Instruktioner och regler för Uddskatan

Kontrollera varningarna

Då det råder varning för terrängbrand (ilmatieteenlaitos.fi) är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i ödemarksstugornas och i andra stugors eldstäder. Var extremt varsam vid hantering av öppen eld. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Observera att det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.

Tak, Rökkanal och Fritt från marken.

Instruktioner för att vistas och färdas på Uddskatan

På Uddskatans naturskyddsområde är det

tillåtet

 • att färdas till fots på markerade leder
 • att åka skidor även utanför lederna efter det att stränderna frusit till.

begränsat

förbjudet

 • att under barmarkstid färdas eller vistas utanför lederna
 • att cykla längsmed lederna och på området
 • att tälta och göra upp öppen eld
  • Observera att även användning av engångsgrill räknas som öppen eld
 • att störa de betande djuren
 • att landstiga året om.
  • Stör inte fåglarnas häckning och håll dig till stigarna för att förhindra slitage av markytan!

Mera information om skötseln och användningen av Uddskatans naturskyddsområde och andra närliggande områden hittar du i publikationen (på finska): Skötsel och användningsplan för Tulluddens fågelskyddsområde och lunden på Bengtsår (pdf 4,9 Mb, julkaisut.metsa.fi, på finska). 

Förberedelser

Mobiltelefonens hörbarhet

 • Även om Finlands mobiltelefonnät är täckande kan det finnas områden med radioskugga på naturskyddsområdet. Kontrollera mobiltelefonnätets hörbarhet från din egen telefonoperatör. Dessutom finns det alltid platser, där mobiltelefonen inte fungerar eller där samtalen har störningar. I sådana situationer kan det hjälpa att t.ex. söka sig till någon öppen plats som befinner sig högre än den omgivande terrängen och/eller ta bort mobilens SIM-kort under den tid man ringer nödsamtalet. Man bör också ta i beaktande, att olika mobiltelefoner har olika god hörbarhet.
 • Det lönar sig att hålla telefonen varm och ha mat och dryck med sig. Vissa telefonmodeller fungerar inte vid köldgrader, så det är viktigt att låta någon veta den planerade rutten och tidtabellen. För att du ska ha tillräckligt med ström i din telefon är det bäst att du tar med exempelvis en reservströmkälla, ett reservbatteri eller en gammal telefon med fungerande batteri.

Utrustning och säkerhet  

 Högsäsong

 • Uddskatans populäraste besökstid är under fågelsträcken.

Nödnummer 112

Om du råkar ut för en nödsituation under resan, t.ex. om du går vilse, skadas eller upptäcker en terrängbrand, ring 112. Läs mer om nödsituationer.

112 Suomi -appens logo.

Ladda ner appen 112 Finland (112.fi) till din telefon. När du ringer ett nödsamtal via 112 Finland-applikationen får larmcentralen automatiskt information om var du befinner dig.

Etikett i friluftslivet

En tecknad bild av en familj som går på en sommarstig.

1. Respektera naturen.

2. Håll dig till markerade leder.

3. Slå läger endast på anvisade platser.

4. Gör upp eld endast där det är tillåtet.

5. Skräpa inte ner. 

Läs mer