Instruktioner och regler för Patvinsuo

Patvinsuo nationalpark är ett naturskyddsområde som är avsett som allmän sevärdhet och vars uppgift är att bevara myr-, skogs- och vattennaturen i Norra Karelen. Det är viktigt att du tar reda på fakta om parken i förväg och förbereder din utflykt noggrant genom att läsa parkens anvisningar och ordningsstadgan för Patvinsuo nationalpark (pdf 673 Kb, julkaisut.metsa.fi, på finska) samt ordningsstadgan för Kissansuo–Raanisuo–Tohlinsuo myrskyddsområde (pdf 309 Kb, julkaisut.metsa.fi, på finska) i närheten av nationalparken.

Rörelsefriheten är begränsad i begränsningsområdena. Kolla in kartorna över Patvinsuo på sidan Kartor och på Utflyktskarta.fi

Respektera naturen
Sällskapsdjur
Röra sig i nationalparken 
Slå läger 
Göra upp eld 
Skräpfritt friluftsliv 
Fiska
Plocka bär, svamp eller växter
Cykla 
Andra regler och anvisningar
Flyga drönare
Förbjudna aktiviteter
Högsäsong
Säkerhet 

Respektera naturen

Friluftslivet i Patvinsuo nationalpark styrs av ordningsstadgan. Det är alltså viktigt att följa den när du rör dig i naturen. Läs mer om Etikett i friluftslivet.

Var vänlig och dela inte innehåll online som bryter mot nationalparkens regler.

Det är förbjudet att låta sällskapsdjuren gå lösa. Hundar och andra sällskapsdjur är välkomna i nationalparken, men endast kopplade.

Röra sig i nationalparken  

I nationalparken är det tillåtet att röra sig fritt till fots, på skidor, roende och paddlande utom i områden som berörs av begränsningar. 

 • Inom Hietajärvi forskningsområde för integrerad uppföljning av miljön, som är markerat på kartan, är det förbjudet att röra sig under perioderna 1.1–10.7 och 1.8–31.12.  
 • Inom de på kartan markerade områdena som berörs av begränsningar (på båda sidor om Teretinniemi på Patvinsuo samt på Surkansuo) är det förbjudet att röra sig utanför de markerade stigarna under perioden 1.4–10.7.   
 • Inom de på kartan markerade områdena som berörs av begränsningar (Lahnasuo, Säästö-Maksimansaari och Iso-Maksimansaari samt Hulkkonen med omgivande myrområden) är det förbjudet att röra sig utanför de markerade stigarna under perioden 15.2–10.7. 

Det är förbjudet att vistas i skjutområdet medan övningar pågår. Mellan Lahnalampi parkeringsplats och Pirskanlampi tältningsområde går stigen ställvis över gränsbevakningens skjutområde. Skjutområdet är markerat i terrängen med en röd ring runt trädstammarna. Tidpunkterna för övningarna är markerade i terrängen på skyltarna som finns i närheten av området och längs lederna som går till området.

Slå läger  

Det är tillåtet att slå läger endast på camping- och tältningsområden som är anvisade för detta ändamål. I Patvinsuo nationalpark finns det flera tältningsområden och ett skärmskydd.  

Vid Suomu naturstuga finns det hyresstugor samt avgiftsbelagda husbils- och husvagnsplatser. 

Husvagnar kan dessutom parkeras på Surkanpuro parkeringsplats.

Göra upp eld 

Det är tillåtet att göra upp eld på de underhållna eldplatser som finns markerade på kartan och i terrängen, och enbart med den ved som förts till platsen för ändamålet. Ansvaret ligger alltid på den som tänder elden.

Användning av stormkök är tillåten på platser där det är tillåtet att röra sig. När det råder varning för terrängbrand är användning av vildmarkskök inte tillåten på grund av risken för gnistbildning.

När varning för terrängbrand har utfärdats, det är förbudet att göra upp öppen eld. Kontrollera begränsningarna (ilmatieteenlaitos.fi).  Förbudet gäller inte kokskjulen vid Kaunisniemi på Suomu och vid Kurkilahti parkeringsplats.

Skräpfritt friluftsliv 

Nationalparkens ekopunkter finns vid Suomu naturstugas parkering och Kurkilahti parkeringsplats. Avfall som förmultnar kan man lägga i torrtoaletten eller komposten och små mängder rent papper och kartong kan användas som eldstände. Annat avfall, såsom förpackningar som innehåller aluminiumfolie eller plast, får inte brännas i brasan eftersom det kan ge upphov till icke-nedbrytbart avfall och giftiga gaser.

Läs mera om skräpfritt friluftsliv.

Fiska 

Allemansrätten ger dig rätt att meta och pilka förutom i områden som berörs av begränsningar.

För handredskapsfiske ska personer mellan 18 och 69 år betala en fiskevårdsavgift (eraluvat.fi). Om du fiskar med fler än ett spö behöver du dessutom Forststyrelsens spöfisketillstånd för Södra Finland nr 7413 (eraluvat.fi). Du kan köpa tillstånden via Forststyrelsens nätbutik för jakt- och fisketillstånd (eraluvat.fi).

För fiske med fångstredskap krävs utöver fiskevårdsavgiften även Forststyrelsens tillstånd för fiske med övriga redskap för Lieksa nr 7003 (eraluvat.fi). Du kan köpa tillstånden via tfn. 020 69 2424.

Allt fiske är förbjudet i forskningsområdet i Iso Hietajärvi.

Fiskaren bör granska fiskebegränsningarna via Tjänsten med information om fiskebegränsningar under adressen; kalastusrajoitukset.fi

Plocka bär, svamp eller växter

Det är tillåtet att plocka bär och matsvamp med undantag för områdena med tillträdesförbud.

Det är förbjudet att ta eller skada träd, buskar eller andra växter eller delar av dem, förutom matsvampar. Det är förbjudet att samla vilda örter.

Cykla

Enligt allemansrätten är terrängcykling tillåten. Håll dej på tydliga stigar och ta i beaktande andra som rör sig på stigarna.

Andra regler och anvisningar

För annan verksamhet än den som ingår i allemansrätten behövs i regel Forststyrelsens tillstånd. Sådana tillstånd är bl.a. forskningstillstånd och anmälningar angående större evenemang. Till exempel inspelning av filmer eller reklam i terrängen kräver alltid tillstånd från Forststyrelsen. Tilläggsuppgifter angående erforderliga tillstånd: forsknings- och rörelsetillstånd (metsa.fi) och anmälan angående evenemang (metsa.fi).

Att använda Patvinsuo nationalparks leder och konstruktioner i affärsverksamhet är alltid avgiftsbelagt, och för upprepad företagsanvändning krävs ett avtal med Forststyrelsen (metsa.fi). Dagsvisa användningsavgifter betalas i webbutiken Eräluvat (eraluvat.fi).

Flyga drönare

Det nordöstra hörnet av Patvinsuo nationalpark hör nästan i sin helhet till ADIZ-gränszonen och därför måste också amatörer lämna en färdplan för drönarflygning till AIS Finland. Anvisningar för utarbetande av färdplan och inlämningsformulär finns på Fintraffic ANS:s webbplats för flyginformationstjänst (fintraffic.fi). Mer information får du också per telefon från Koli naturums kundservice.  Läs mer om reglerna för att flyga en drönare (droneinfo.fi).

Hiienvaara skjutfält (område där flygfotografering är förbjudet) sydväst om Patvinsuo nationalpark medför också vissa begränsningar för drönarflygning inom nationalparkens område. Kontrollera vilka begränsningar som gäller genom att kontakta behöriga myndigheter, försvarsmakten/gränsbevakningen. 

Det är förbjudet att flyga drönare i Patvinsuo nationalpark så att det stör övriga besökare eller vilda djur. Drönarflygning är också förbjuden under angivna tidsperioder inom de områden som berörs av begränsningar.

Andra förbjudna aktiviteter i Patvinsuo nationalpark 

 • Att köra snöskoter.
 • Att använda motorfordon på alla vattendrag i nationalparken.
 • Att ta marksubstanser eller gruvmineral och att skada markgrunden eller berggrunden.
 • Att fånga, döda eller ofreda vilda ryggradsdjur eller att förstöra deras bon.
 • Att fånga eller samla ryggradslösa djur.
 • Att jaga.
 • Att köra motorfordon på andra ställen än på särskilt anvisade vägar.
 • Att skräpa ned eller förstöra friluftsanordningar.
 • Att gräva i, täcka över, förändra, skada, avlägsna eller på annat sätt inkräkta på fasta fornminnen.
 • Att utföra aktiviteter som stör andra människor.

Patvinsuo ordningsstadga 

Högsäsong

Det finns mycket friluftsfolk på Patvinsuo i juli. Även under markruskans tid rör det sig grupper på området. Höstbranden (ruskan) blossar på Patvinsuo efter mitten av augusti.

Säkerhet

Det är viktigt att man bekantar sig med resmålet på förhand och förbereder sig noga. Det underlättar en lyckad naturutfärd att hålla sig till leden samt att följa med väderprognosen och varningar (ilmatieteenlaitos.fi).

 • Det lönar sig att ta en första hjälpen-förpackning med sig. Om du råkar ut för en nödsituation under din utfärd, t.ex. går vilse, skadar dig eller upptäcker en skogsbrand, gör en nödanmälan till nummer 112. Information ifall av en nödsituation från Friluftslivets ABC.
 • Mobiltelefoner har rätt bra hörbarhet i Patvinsuo nationalpark med undantag för vissa områden med radioskugga. Läs mera om Mobiltelefonens hörbarhet.
 • Klä dig färggrant och enligt vädret. På grund av översvämningarna är det på våren och försommaren bra att använda vattentäta, högskaftade skor. Annars kan risen väta byxbuntarna. Vid torrt väder klarar man Patvinsuos lättframkomliga stigar även med joggingskor. Myrarna och våtmarkerna är spångbelagda.
 • Om sommaren trivs talrika myggor och knott på myrarna. Vinden skänker en stunds frist från myggorna. Älgflugorna gör sig påminta om hösten i skogens dunkel.
 • Det lönar sig också att ta med dricksvatten och wc-papper.
 • Friluftslivets ABC: 
 • Se också ditt utfärdsmål på aktuellt sidan.

 

Kontrollera varningarna

Då det råder varning för terrängbrand (ilmatieteenlaitos.fi) är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i ödemarksstugornas och i andra stugors eldstäder. Var extremt varsam vid hantering av öppen eld. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Observera att det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.

Tak, Rökkanal och Fritt från marken.

Nödnummer 112

Om du råkar ut för en nödsituation under resan, t.ex. om du går vilse, skadas eller upptäcker en terrängbrand, ring 112. Läs mer om nödsituationer.

112 Suomi -appens logo.

Ladda ner appen 112 Finland (112.fi) till din telefon. När du ringer ett nödsamtal via 112 Finland-applikationen får larmcentralen automatiskt information om var du befinner dig.

Etikett i friluftslivet

En tecknad bild av en familj som går på en sommarstig.

1. Respektera naturen.

2. Håll dig till markerade leder.

3. Slå läger endast på anvisade platser.

4. Gör upp eld endast där det är tillåtet.

5. Skräpa inte ner. 

Läs mer

Jakt- och fiskeövervakarna övervakar naturområdena

Två människor står på toppen av fjället i snöskoterkläder. I bakgrunden ett öppet landskap.

Jakt- och fiskeövervakningen (eräluvat.fi) är ett service- och upplysningsarbete för den finländska naturens bästa. Jakt- och fiskeövervakarens uppgift är att övervaka lagenlighet och lovlighet i den verksamhet som förekommer på statens områden och i naturen.

Om du upptäcker eller misstänker att en överträdelse har skett kan du anmäla dina observationer till jakt- och fiskeövervakaren (eräluvat.fi). Vi önskat att du anger dina kontaktuppgifter i samband med anmälan, men du kan även göra det anonymt.