Tullmännens och lotsarnas udde

Tulludden har såsom namnet anger varit tullmännens arbets- och bostadsplats. Tullmän med familjer har bott på udden från 1600-talet ända till 1920-talet. Tulludden och Uddskatan var lotsarnas bas redan på 1700-talet. Lotshuset var i början en mycket anspråkslös sommarbostad. Den bastantare lotsstationen som fortfarande finns kvar är från mitten av 1900-talet. Tullmännen och lotsarna med familjer hjälpte för sin del att utforma de öppna strandängarna som är viktiga för många växter och djur: deras kor höll genom bete ängarna öppna runt Uddskatan, bl.a. i Gåsörsbukten. Små odlingslotter och potatisland röjdes i Uddskatans klippskrevor.
 

Solblekta klippor i havsbandet.

En viktig hamnplats

Tullmännen som bodde på Tulludden tjänade områdets växande hamnverksamhet. Hangö frihamnsbolag grundades år 1919, och de första lagermagasinen och järnvägen byggdes till Tulludden följande år. Hamnen utvecklades starkt på 1960-talet, varvid området också omgärdades.

Uddskatan och Tulludden under andra världskriget

Tulluddens centrala position i Finska viken har gjort den till en eftertraktad bas förutom för handelsfartyg även för militära ändamål. Under hösten 1939 krävde Sovjetunionen att få upprätta en flottbas på Hangö udd för att säkra herraväldet över Finska viken och för att garantera Leningrads säkerhet. Finland vägrade byta områden och Sovjetunionen fick en orsak till för att anfalla vårt land. Under vinterkriget var Hangö en av våra mest bombade städer.

Efter vinterkrigets slut var Finland tvungen att arrendera Hangö udd till Sovjetunionen på 30 år. Ryssarna byggde under åren 1940 - 41 en effektiv försvarsapparat på det nuvarande naturskyddsområdet på Uddskatan. Under fortsättningskriget var det blodiga strider i skärgården kring Uddskatan. Hangö arrendeområde övergick till finländarna den 4 december 1941.

Läs mer om Hangö udds krigshistoria eller besök Hangö Frontmuseum.

Tulluddens bastioner är en del av vårt värdefulla kulturarv

Två små öar alldeles intill varandra utanför Tulludden lämnar mellan sig ett sund som är smalt som en fisktarm. Gäddtarmen, Hauensuoli (rky.fi) har redan sedan medeltiden varit känd som en skyddad hamn för skepp som rundar Hangö udd eller är på väg över Finska viken. I väntan på gynnsamt segelväder har sjöfararna fördrivit tiden genom att hacka in namn och andra tecken i strandklipporna. Gäddtarmen är en unik marin gästbok. Den är förutom en nationellt betydande fornlämning också en kandidat för Unescos världsarv.

Gustavsvärn eller Kustaanvarustus är den största och bäst bevarade delen av Hangö gamla 1700-talsbastion i fyra delar. Ön omringas fortfarande av en försvarsmur och inom och utanför muren finns fortfarande rester av gamla befästningar.