Nälmänjoki dragfärja kommer att lyftas för vinterförvaring den 30 oktober. 

(Uppdaterad den 13 oktober 2023)

Nälmänjoki dragfärja, på ledsträckan mellan Pirskanjoki och Majaniemi campingområde, kommer att lyftas för vinterförvaring den 30 oktober 2023. Färjan är belägen i den södra delen av den cirkulära Patvinkierto-leden (25 km). Vid planering av din vandring, vänligen bekanta dig närmare med kartor och leder i Patvinsuo.

En körsbro håller på att byggas på vägen vid Lahnalammi parkeringsplats.

(Uppdaterad den 16 juni 2023)

En körsbro håller på att byggas vid platsen där en vävkulvert föll ner på Lahnalammi parkeringsplats i Patvinsuo. Arbetet kommer att börja på måndag den 19 juni och det kommer då inte vara möjligt att passera genom parkeringsplatsen längs vägen.

Med gemensam skjuts till Patvinsuo.

(Uppdaterad 6.6.2023)

Det finns en samåkningstjänst varje torsdag på sträckan Patvinsuo-Hattuvaara-Lieksa och tillbaka. Resan avgår ungefär kl. 7.15 från byn Hattuvaara och återvänder från centrala Lieksa vid cirka 11.00-11.30 på förmiddagen. Resan kostar 7,50 € per enkel resa. Resan beställs direkt från föraren dagen innan tjänsten, det vill säga onsdag mellan kl. 16:00 och 18:00. Förare: taxi Arto Kortelainen, telefonnummer 040 530 9147.

Passagebegränsningar på skjutområdet

(Uppdaterad 21.4.2023)

Mellan Lahnalampi parkeringsplats och Pirskanlampi tältningsområde går stigen ställvis över varningsområdet för garnisonens skjutområde. Skjutområdet är markerat i terrängen med en röd ring runt trädstammarna. Tillträde till skjutfältet förbjudet under skjutövningarna.

År 2023 tidpunkterna för övningarna:

  • 23.–27.10.2023
  • 1.–2.11.2023

Tidpunkterna för övningarna är markerade i terrängen på skyltarna som finns i närheten av området och invid lederna som går till området.

Virtasalmi gångbro förnyas

(Uppdaterad 15.9.2022)

Gångbron Virtasalmi längs Suomunkirto (16 km) förnyas. Korsningen av Virtasalmi avbryts då och då. Du kan åka runt Virtasalmi på stigen öster om Alanne, som lägger till en kilometer till rutten.

 

Nyheter från Patvinsuo

Tips för vandraren

Snöig tallgren.

På vintern bör du hålla telefonen varm och ha en reservströmkälla med dig. Se även andra tips för vinterutflykt: Friluftslivets ABC.