsiktsplattform

Från båda de krävande tillgängliga lederna kommer man till utsiktsplattformen. Utsiktsplattformen är 4 m x 3 m stor och räckena är 1,2 m höga. Bänken på plattformen är 54 cm hög. Bänken saknar armstöd och ryggstöd.

Samarbetspartners tjänster

Fråga också våra samarbetspartner om tillgängliga tjänster.