Tjänster som erbjuds av samarbetspartner i Lauhanvuori nationalpark

Följande företag eller andra samarbetspartner erbjuder tjänster i Lauhanvuori nationalpark. De har ett samarbetsavtal med Forststyrelsen, och de tillämpar principerna för hållbar naturturism (metsa.fi), då de verkar inom nationalparken.

Guidade turer 

Uthyrning av utrustning

Matservice

Inkvartering och uthyrning av lokaler

Övriga tjänster

Till företagare

Företagarna måste ha ett samarbetsavtal med Forststyrelsen för att kunna använda nationalparkens tjänster. Användningen av servicekonstruktioner i företagsverksamhet är avgiftsbelagd.