Mäntypolkus kolmila

Genomskärningen av Mäntypolkus kolmila är ett unikt exempel på krigstida milbränning. Milan ligger i Kaunisniemenkangas, en dryg kilometer från Suomu naturstuga.

Minnesträd

I synnerhet i östra och norra Finland var det vanligt att man markerade tidpunkten för viktiga händelser på en gammal fura. Först skalade man bort bark och bast för att få en ”tavla” där man kunde rista in sina anteckningar.  Ursprungligen, på 1800-talet, ristade man in en avliden persons dödsdag i ett minnesträd för att hen inte skulle återvända till sitt hem och spöka. Senare kunde också annat viktigt få ett minnesträd, såsom när man fällt en björn, vem som äger en svedjemark eller var man skördat starrhö.

Ett del av ett träd har barkats. På den barkade ytan har det ristats in bokstäver, nummer och symboler.

Ett riktigt ”kalenderträd” skulle vara gammalt men levande. Trädet vallar över det skadade stället. Några minnesträd står fortfarande kvar, levande eller som torrakor. I närheten av Suomu naturstuga finns ett av Norra Karelens mest imponerande minnesträd. På trädet har ristats in tavlor med flera anteckningar som två av Suomus skogsvaktare ristat in om sina släkter. Man har kunnat läsa ut dödsdatum för Suomus första skogsvaktare Olli Siponens båda söner. Den ena pojken, Olli, dog som 12-åring den 4 november 1875 och den andra, Matti, som 21-åring den 20 februari 1895. Den senaste anteckningen som ristats in i trädet är från 1973, då Suomus sista skogsvaktares bror Armas dog i Sverige, dit han åkt för att arbeta.