Patvinsuo nationalpark ligger öster om vägen mellan Joensuu och Lieksa (stamväg 73). Till Patvinsuo är det 90 km från Joensuu via Uimaharju. Avståndet till Suomu naturstuga från Uimaharju är 40 km och från Lieksa 55 km.

Till vandringslederna

Du kan ta dig till vandringslederna från flera olika parkeringsplatser runt om i nationalparken. Ledernas startpunkter.

I parkens västra del ligger Lahnalampi parkeringsplats, Autiovaara parkeringsplats vid Uimaharjuntie samt Luukangas och Surkansuo parkeringsplatser vid Suomuntie.

I mitten av parken finns det parkeringsplatser på gården vid Suomu naturstuga, vid Suomus strand samt i Surkanpuro och Kurkilahti.

I parkens östra del ligger Sumukka parkeringsplats närmast i riktning från Naarva i Ilomants. Därifrån kan du fortsätta antingen mot Suomu naturstuga eller söderut till Jokivaarankangas parkeringsplats.

Husbilar och husvagnar får parkera för övernattning på Surkanpuro parkeringsplats och på parkeringsplatsen för bostadsfordon vid Suomu naturstuga. Suomu naturstugas bostadsfordonsområde med service är avgiftsbelagt. Utanför högsäsong (från midsommar till skolstarten och veckoslut under hösten) är det också möjligt att använda de andra parkeringsplatserna.

Med bil till Patvinsuo

Lahnalampi parkeringsplats, Lahnalammintie 18, Lieksa. Plats för cirka 10 personbilar och 2 bussar. Inget vinterunderhåll.

Autiovaara parkeringsplats, Uimaharjuntie 159, Lieksa. Plats för cirka 10 bilar. Vinterunderhåll. Under vinterunderhållet kan parkeringsplatsen vara mindre.

Luukangas parkeringsplats, Suomuntie 19, Lieksa. Plats för cirka 8 bilar. Inget vinterunderhåll.

Surkansuo parkeringsplats, Suomuntie 27, Lieksa. Plats för cirka 10 bilar. Inget vinterunderhåll.

Suomu naturstugas parkeringsplatser, Suomuntie 56, Lieksa. Plats för cirka 16 personbilar och 2 bussar. Vinterunderhåll. Under vinterunderhållet kan parkeringsplatserna vara mindre. Observera att parkeringsplatserna ofta är överbelastade under högsäsongen.

Suomu naturstugas parkeringsplats för bostadsfordon, Suomuntie 56, Lieksa. Plats för cirka 7 husbilar och husvagnar. Bostadsfordon får parkeras för övernattning (utanför högsäsongen är det också möjligt att använda de andra parkeringsplatserna). Inget vinterunderhåll.

Parkeringsplatsen vid Suomus strand, Suomuntie 56, Lieksa. Plats för cirka 10 bilar. Inget vinterunderhåll. Observera att parkeringsplatsen ofta är överbelastad under högsäsongen.

Surkanpuro parkeringsplats, Suomuntie 70, Lieksa. Plats för cirka 6 personbilar och 3 husbilar och husvagnar. Bostadsfordon får parkeras för övernattning (utanför högsäsongen är det också möjligt att använda de andra parkeringsplatserna). Inget vinterunderhåll.

Kurkilahti parkeringsplats, Suomuntie 80, Lieksa. Plats för cirka 10 personbilar och 2 bussar. Vinterunderhåll. Under vinterunderhållet kan parkeringsplatsen vara mindre. Observera att parkeringsplatsen ofta är överbelastad under högsäsongen.

Sumukka parkeringsplats, Lutintie 1, Ilomants. Plats för cirka 5 bilar. Inget vinterunderhåll.

Jokivaarankangas parkeringsplats, Lutintie 26, Ilomants. Plats för cirka 4 bilar. Inget vinterunderhåll.

Vintertid ansvarar Forststyrelsen för plogningen av vägarna ända till parkeringsplatserna vid Suomu naturstuga och Kurkilahti i riktning från Uimaharjuntie i väster. Det kan förekomma förseningar i plogningen av vägar och parkeringsplatser.

Med kollektivtrafik till Patvinsuo

Mellan Lieksa och Patvinsuo trafikerar en kollektivtaxi som ordnas av Lieksa stad och som du kan boka på förhand (lieksa.fi, på finska). Taxin bokas direkt av bilisten.

Med tåg och buss till Lieksa

Från Joensuu kan du åka tåg (vr.fi) och buss (matkahuolto.fi) till Lieksa.