Instruktioner och regler för Lauhanvuori

Lauhanvuori nationalpark är ett naturskyddsområde som är avsett som allmän sevärdhet och vars uppgift är att bevara skogs-, myr- och vattennaturen samt speciella geologiska formationer i Södra Österbotten. Det är viktigt att du tar reda på fakta om parken i förväg och förbereder din utflykt noggrant genom att läsa parkens anvisningar och ordningsstadga (pdf 1,4 Mt, julkaisut.metsa.fi, på finska).

Rörelsefriheten är begränsad i begränsningsområdena. Kolla in kartorna över Lauhanvuori  på sidan Kartor och på Utflyktskarta.fi.

Respektera naturen
Sällskapsdjur
Röra sig i nationalparken 
Slå läger 
Göra upp eld 
Skräpfritt friluftsliv 
Fiska 
Bärplockning, svampplockning, insamling av växter och stenar
Cykla 
Andra regler och anvisningar
Förbjudna aktiviteter
Högsäsong
Säkerhet

Respektera naturen

Friluftslivet i Lauhanvuori nationalpark styrs av ordningsstadgan. Det är alltså viktigt att följa den när du rör dig i naturen. Läs mer om Etikett i friluftslivet.

Var vänlig och dela inte innehåll online som bryter mot nationalparkens regler.

Det är förbjudet att låta sällskapsdjuren gå lösa. Hundar och andra sällskapsdjur är välkomna i nationalparken, men endast kopplade. 

Röra sig i nationalparken

I nationalparken får man röra sig fritt till fots, på skidor, med roddbåt och kanot, förutom i begränsningsområdena:

 • På Likolammit begränsningsdelar är det förbjudet att röra sig under fåglarnas häckningstid 15.4. - 31.7.

Slå läger

Att göra upp eld och slå läger är tillåts endast på de för ändamålet anvisade platserna.

 • Det är inte tillåtet att slå läger på den sida av stranden av Spetälskesjön där det finns ett kokskjul.
 • Campingområdet för husvagnar vid Spitaalijärvi parkeringsområde är begränsat till tre dygn i följd.

Göra upp eld

Det är tillåtet att göra upp eld på de underhållna eldplatser som finns markerade på kartan och i terrängen, och enbart med den ved som förts till platsen för ändamålet. Ansvaret ligger alltid på den som tänder elden.

Användning av stormkök är tillåten på platser där det är tillåtet att röra sig. När det råder varning för terrängbrand är användning av vildmarkskök inte tillåten på grund av risken för gnistbildning.

När varning för terrängbrand har utfärdats, det är förbudet att göra upp öppen eld. Kontrollera begränsningarna (ilmatieteenlaitos.fi). Förbudet gäller inte sådan kokskjul och eldplatser som är försedda med tak och fast rökkanal.

Skräpfritt friluftsliv

Det finns inga blandavfallskärl i Lauhanvuori nationalpark. Det du hade med dig när du kom tar du med dig när du går.

I Lauhanvuori nationalpark finns det två sorters toaletter: torrtoaletter och torrtoaletter som töms med sugtömning. I torrtoaletten kan du återvinna bioavfall som uppstår under vandringen, men i toaletten som töms med sugtömning får inget annat avfall lämnas än människans egna bioprodukter. Allt överlopps avfall i sugtömningstanken orsakar problem och kostnader i avfallshanteringen.

Små mängder rent papper och kartong kan användas som eldstände på eldplatserna eller i stugornas eldstäder.  Annat avfall, såsom förpackningar som innehåller aluminiumfolie eller plast, får inte brännas i brasan eftersom det kan ge upphov till icke-nedbrytbart avfall och giftiga gaser.

Läs mera om skräpfritt friluftsliv.

Fiska

Det är förbjudet att fiska.

Bärplockning, svampplockning, insamling av växter och stenar

Det är tillåtet att plocka bär och svamp.

Det är förbjudet att ta eller skada träd, buskar eller andra växter och delar av dem, förutom matsvampar. Det är förbjudet att samla vilda örter.

Det är förbjudet att flytta, vända och samla stenar.

Cykla

Cykling är tillåtet enligt allemansrätten med undantag av de områden som berörs av begränsningar. Du håller dig väl till de tydligt synliga stigarna och beaktar de andra som rör sig på stigarna.

Andra regler och anvisningar

Älgdrev i samband med jakt i nationalparken kräver alltid tillstånd. Forststyrelsen har utarbetat en separat anvisning och blankett (eraluvat.fi) för ansökan om dessa tillstånd.

För annan verksamhet än den som ingår i allemansrätten behövs i regel Forststyrelsens tillstånd. Sådana tillstånd är bl.a. forskningstillstånd och anmälningar angående större evenemang. Till exempel inspelning av filmer eller reklam i terrängen kräver alltid tillstånd från Forststyrelsen. Tilläggsuppgifter angående erforderliga tillstånd: forsknings- och rörelsetillstånd (metsa.fi) och anmälan angående evenemang (metsa.fi).

Att använda Lauhanvuori nationalparks leder och konstruktioner i affärsverksamhet är alltid avgiftsbelagt, och för upprepad företagsanvändning krävs ett avtal med Forststyrelsen (metsa.fi). Dagsvisa användningsavgifter betalas i webbutiken Eräluvat (eraluvat.fi).

Förbjudna aktiviteter i Lauhanvuori nationalpark

 • Att ta marksubstanser eller gruvmineral och att skada markgrunden eller berggrunden.
 • Att fånga, döda eller ofreda vilda ryggradsdjur eller att förstöra deras bon.
 • Att fånga eller samla ryggradslösa djur.
 • Att köra motorfordon på andra ställen än på särskilt anvisade vägar.
 • Parkering av bilar på andra parkeringsplatser än de som anges med vägmärken.
 • Att skräpa ned eller förstöra friluftsanordningar.
 • Att gräva i, täcka över, förändra, skada, avlägsna eller på annat sätt inkräkta på fasta fornminnen.
 • Att utföra aktiviteter som stör andra människor.

Lauhanvuoris ordningsstadga

Ordningsstadga för Lauhanvuori nationalpark (pdf 1,4 Mt, julkaisut.metsa.fi, på finska), fastställd 2.12.2015.

Högsäsong

I juli - augusti är besökarna många.

Säkerhet

Det är viktigt att man bekantar sig med resmålet på förhand och förbereder sig noga. Genom att hålla dig på leden och följa med väderprognoser och varningar (ilmatieteenlaitos.fi) säkerställer du en lyckad utflykt.

 • Lauhanvuoris terräng består av lättframkomlig moskog och myravsnitten är spångbelagda. Under den barmarkstiden kan man gå på stigarna även i joggingskor. Vid regn bör man dock välja skor enligt vädret.
 • Caféservice finns det endast utanför parken vid Lauhansarvi naturturismcenter. Det lönar sig alltså att taga med egen vägkost och dricksflaska.
 • Det lönar sig också att ta en första hjälpen-förpackning med sig. Om du råkar ut för en nödsituation under din utfärd, t.ex. går vilse, skadar dig eller upptäcker en skogsbrand, gör en nödanmälan till nummer 112.
  Information ifall av en nödsituation från Friluftslivets ABC.
 • Mobiltelefoner har rätt bra hörbarhet i Lauhanvuori nationalpark med undantag för vissa områden med radioskugga. Läs mera om Mobiltelefonens hörbarhet.
 • Klä dig färggrant och enligt vädret. Det lönar sig också att ta med wc-papper.
 • Friluftslivets ABC

Kontrollera varningarna

Då det råder varning för terrängbrand (ilmatieteenlaitos.fi) är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i ödemarksstugornas och i andra stugors eldstäder. Var extremt varsam vid hantering av öppen eld. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Observera att det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.

Tak, Rökkanal och Fritt från marken.

Nödnummer 112

Om du råkar ut för en nödsituation under resan, t.ex. om du går vilse, skadas eller upptäcker en terrängbrand, ring 112. Läs mer om nödsituationer.

112 Suomi -appens logo.

Ladda ner appen 112 Finland (112.fi) till din telefon. När du ringer ett nödsamtal via 112 Finland-applikationen får larmcentralen automatiskt information om var du befinner dig.

Etikett i friluftslivet

En tecknad bild av en familj som går på en sommarstig.

1. Respektera naturen.

2. Håll dig till markerade leder.

3. Slå läger endast på anvisade platser.

4. Gör upp eld endast där det är tillåtet.

5. Skräpa inte ner. 

Läs mer

Jakt- och fiskeövervakarna övervakar naturområdena

Två människor står på toppen av fjället i snöskoterkläder. I bakgrunden ett öppet landskap.

Jakt- och fiskeövervakningen (eräluvat.fi) är ett service- och upplysningsarbete för den finländska naturens bästa. Jakt- och fiskeövervakarens uppgift är att övervaka lagenlighet och lovlighet i den verksamhet som förekommer på statens områden och i naturen.

Om du upptäcker eller misstänker att en överträdelse har skett kan du anmäla dina observationer till jakt- och fiskeövervakaren (eräluvat.fi). Vi önskat att du anger dina kontaktuppgifter i samband med anmälan, men du kan även göra det anonymt.