Kundtjänst och vägledning

Måltidsservice, matlagning och anskaffning av matsäck

Göra upp eld

  • Det är förbjudet att göra upp öppen eld i området.
    • Observera att även användning av engångsgrill räknas som öppen eld.

Dricksvatten

  • Man bör ta med sig dricksvatten.

Avfallshantering

  • Det finns inga avfallskärl på området. Besökarna sköter själv om sitt eventuella skräp. Detta innebär att besökarna för bort sitt skräp för sortering.
  • Läs mer om skräpfritt friluftsliv.

Toaletter

  • Det finns ingen toalett på Uddskatans naturskyddsområde. Men vid Frihamnens parkeringsplats samt vid stigen som leder ut till Uddskatan finns toaletter (Hangö stads).

Övernattning

Tillgängliga tjänster

  • Det finns inga tillgängliga tjänster på området.

Övrig service i omnejden

Kundservice

Finlands naturcentrum Haltia : info(at)haltia.com, tfn. +358 (0)40 163 6200 

Områdesplanerare inom Forststyrelsens kundtjänst    

Finlands Naturcenter Haltia, tel: 040 163 6200, info(at)haltia.com

Sydöstra Finland: Pekka Koponen, tel: 0206394238

Huvudstadsregionen: Liisa Neuvonen tel: 0206394638

Västra Nyland: Anne Muuri, tel: 0206394708

Egentliga Finland: Laura Lehtonen, tel: 0206394659

Kvarken och Södra- och Mellersta Österbotten: Tuija Warén, tel:  0206395282 

Satakunta: Marjo Kekki, tel: 0206394266

E-post: förnamn.efternamn(at)metsa.fi