Kundtjänst och guidning

Guidepunkten är Suomu naturstuga i närheten av Suomujärvi.

 • Uthyrning av kanoter och båtar samt av strandbastun och naturstugans inomhusinkvartering. Betalning kontant.
 • Naturvägledning. Tilläggsinformation om service riktad till skol- och daghemsbarn på Lärarnas sidor (på finska).

Skidåkare står bredvid en stor infotavla. I bakgrunden finns en snöig tallskog.

Tjänster som erbjuds av samarbetspartner i nationalparken

Måltidsservice, matlagning och anskaffning av matsäck

Eldplatser och kokskjul

I Patvinsuo finns det nio eldplatser. De finns i

 • Suomu,
 • Lapinniemi, på Suomunjärvis strand,
 • Pokkaniemi, på Suomunjärvis strand,
 • Virtaniemi, på Suomunjärvis strand,
 • Nälmänpuro,
 • Teretinniemi, i närheten av fågeltornet,
 • Majaniemi, på Koiteres strand,
 • Pirskanlampi samt
 • På Iso Hietajärvis strand.
 • Kokskjulen ligger i Suomu vid Kaunisniemi och på Kurkilahti parkeringsplats.

När varning för terrängbrand råder är det förbjudet att göra upp eld. Kontrollera begränsningarna (ilmatieteenlaitos.fi).  

 • Förbudet gäller inte kokskjul eller takförsedda eldplatser med skorsten.

Två kvinnor som sitter på ett skjul på vintern. En tredje kvinna och en man står vid sidan av ett skjul och städar skidor och snöskor. Det är mycket snö i terrängen.

Bord och bänkar

Vid Suomu naturstuga och alla parkeringsplatser förutom Sumukka och Jokivaarankangas finns det bord och bänkar.

Dricksvatten

 • Vattnet i gårdsbrunnen vid Suomu naturstuga bör kokas innan det används som dricksvatten. Vattnet i brunnen nära tältområdet är drickbart. 
 • Vattnet i Teretinniemi fågeltorns brunn är inte drickbart, det är avsett endast för att släcka lägerelden med.
 • Ytvatten, såsom sjöars, älvars och bäckars vatten, lönar det sig att koka innan man dricker det, eftersom vattnets kvalitet varierar områdesvis.

Avfallshantering

 • Det finns få avfallskärl på området i terrängen, d.vs. var och en ansvarar själv för sin avfallshantering. Detta betyder att vandraren själv tar ansvar för sitt skräp genom att föra bort det från terrängen hem eller till ekopunkterna vid Suomu naturstuga och Kurkilahti parkeringsplats för sortering. I terrängen är det dock i allmänhet möjligt att kompostera bioavfallet i områdets torrtoaletter och bränna brännbart avfall vid eldplatserna enligt givna anvisningar. Läs mer om skräpfritt friluftsliv.

Toaletter

 • Torrtoaletterna ligger vid alla tältningsområden och parkeringsplatser samt.
 • Kurkilahti parkeringsplats toalett och Suomu naturstuga tillgänglig toalett töms genom sugtömning och man får inte lägga matrester eller skräp i dem. 

Det lönar sig också att ta med wc-papper.

Övernattning

Tältning och skärmskydd

Nationalparkens åtta tältningsområden ligger i:

 • Suomu,
 • Lapinniemi, på Suomunjärvis strand,
 • Pokkaniemi, på Suomunjärvis strand,
 • Virtaniemi, på Suomunjärvis strand,
 • Nälmänpuro,
 • Teretinniemi, nära fågeltornet,
 • Majaniemi, på Koiteres strand och
 • Pirskanlampi.

Två tältare håller på att slå läger och fäster tältsnörena med tältkilar. I bakgrunden står ett friluftskök på en stubbe.

I parken finns det även ett litet skärmskydd, som ligger nära Teretinniemi fågeltorn invid stigen. I skärmskyddet kan ca 4 personer övernatta. Dessutom ligger det ett skärmskydd i närheten av parken invid Susitaival (ilomantsi.fi, på finska) friluftsled på Suomujokis strandbrink som underhålls av Ilomants (ilomantsi.fi, på finska) kommun.

Inomhusinkvartering

Service för husvagnsägare

 • På Surkanpuro parkeringsplats får man parkera husvagnar. Det finns ingen eldistribuering eller övrig specialservice för husvagnar och -bilar på parkeringsplatsen. Vid Surkanpuro finns ett rastbord och en torrtoalett. Platsen ligger ca 2 km från Suomu naturstuga.
 • Suomu naturstugan är sju husbils- och husbilsplatser att hyra, 20 e / bil / dygn. Det finns ingen eldistribuering. I priset ingår gårdsbastuns allmänna skift (18.00-20.00 och 20.00-22.00) samt möjlighet att tömma gråvatten- och spillvattentanken. Du kan betala för platsen och böka platsen i förväg från Suomu naturstuga.

Övrig inkvarteringsservice

Övernattning i omnejden

Stugor

 • Väärälampi stuga (lomarengas.fi, på finska), 4 personer. Väärälampi stuga, som lämpar sig endast för sommarbruk ligger norr om Patvinsuo nationalpark, på Ahven - Väärälampis strand. Till stugans utrustning hör bl.a. gasbelysning och -spis, torrtoalett, brunn och bastu. Från stugan är det fågelvägen ca 1 km till Patvinsuo nationalpark. Från stugan går ingen stig till parken.
 • Mäntyjärvi stuga (lomarengas.fi, på finska), 4 personer. Mäntyjärvi stuga ligger norr om Patvinsuo nationalpark, på Valkea Mäntyjärvis strand. Till stugans utrustning hör bl.a. gasbelysning och -spis, torrtoalett, brunn och bastu. Från stugan är det fågelvägen ca 5 km till Patvinsuo nationalpark. Från stugan går ingen stig till parken.

 Hyrbastu

 • Suomus strandbastu kan hyras om sommaren av Suomu naturstugas guide, tfn +358 465 720 766 / Pekka Turunen.

En liten bastubyggnad i trä bredvid en skog.

Uthyrning av utrustning

Av nationalparkens guide kan man om sommaren hyra

 • roddbåtar, indiankanoter och en kajak 8 e/h eller 30 e/dygn (inkl. flytvästar). Betalningssätt kontant.

Tillgängliga tjänster

 • Från Suomu naturstuga kommer man med hjälp av en assistent till eldplatsen vid den vackra Suomunjärvis strand, där det även finns ett kokskjul. Från naturstugan är det ca 200 meter till stranden längs en kärrväg.

Övrig service i omnejden

 • Den mest omfattande servicen, såsom närmaste butiken, bankautomat, bank, post, café- och restaurangservice finns i Uimaharjus centrum, dit det är ca 40 km från Patvinsuo.
 • Det närmaste apoteket och den närmaste hälsocentralen ligger i Uimaharju på 40 km:s avstånd. I Suomu naturstuga finns det en förstahjälpsväska,
 • Den närmaste bensinstationen ligger i Uimaharju.
 • Taxi kan man beställa från Lieksa (lieksa.fi, på finska)eller Ilomants (ilomantsi.fi, på finska). Lieksas turisminfo ger dig även information om Hatunkyläs taxiservice.
 • Tilläggsinformation om övrig service får man från Suomu naturstuga eller Visit Karelia turistservice (visitkarelia.fi, på finska).

Kontrollera varningarna

Då det råder varning för terrängbrand (ilmatieteenlaitos.fi) är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i ödemarksstugornas och i andra stugors eldstäder. Var extremt varsam vid hantering av öppen eld. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Observera att det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.

Tak, Rökkanal och Fritt från marken.

Broschyr över Patvinsuo


Pdf 3242 kb (julkaisut.metsa.fi)