Kundtjänst och vägledning

Måltidsservice, matlagning och anskaffning av matsäck

Göra upp eld

  • Det är förbjudet att göra upp öppen eld i området.
    • Observera att även användning av engångsgrill räknas som öppen eld.

Dricksvatten

  • Man bör ta med sig dricksvatten.

Avfallshantering

  • Det finns inga avfallskärl på området. Besökarna sköter själv om sitt eventuella skräp. Detta innebär att besökarna för bort sitt skräp för sortering.
  • Läs mer om skräpfritt friluftsliv.

Toaletter

  • Det finns ingen toalett på Uddskatans naturskyddsområde. Men vid Frihamnens parkeringsplats samt vid stigen som leder ut till Uddskatan finns toaletter (Hangö stads).

Övernattning

Tillgängliga tjänster

  • Det finns inga tillgängliga tjänster på området.

Övrig service i omnejden

Kundservice

Finlands naturcentrum Haltia : info(at)haltia.com, tfn. +358 (0)40 163 6200